כיכר מקסימלית  


רמת קושי בינוני
נשאל לעתים קרובות Adobe אמזון בעברית AppDynamics תפוח עץ פייסבוק Google יבמ פייפאל טויטר
מערך תכנות דינמי מַטרִיצָה

בבעיית המרובע המרבי נתנו בינארי דו-ממדי מַטרִיצָה מלא 0 ו -1, מצא את הריבוע הגדול ביותר המכיל 1 בלבד והחזיר את שטחו.

דוגמה  

קלט:

1 0 1 0 0

0 0 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0 0 1 0

פלט:

4

גישת כוח הברוט  

הדרך הכוחנית לפתור בעיה זו היא לחזור על כל תת המטריצה ​​המרובעת האפשרית ולבחור את המקסימום מתוכן.

תוכנית C ++ לריבוע מרבי

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maximalSquare(vector<vector<char>> &matrix)
{
  int answer = 0;
  int n = matrix.size();
  if (n == 0)
  {
    return 0;
  }
  int m = matrix[0].size();
  if (m == 0)
  {
    return 0;
  }
  for (int sidelength = 1; sidelength <= min(n, m); sidelength++) // sidelength denotes the side length of the sub-matrix
  {
    // i,j are the top left index of the current sub-matrix
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        if ((i + sidelength > n) or (j + sidelength > m)) //check if the current sub-matrix is not out of bounds
        {
          continue;
        }
        bool zero = false;
        // check if this sub matrix contain any zero or not
        for (int x = i; x < i + sidelength; x++)
        {
          for (int y = j; y < j + sidelength; y++)
          {
            if (matrix[x][y] == '0')
            {
              zero = true;
            }
          }
        }
        if (zero == false) // if this does not contain any zero than this is a valid sub matrix
        {
          answer = max(answer, sidelength * sidelength);
        }
      }
    }
  }
  return answer;
}
int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  vector<vector<char>> matrix(n, vector<char>(m));
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }
  int answer = maximalSquare(matrix);
  cout << answer << endl;
  return 0;
}
4 4
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 0 0 1 
4

תוכנית JAVA לריבוע מקסימלי

import java.util.*;
public class Main
{
  public static int maximalSquare(char[][] matrix)
  {
    int answer = 0;
    int n = matrix.length;
    if (n == 0)
    {
      return 0;
    }
    int m = matrix[0].length;
    if (m == 0)
    {
      return 0;
    }
    for (int sidelength = 1; sidelength <= Math.min(n, m); sidelength++) // sidelength denotes the side length of the sub-matrix
    {
      // i,j are the top left index of the current sub-matrix
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
          if ((i + sidelength > n) || (j + sidelength > m)) //check if the current sub-matrix is not out of bounds
          {
            continue;
          }
          boolean zero = false;
          // check if this sub matrix contain any zero or not
          for (int x = i; x < i + sidelength; x++)
          {
            for (int y = j; y < j + sidelength; y++)
            {
              if (matrix[x][y] == '0')
              {
                zero = true;
              }
            }
          }
          if (zero == false) // if this does not contain any zero than this is a valid sub matrix
          {
            answer = Math.max(answer, sidelength * sidelength);
          }
        }
      }
    }
    return answer;
  }
 public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt();
   int m = sc.nextInt();;
    char[][] matrix = new char[n][m];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        matrix[i][j] = sc.next().charAt(0);
      }
    }
    int answer = maximalSquare(matrix);
  System.out.println(answer);
 }
}4 5
1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
9

ניתוח מורכבות

מורכבות זמן

כאשר אנו חוזרים על כל הריבועים ויהיו בערך N ^ 2 ריבועים כך שמורכבות הזמן הכוללת היא O (N ^ 4).

ראה גם
הסר את פתרונות ה- Leetcode של רשימת קישורים

מורכבות חלל

מכיוון שלא השתמשנו במרחב נוסף, כך מורכבות החלל היא O (1).

גישת תכנות דינמית  

הסבר

נניח שיש לנו DP מערך בגודל (n + 1, m + 1) כאשר dp [i] [j] מייצג את אורך הצד הגדול ביותר של ריבוע מכל אלה שהפינה השמאלית העליונה שלהם היא I, j.

