Ենթաբազմության գումարի Leetcode


Դժվարության մակարդակ Միջին
Դասավորություն Դինամիկ ծրագրավորում

Ենթահամարի գումարի leetcode խնդիրը նշում է, որ տրված է դասավորություն a [] չափի n. Ստուգեք, արդյոք զանգվածը կարելի է բաժանել երկու ենթաբազմության, այնպես, որ մեկ ենթաբազմության արժեքների հանրագումարը հավասար լինի մյուս ենթաբազմությանը: Տպեք «Այո», եթե հնարավոր է, այլապես «Ոչ»:

Օրինակ

a[ ] = {2, 3, 5}
Yes

Բացատրությունը. Առաջին և երկրորդ տարրերի գումարը հավասար է երրորդ տարրին: Այսպիսով, տրված զանգվածը կարելի է բաժանել երկու ենթաբազմության:

a[ ] = {1, 2, 4, 9}
No

Բացատրությունը. Հնարավոր չէ այնպիսի համադրություն, որ զանգվածը բաժանվի երկու ենթաբազմության, այնպես, որ նրանք ունենան հավասար գումար:

Ռեկուրսիվ մեթոդ

Ալգորիթմ

1. Նախաձեռնիր n չափի a [] զանգվածը:
2. Անցեք զանգվածը և գտեք տրված զանգվածի բոլոր տարրերի հանրագումարը a []: Ստուգեք, եթե գումարի mod 2-ը 0 չէ, վերադարձեք կեղծ:
3. Ստեղծել ֆունկցիա դա ստուգում է զանգվածում կա արդյոք որևէ ենթաբազմություն, որի գումարը հավասար է ամբողջ սկզբնական զանգվածի գումարի կեսին:
4. Այս գործառույթը զանգահարեք ռեկուրսիվ կերպով ՝ ներառելով վերջին տարրը և բացառելով վերջին տարրը:
5. Եթե գումարը զրո է, վերադարձիր ճիշտ: Այլապես, եթե գումարը զրո չէ, իսկ n զրոյական է, վերադարձիր կեղծ:

Իրականացում ենթաբազմության գումարի Leetcode- ի համար

Ենթաբազմության գումարի C ++ ծածկագիր

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
bool isEqualSum(int a[], int n, int sum){ 
  if(sum == 0) 
    return true; 
  if(n == 0 && sum != 0) 
    return false; 
 
  if(a[n-1] > sum) 
    return isEqualSum(a, n-1, sum); 
 
  return isEqualSum(a, n-1, sum) || 
    isEqualSum(a, n-1, sum-a[n-1]); 
} 
 
bool Partiion(int a[], int n){ 
  int sum = 0; 
  for(int i=0; i<n; i++) 
  sum += a[i]; 
 
  if(sum%2 != 0) 
    return false; 
 
  return isEqualSum (a, n, sum/2); 
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {2, 3, 5}; 
  int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]); 
  if(Partiion(a, n)) 
    cout << "Yes"; 
  else
    cout << "No"; 
  return 0; 
}
Yes

Ենթաբազմության գումարի Java կոդ

import java.io.*; 
 
class equalSum{ 
  static boolean isEqualSum(int a[], int n, int sum){ 
    if(sum == 0) 
      return true; 
    if(n == 0 && sum != 0) 
      return false; 
 
    if(a[n-1] > sum) 
      return isEqualSum(a, n-1, sum); 
 
    return isEqualSum(a, n-1, sum) || 
        isEqualSum(a, n-1, sum-a[n-1]); 
  } 
 
  static boolean Partition (int a[], int n){ 
    int sum = 0; 
    for(int i = 0; i < n; i++) 
      sum += a[i]; 
 
    if (sum%2 != 0) 
      return false; 
 
    return isEqualSum(a, n, sum/2); 
  } 
 
  public static void main (String[] args){ 
 
    int a[] = {2, 3, 5}; 
    int n = a.length; 
    if(Partition(a, n) == true) 
      System.out.println("Yes"); 
    else
      System.out.println("No"); 
  } 
}
Yes

