Rook Leetcode Solution- ի մատչելի նկարներ


Դժվարության մակարդակ Հեշտ
Հաճախակի հարցնում են քառակուսի
Դասավորություն

Խնդիրի հայտարարություն

Այս խնդրում մեզ տրվում է 2-D մատրից, որը ներկայացնում է ա շախմատի տախտակ հետ սպիտակ ալիք և դրա վրա մի քանի այլ կտորներ: White's Rook- ը ներկայացված է հերոսով «Ռ», Ուայթի եպիսկոպոսները ներկայացված են «Բ» իսկ սեւ լոմբարդները ներկայացված են որպես «p», Խնդիրը երաշխավորում է, որ վերոնշյալից բացի այլ կտոր չկա: Մեր նպատակն է պարզել հնարավոր սեւ լոմբարդների քանակը, որոնք մեկ քայլով կարող են գրավել սպիտակ ժայռը (հաշվի առնելով շախմատի ընդհանուր կանոնները):

Օրինակ

board = [[".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".","p",".",".",".","."],
     [".",".",".","R",".",".",".","p"],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".","p",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."]]
3
board = [[".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".","p","p","p","p","p",".","."],
     [".","p","p","B","p","p",".","."],
     [".","p","B","R","B","p",".","."],
     [".","p","p","B","p","p",".","."],
     [".","p","p","p","p","p",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."]]
0

բացատրություն

Rook Leetcode Solution- ի մատչելի նկարներ

Մոտեցում

Խնդրի լուծման մոտեցումն այն է, որ նախ գտնենք օղակի դիրքը շախմատի տախտակում 2-D դասավորություն և այնուհետև մենք կարող ենք կրկնվող կերպով ստուգել վերևի, ձախ, աջ և ներքևի ուղղությունները ՝ պարզելու համար, թե արդյոք կարող ենք գտնել սեւ լոմբարդ ('p'): Այն դեպքում, երբ մենք հասնում ենք վերջ կամ ցանկացած ուղղությամբ հարվածում ենք նույն գույնի եպիսկոպոսին, մենք այլևս դադարեցնում ենք ստուգել այդ ուղղությամբ:

Ալգորիթմ

 1. Անցեք ամբողջ մատրիցը `գտնելու« R »նիշ և պահեք դրա տողի և սյունակի համարը r, c համապատասխանաբար:
 2. initialize CNT պահելու համար գրավատների քանակը
 3. Ստուգեք վերին ուղղությամբ, միջակայքը. i ∈ (0, r - 1):
   • if տախտակ [i] [c] == 'p':
    • ավելացում CNT, cnt ++
    • կոտրել
   • if տախտակ [i] [c] == 'B':
    • կոտրել
 4. Նույնը արեք ձախ, աջ և ներքևի ուղղությունների համար
 5. Վերադառնալ CNT

Rook Leetcode Solution- ի մատչելի գրավիչների իրականացում

C ++ ծրագիր

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int numRookCaptures(vector<vector<char>>& board)
{
  if(board.empty())
    return 0;
  int n = board.size() , m = board[0].size() , cnt = 0 , r , c;

  for(int i = 0 ; i < n ; i++)
    for(int j = 0 ; j < m ; j++)
    {
      if(board[i][j] == 'R')
      {
        r = i;
        c = j;
        break;
      }
    }


  for(int i = r - 1 ; i >= 0 ; i--)
  {
    if(board[i][c] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[i][c] == 'B')
      break;
  }
  for(int i = r + 1 ; i < n ; i++)
  {
    if(board[i][c] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[i][c] == 'B')
      break;
  }

  for(int j = c - 1 ; j >= 0 ; j--)
  {
    if(board[r][j] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[r][j] == 'B')
      break;
  }

  for(int j = c + 1 ; j < m ; j++)
  {
    if(board[r][j] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[r][j] == 'B')
      break;
  }
  return cnt;
}

int main() {
  vector <vector <char> > board = {{'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','R','.','.','.','p'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'}};


  cout << numRookCaptures(board) << endl;
  return 0;
}

Java ծրագիր

class number_of_rook_captures {

  public static void main(String args[]) {
    char[][] board = {{'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','R','.','.','.','p'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'}};

    System.out.println(numRookCaptures(board));
  }

  public static int numRookCaptures(char [][] board) {
    if(board.length == 0)
      return 0;
    int n = board.length , m = board[0].length , cnt = 0 , r = -1 , c = -1;

    for(int i = 0 ; i < n ; i++)
      for(int j = 0 ; j < m ; j++)
      {
        if(board[i][j] == 'R')
        {
          r = i;
          c = j;
          break;
        }
      }


    for(int i = r - 1 ; i >= 0 ; i--)
    {
      if(board[i][c] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[i][c] == 'B')
        break;
    }
    for(int i = r + 1 ; i < n ; i++)
    {
      if(board[i][c] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[i][c] == 'B')
        break;
    }

    for(int j = c - 1 ; j >= 0 ; j--)
    {
      if(board[r][j] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[r][j] == 'B')
        break;
    }

    for(int j = c + 1 ; j < m ; j++)
    {
      if(board[r][j] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[r][j] == 'B')
        break;
    }
    return cnt;
  }
}
3

Rook Leetcode լուծույթի մատչելի գրավիչների բարդության վերլուծություն

Timeամանակի բարդություն

Ո (1), քանի որ մենք անընդհատ կրկնում ենք մի քանի անգամ:

Տիեզերական բարդություն

Ո (1), քանի որ մենք օգտագործում ենք միայն անընդհատ հիշողության տարածություն ՝ անկախ մուտքից: