Ստեղնաշարի տող Leetcode լուծում  


Դժվարության մակարդակ Հեշտ
Հաճախակի հարցնում են Մաթեմատիկական աշխատանքներ
ալգորիթմները կոդավորում Հեշինգ հարցազրույց հարցազրույցի պատրաստում LeetCode LeetCodeSolutions String

Խնդիրի հայտարարություն  

Այս խնդրում մեզ տրվում է ան դասավորություն լարերի. Մենք պետք է գտնենք, թե տրված զանգվածի որ տողերն են պատկանում ցանկացած նույն շարքում Qwerty ստեղնաշար, ինչպես ցույց է տրված ստորև:

Ստեղնաշարի տող Leetcode լուծում

Ենթադրում ենք, որ զանգվածը պարունակում է անգլերեն տառերի տողեր:

Օրինակ

String_Array = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"}
Ashfaq Turipo
String_Array = {"qaz" , "wsx" , "edc"}
No words found

Մոտեցում (Hashing)  

Մոտեցումը բավականին պարզ է: Մենք կարող ենք hash բոլոր ցուցանիշները նրանց տողերին և ստուգել, ​​որ զանգվածի յուրաքանչյուր տողի յուրաքանչյուր նիշ ունի նույն արժեքը: Բայց նախ պետք է hash ունենանք բոլոր 26 նիշերի համար, որպեսզի նախապատրասման ենթարկենք hashing մասը: Դրա հիման վրա մենք կարող ենք դրանք զանգվածում պահել և վերադարձնել:

Ալգորիթմ

 1. Ստեղծեք HashMap տող և զանգված արդյունք արդյունքային տողերը պահելու համար
 2. Նախաձեռնեք բուլյան փոփոխական նույն_լարը = ճիշտ է տողերի վրա ստուգումներ իրականացնել
 3. Հաշեք բոլոր հերոսներին իրենց շարքերում
 4. Rayանգվածի յուրաքանչյուր տողի համար.
  • սահմանել same_row = true
  • Յուրաքանչյուր կերպարի համար chr զանգվածում ՝ սկսած երկրորդ.
   • Եթե rowId [chr] հավասար չէ rowId [առաջին_ բնույթ]:
    • սահմանել same_row = false և անցնել հաջորդ տողին
  • Եթե ​​same_row == true:
   • Հրել այն դեպի արդյունք
 5. Վերադառնալ արդյունք

Keyboard Row Leetcode լուծման իրականացում

C ++ ծրագիր

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector <string> findWords(vector <string> &words)
{
  unordered_map <char , int> rowId;

  string temp = "qwertyuiopQWERTYUIOP";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 1;

  temp = "asdfghjklASDFGHJKL";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 2;

  temp = "zxcvbnmZXCVBNM";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 3;

  bool same_row;

  vector <string> result;
  for(string &word : words)
  {
    same_row = true;
    for(int i = 1 ; i < word.size() ; i++)
    {
      if(rowId[word[i]] != rowId[word[0]])
      {
        same_row = false;
        break;
      }
    }
    if(same_row)
      result.push_back(word);
  }
  return result;
}

int main()
{
  vector <string> words = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"};
  vector <string> result = findWords(words);
  for(string &word : result)
    cout << word << " ";
  return 0;
}

Java ծրագիր

import java.util.*;

class keyboard_row
{
  public static void main(String args[])
  {
    String[] words = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"};
    String result[] = findWords(words);
    for(String word : result)
      System.out.print(word + " ");
  }

  static String[] findWords(String[] words)
  {
    HashMap <Character , Integer> rowId = new HashMap <>();

    String temp = "qwertyuiopQWERTYUIOP";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 1);

    temp = "asdfghjklASDFGHJKL";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 2);

    temp = "zxcvbnmZXCVBNM";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 3);

    boolean same_row;

    List <String> result_list = new ArrayList<String>();


    for(String word : words)
    {
      same_row = true;
      for(int i = 1 ; i < word.length() ; i++)
      {
        if(rowId.get(word.charAt(i)) != rowId.get(word.charAt(0)))
        {
          same_row = false;
          break;
        }
      }
      if(same_row)
          result_list.add(word);
    }

    String[] result = new String[result_list.size()];
    for(int i = 0 ; i < result.length ; i++)
      result[i] = result_list.get(i);

    return result;
  }
}
Ashfak Turipo

Ստեղնաշարի տողի տողերի լուծման բարդության վերլուծություն

Timeամանակի բարդություն

ՎՐԱ) երբ մենք անցնում ենք զանգվածի յուրաքանչյուր տողի յուրաքանչյուր նիշի միջով: N = բոլոր տողերի երկարությունների գումար:

Տես նաեւ,
Հռոմեական Leetcode Solution- ի ամբողջ թիվ

Տիեզերական բարդություն

O (1), քանի որ մենք հիշողության մեջ անընդհատ տարածություն ենք պահում ՝ անկախ հիշողությունից: