שאלות ראיונות בחיפוש מיידי

טיפ לחיפוש אם אתה רוצה לחפש קַל שאלות של אמזון בעברית on מערך נושא ואז הקלד "אמזון מערך קל" ולקבל את התוצאות

קושי כותרת שאלה שם החברה קטגוריה
סכום המספר הקטן והגדול יותרמערך
בינוניסידור מחדש של מערך כך ש arr [i]> = arr [j] אם i הוא שווה ו arr [i] <= arr [j] אם i הוא מוזר ו- j <iאקסנצ'רAdobeאמזון בעבריתסט עובדותZohoמערך
בינונימערך רציףאמזון בעבריתMakeMyTripמורגן סטנליPaytmמערך
בינוניאורך מרבי של תת-מערך חוזראכןקראטרובלוקסמערך
קַלספירת זוג עם סכום נתוןנאמןאמזון בעבריתסט עובדותטיולמערך
בינוניההבדל המרבי בין תדר של שני אלמנטים כך שאלמנט בעל תדירות גדולה יותר הוא גם גדול יותראקסנצ'רנאמןאמזון בעבריתVMwareמערך
בינוניכל השלישיות הייחודיות המסכמות לערך נתוןנאמןאמזון בעבריתקנאותמערך
קַלמערך המשנה הארוך ביותר שיש ספירה של 1 שניות יותר מספירה של 0sאקסנצ'ראמזון בעבריתדה שוסמסונגמערך
בינונימערך מקסימלי משני מערכים נתונים תוך שמירה על סדר זההאקסנצ'ראמזון בעבריתמסירהסט עובדותפורקיטיםחדרי OYOפובליסיס סאפיינטZohoמערך
קַלספר מערכים עם אותם אלמנטים שווים ומשוניםאקסנצ'רסט עובדותקנאותמערך
קַלסדר מחדש מערך כזה ש- arr [i] שווה ל- iאקסנצ'רAdobeאמזון בעבריתקנאותפורקיטיםZohoמערך
קַלהפרד 0 ו -1 במערךנאמןאמזון בעבריתפאבMakeMyTripפייפאלPaytmZohoמערך
בינוניהמספר המרבי של שוקולדים שיופץ באותה מידה בין k סטודנטיםאקסנצ'רAdobeאמזון בעבריתפייסבוקפורקיטיםמערך
קַלמספרים רצופים מקסימליים הנמצאים במערךנאמןAdobeאמזון בעבריתפורקיטיםמאקמערך
קַלהעבר את כל המספרים השליליים להתחלה וחיובי לסוף עם שטח נוסף קבועקאפ ג'מיניטיולמאקפתרונות o9TCSמערך
קשהשאילתות למספר אלמנטים מובחנים במערך משנהאמזון בעבריתGoogleמיקרוסופטאורקלסופרמערך
קשהשאילתות לגבי הסתברות למספר שווה או אי זוגי בטווחים נתוניםGoogleHoneywellסופרמערך
בינוניסה"כ מספרים ללא ספרות חוזרות בטווחנאמןסט עובדותמאקמערך
קשהשאילתת מינימום לטווח (פירוק שורש מרובע וטבלה דלילה)אמזון בעבריתתפוח עץGoogleמערך
בינונישאילתת סכום טווח באמצעות טבלה דלילהאמזון בעבריתפובליסיס סאפיינטZohoמערך
קשהספירת שאילתות ומחליפות על מערך בינאריאמזון בעבריתפייסבוקGoogleסופרמערך
בינונישאילתות לערכים עשרוניים של תת-מערכים של מערך בינאריאמזון בעבריתGoogleמערך
בינונימקסם אלמנטים באמצעות מערך אחראמזון בעבריתקנאותפורקיטיםמערך
קַלבדוק אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחרנאמןGE Healthcareקוואלקוםמערך
בינוניהדפיסו את כל השלישיות במערך ממוין היוצרות APאקסנצ'רנאמןקדנס הודוGoogleInfoEdgeאינטואיטפינטרסטמערך
בינונימצא את מספר הזוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0קדנס הודוקופון דוניהHoneywellאכןInfoEdgeמעבדות מונפרוגפינטרסטמערך
קַלניתן מערך זוגות מצא את כל הזוגות הסימטריים בואמזון בעבריתקאפ ג'מיניסיסקוחינם תשלוםמעבדות מונפרוגלפעולקסוםמערך
בינונימצא את כל השלישיות עם סכום אפסאמזון בעבריתGE HealthcareGoogleטיולמערך
בינוניצור את כל המערכים הממוינים האפשריים מאלמנטים חלופיים של שני מערכים ממוינים נתוניםדירקטיקראטפייפאלTwilioYandexמערך
קשהשאילתות מערך להכפלת תחליפים ומוצרקדנס הודודה שוExpediaGoogleמערך
קַלבדוק במערך בינארי שהמספר המיוצג על ידי תת-משנה הוא אי זוגי או זוגיסיסקופאביבממיקרוסופטPayUSnapchatSnapdealTeradataמערך
קשהשאילתות לספירות של אלמנטים במערך עם ערכים בטווח נתוןCourseraדה שוGooglePayUSnapdealפעמים באינטרנטיאהומערך
קשהמוצרים של טווחים במערךנאמןדה שוחינם תשלוםGoogleמעבדות SAPSnapdealפעמים באינטרנטמערך
קַלתמורה לפלינדרוםפייסבוקמיקרוסופטמערך
קַלמיון מערך לפי הסדר שהוגדר על ידי מערך אחראמזון בעבריתמיקרוסופטמעבדות SAPSnapchatיאהוZohoמערך