Բարդության վերլուծություն ենթաբազմության գումարի Leetcode- ի համար

Timeամանակի բարդություն

Քանի որ յուրաքանչյուր խնդիր բաժանվում է երկու փոքր ենթածրագրի: Դա ալգորիթմն ունի O (2n) ժամանակի բարդությունը, որտեղ n- ը տրված զանգվածում ամբողջ թվերի քանակն է a []:

Տիեզերական բարդություն

O (1), քանի որ մենք օգտագործում էինք անընդհատ լրացուցիչ տարածք:

Դինամիկ ծրագրավորման մեթոդ

Ալգորիթմ

1. Նախաձևավորիր n [size] զանգվածի a []:
2. Անցեք զանգվածը և գտեք բոլոր տարրերի հանրագումարը: Ստուգեք, եթե գումարի mod 2-ը 0 չէ, վերադարձեք կեղծ:
3. Ստեղծեք 2D զանգված:
4. Առաջին շարքը թարմացրու որպես ճշմարիտ, իսկ յուրաքանչյուր շարքի առաջին սյունակը ՝ սխալ:
5. Սկսեք անցնել և թարմացնել [] [] մասը որպես ճիշտ, եթե նախնական զանգվածի ցանկացած ենթաբազմության հանրագումարը մինչև j-1 հավասար է i- ին: Այլապես կեղծ է:
6. Մասնակիորեն վերադարձնել վերջին բուլյան արժեքը:

Իրականացում ենթաբազմության գումարի Leetcode- ի համար

C ++ ծածկագիր ենթաբազմության գումարի համար

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
bool Partiion(int a[], int n){ 
  int sum = 0; 
  int i, j; 

  for(i=0; i<n; i++) 
    sum += a[i]; 

  if(sum%2 != 0) 
    return false; 

  bool part[sum / 2 + 1][n + 1]; 

  for (i = 0; i <= n; i++) 
    part[0][i] = true; 

  for (i = 1; i <= sum/2; i++) 
    part[i][0] = false; 

  for(i=1; i<=sum/2; i++){ 
    for(j=1; j<=n; j++){ 
      part[i][j] = part[i][j-1]; 
      if(i >= a[j-1]) 
        part[i][j] = part[i][j] || 
               part[i - a[j-1]][j-1]; 
    } 
  }
  return part[sum/2][n];  
} 
 
int main(){ 
  int a[] = {2, 3, 5}; 
  int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]); 
  if(Partiion(a, n)) 
    cout << "Yes"; 
  else
    cout << "No"; 
  return 0; 
}
Yes

Java ենթաբազմության գումարի կոդ

import java.io.*; 
 
class equalSum{ 
  static boolean Partition (int a[], int n){ 
    int sum = 0; 
    int i, j; 
 
    for(i=0; i<n; i++) 
      sum += a[i]; 
 
    if(sum%2 != 0) 
      return false; 
 
    boolean part[][]=new boolean[sum/2+1][n+1]; 
 
    for (i = 0; i <= n; i++) 
      part[0][i] = true; 
 
    for (i = 1; i <= sum/2; i++) 
      part[i][0] = false; 
 
    for(i=1; i<=sum/2; i++){ 
      for(j=1; j<=n; j++){ 
        part[i][j] = part[i][j-1]; 
        if(i >= a[j-1]) 
          part[i][j] = part[i][j] || 
                 part[i - a[j-1]][j-1]; 
      } 
    }
    return part[sum/2][n]; 
  } 
 
  public static void main (String[] args){ 
 
    int a[] = {2, 3, 5}; 
    int n = a.length; 
    if(Partition(a, n) == true) 
      System.out.println("Yes"); 
    else
      System.out.println("No"); 
  } 
}
Yes

Բարդության վերլուծություն ենթաբազմության գումարի Leetcode- ի համար

Timeամանակի բարդություն

O (գումար * n) որտեղ n տրված զանգվածում a [] ամբողջ թվերի թիվն է, իսկ գումարը տրված զանգվածում բոլոր տարրերի հանրագումարն է a []:

Տիեզերական բարդություն

O (գումար * n) քանի որ մենք օգտագործել գումար * n լրացուցիչ տարածք:

Սայլակ