אז אם מטריצה ​​[i] [j] היא אחת ממה שאנחנו יכולים לומר dp ​​[i] [j] = 1 + min (dp [i-1], dp [i] [j-1], dp [i-1 ] [j-1]) כי הריבוע הגדול ביותר של אלה עם הפינה השמאלית העליונה I, j הוא רק צומת של הריבועים הגדולים ביותר של אלה עם הפינה השמאלית העליונה (i-1, j), (I, j-1), ( i-1, j-1).

אַלגוֹרִיתְם

 1. אתחל מערך dp בגודל (n + 1, m + 1) עם אפסים.
 2. אתחל מספר שלם ועם עם אפס.
 3. חזר על כל תאי המטריצה.
  1. אם מטריצה ​​[i] [j] היא אחת מהעדכון dp [i] [j] = 1 + דקה (dp [i-1], dp [i] [j-1], dp [i-1] [j- 1]).
  2. עדכן ans = max (ans, dp [i] [j]).
 4. תשוב תשובה.

לדוגמה:

Matrix[][]={{‘1’, ‘0’, ‘1’, ‘0’, ‘0’},

{'1', '0', '1', '1', '1'},

{'1', '1', '1', '1', '1'},

{'1', '0', '0', '1', '0'}}

עבור מטריצה ​​זו, מערך dp [] [] שנראה כך:

כיכר מקסימליתאורן

dp [i] [j] מציין את אורך הצד של הריבוע המרבי של אלה שבפינה השמאלית העליונה שלהם מופיע האינדקס (i, j).

תוכנית C ++ לריבוע מרבי

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maximalSquare(vector<vector<char>> &matrix)
{
  int n = matrix.size();
  if (n == 0)
  {
    return 0;
  }
  int m = matrix[0].size();
  if (m == 0)
  {
    return 0;
  }
  int ans = 0;
  vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(m, 0));
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (matrix[i][m - 1] == '1')
    {
      dp[i][m - 1]++;
      ans = 1;
    }
  }
  for (int i = m - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (matrix[n - 1][i] == '1')
    {
      dp[n - 1][i]++;
      ans = 1;
    }
  }
  for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
  {
    for (int j = m - 2; j >= 0; j--)
    {
      if (matrix[i][j] == '1')
      {
        dp[i][j] = min(dp[i + 1][j + 1], min(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1])) + 1;
        ans = max(ans, dp[i][j]);
      }
    }
  }
  return ans * ans;
}
int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  vector<vector<char>> matrix(n, vector<char>(m));
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }
  int answer = maximalSquare(matrix);
  cout << answer << endl;
  return 0;
}
4 2
1 0 
1 1 
1 1
1 0
4

תוכנית JAVA לריבוע מקסימלי

import java.util.*;
public class Main
{
  public static int maximalSquare(char[][] matrix)
  {
    int n = matrix.length;
    if (n == 0)
    {
      return 0;
    }
    int m = matrix[0].length;
    if (m == 0)
    {
      return 0;
    }
    int ans = 0;
    int[][] dp = new int[n][m];
    for(int i=0;i<n;i++){
      for(int j=0;j<m;j++){
        dp[i][j]=0;
      }
    }
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
      if (matrix[i][m - 1] == '1')
      {
        dp[i][m - 1]++;
        ans = 1;
      }
    }
    for (int i = m - 1; i >= 0; i--)
    {
      if (matrix[n - 1][i] == '1')
      {
        dp[n - 1][i]++;
        ans = 1;
      }
    }
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
    {
      for (int j = m - 2; j >= 0; j--)
      {
        if (matrix[i][j] == '1')
        {
          dp[i][j] = Math.min(dp[i + 1][j + 1], Math.min(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1])) + 1;
          ans = Math.max(ans, dp[i][j]);
        }
      }
    }
    return ans * ans;
  }

 public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt();
   int m = sc.nextInt();;
    char[][] matrix = new char[n][m];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        matrix[i][j] = sc.next().charAt(0);
      }
    }
    int answer = maximalSquare(matrix);
  System.out.println(answer);
 }
}
4 5
0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
16

ניתוח מורכבות

מורכבות זמן

כאשר אנו חוזרים על המטריצה ​​רק פעם אחת כך מורכבות הזמן היא O (N ^ 2).

ראה גם
מחק את אותן מילים רצופות ברצף

מורכבות חלל

לקחנו מערך dp בגודל (n + 1, m + 1) כך שמורכבות החלל היא O (N ^ N).

הפניות