בינוניערבב מספרים שלמים של 2n כ- a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn בלי להשתמש בשטח נוסףAdobeדה שוExpediaקנאותאכןPayUמערך
קַלאלמנטים סמוכים מובחנים במערךCourseraדה שוטיוליבמקוליזהנגארולפעולחדרי OYOZohoמערך
קשהבניית המשך הגדל הארוך ביותר (N יומן N)אמזון בעבריתבנק בזארPaytmסמסונגמערך
קַלמקסם את סכום ההבדלים ברצף במערך מעגליקדנס הודוeBayGE Healthcareקראטמעבדות SAPבצורת ריבועמערך
קַלמחיצה תלת כיוונית של מערך סביב טווח נתוןבנק בזארבלקרוקקפיטל אחדמצודהפאבמעבדות מונפרוגסינופסיסTwilioיאהומערך
בינוניבדוק אם X יכול לתת שינוי לכל אדם בתוראמזון בעבריתמערך
קַלסדר מחדש מערך כך ש- 'arr [j]' יהפוך ל- 'i' אם 'arr [i]' הוא 'j'אמזון בעבריתמסירהקוליזהנגארולפעולפעמים באינטרנטיטרהמערך
בינוניהמשך אורך מרבי עם הבדל בין אלמנטים סמוכים כ- 0 או 1סיסקוExpediaQualtricsמעבדות SAPTeradataמערך
קַלהחלף שני ערכים שווים רצופים בערך אחד גדול יותראקסנצ'רמצודהחינם תשלוםפייפאלבצורת ריבועTeradataמערך
בינונימצא המשך מסודר בגודל 3 בזמן ליניאריאבלארהקפיטל אחדמצודהCitrixeBayפאבסינופסיסמערך
בינונימערך משנה מקסימלי של מוצריםאמזון בעבריתסיסקומיקרוסופטמורגן סטנלימינטרהPayUפעמים באינטרנטZohoמערך
קַלהמרת מערך לאופנה של זיג-זגאקסנצ'ראמזון בעבריתפורקיטיםTeradataקסוםמערך
קַלסידרו מחדש את המערך כך שאפילו רכיבי אינדקס קטנים יותר ואלמנטים אינדקסיים מוזרים גדולים יותראבלארהמערכות אפיותפורקיטיםרובלוקסטסלהמערך
קַלהפרד מספרים זוגיים ומשוניםנאמןלינקדיןMakeMyTripPaytmמערך
קַלמצא מינימום במערך ממוין מסובבAdobeאמזון בעבריתמיקרוסופטמורגן סטנליסמסונגSnapdealפעמים באינטרנטמערך
קַלהעבר את כל האלמנטים השליליים לסדר לפי שטח נוסף מותרקפיטל אחדCitrixיבממעבדות SAPTaxi4SureTwilioמערך
קַלסידור מערך מחדש כך שאפילו במיקום גדול יותר משונהאמזון בעבריתלינקדיןחדרי OYOפעמים באינטרנטZohoמערך
בינוניהכפל את האלמנט הראשון והעבר אפס לסוףמיקרוסופטZohoמערך
קַלהסר כפילויות מהמערך הממויןאמזון בעבריתפייסבוקמורגן סטנליWiproקסוםZohoמערך
קַלתוצר של מערך למעט עצמינאמןאמזון בעבריתדה שומורגן סטנלילפעולמערך
קשהראשון חסר חיובינאמןאמזון בעבריתסט עובדותסמסונגSnapdealמערך
קַלמצא את המרחק המינימלי בין שני מספריםקופון דוניהCourseraמסירהמעבדות מונפרוגפייפאלPaytmSnapchatמערך
קַלספרו זוגות משני מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון xבנק בזארסיסקומצודהHoneywellPayUרובלוקסTaxi4SureYandexמערך
קַלמצא את מערך המשנה עם הממוצע הנמוך ביותראמזון בעבריתקפיטל אחדמעבדות מונפרוגמערך
קַלמצא את הערך השלם החיובי הקטן ביותר שאינו ניתן לייצוג כסכום של תת קבוצה כלשהי של מערך נתוןדאטבריקספאבTaxi4SureUHG אופטוםמערך
קַלמצא מספר מינימלי של פעולות מיזוג כדי להפוך לפלינדרום מערךנאמןAdobeאמזון בעבריתפורקיטיםמערך
בינוניצמצם את ההפרש המקסימלי בין הגבהיםAdobeסיסקוקנאותYandexמערך
קַלמצא מערך משנה ממוצע מרבי באורך kאמזון בעבריתמערך
קַלמצא הבדל מינימלי בין שני אלמנטיםאמזון בעבריתמערך
בינוניספרו צעדים מינימליים כדי להשיג את המערך הרצוי הנתוןקפיטל אחדCitrixCourseraסינופסיסזיקוסמערך
קַלחלוקת מערך לזוגות עם סכום מתחלק על ידי קאמזון בעבריתמיקרוסופטמערך
בינוניספרו אלמנטים מובחנים בכל חלון בגודל Kנאמןאמזון בעבריתמיקרוסופטמערך
קַלספירת קבוצות משנה בעלות מספרים זוגיים מובחניםסיסקוExpediaמינטרהמעבדות SAPTaxi4Sureמערך
בינונימצא שלושה אלמנטים משלושה מערכים שונים כאלה ש- + b + c = סכוםאמזון בעבריתדאטבריקסדירקטיJP מורגןTaxi4SureTwilioZohoמערך
בינוניהמשך הגדל הארוך ביותרAdobeאמזון בעבריתCitrixCodeNationפייסבוקGoogleמיקרוסופטסמסונגZohoמערך
קַלספירת זוגות שהמוצרים שלהם קיימים במערךנאמןאמזון בעבריתבלקרוקמעבדות מונפרוגמוניות אולהSnapchatקסוםמערך
בינונימיזוג אינטרוולים חופפיםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleIXLמיקרוסופטאורקלפלנטיר טכנולוגיותפייפאלמתיזבצורת ריבועטויטרסופרVMwareYandexמערך
קשהחציון שני מערכים ממויניםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteפייסבוקגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטמערך
בינונימערך משנה מקסימלי של מוצריםאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטמערך
בינונימצא מקסימום מינימום לכל גודל חלון במערך נתוןאמזון בעבריתדירקטיFlipkartמעבדות SAPZohoמערך
בינוניהקידומת הנפוצה הארוכה ביותר באמצעות התאמה בין מילים למילהVMwareמערך
בינוניסכום תת-גודל בגודל מינימליאמזון בעבריתפייסבוקגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטמערך
קַלצומת שני מערכיםאמזון בעבריתByteפייסבוקמערך
בינוניחפש אלמנט במערך מסובב ממויןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteeBayExpediaפייסבוקGoogleמיקרוסופטNvidiaאורקלפייפאלPaytmVMwareמעבדות וולמארטZillowמערך
בינונימערך משנה מקסימלי של מוצריםאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטמערך
בינוני3 סכוםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטאורקלQualtricsטסלהVMwareמערך
בינונימצא את המספר הכפולאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגGoogleמיקרוסופטמערך
קשהסכום מרבי של 3 תת-מערכים שאינם חופפיםפייסבוקמערך
קַלסכום אינדקס מינימלי של שתי רשימותאורקלליללמערך
בינוניפיצול מערך לתוצאות עוקבותGoogleמערך
בינונימצא את האלמנט הכפולתפוח עץבלומברגGoogleמיקרוסופטמערך
קַלמצא את האלמנט החוזר היחיד בין 1 ל- N-1קופון דוניהמסירהגריי אורנג 'אדג 'מידעלינקדיןנגארומעבדות SAPמערך
קשהלכידת מי גשמיםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגדאטבריקסExpediaפייסבוקFlipkartגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטאורקלQualtricsServiceNowמעבדות וולמארטיאהומערך
בינונימציאת K האלמנט הקרוב ביותראמזון בעבריתמערך
בינונימשחק קפיצהAdobeאמזון בעבריתבלומברגפייסבוקמיקרוסופטמערך
בינוניסכום שילובAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגeBayפייסבוקמיקרוסופטמערך
בינוניחפש במערך מסובב ממויןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteeBayExpediaפייסבוקגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטNvidiaאורקלפייפאלVMwareמעבדות וולמארטמערך
קַלמערך תת מקסימאליAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקופייסבוקגולדמן זאקסGoogleJP מורגןפי מורגןלינקדיןמיקרוסופטאורקלפייפאלPaytmסופרמערך
בינוניחלון הזזה מקסימליאקונה קפיטלאמזון בעבריתByteמצודהדאטבריקסDropboxExpediaפייסבוקGoogleיבמסופרמערך
בינונימחק והרוויחאבני חן כיסמערך
בינוניאורך המשך הארוך ביותר של פיבונאצ'יאמזון בעבריתמערך
בינונימיזוג מרווחיםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleIXLמיקרוסופטאורקלפלנטיר טכנולוגיותפייפאלמתיזבצורת ריבועטויטרסופרVMwareמעבדות וולמארטיאהוYandexמערך
קַלגרסה גרועה ראשונהאמזון בעבריתסיסקופייסבוקGoogleמערך
קַלמדד שיא במערך הריםמיקרוסופטמערך
בינוני4 סכוםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץגולדמן זאקסמערך
קשהצור מספר מרביתפוח עץמערך
קַלתואר מערךVMwareמעבדות וולמארטמערך
בינונישחזור תורים לפי גובהאמזון בעבריתתפוח עץByteפייסבוקGoogleמערך
קַלחיפוש הוספת מיקוםAdobeמערך
בינונימצא שיא אלמנטAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteפייסבוקGoogleוִיזָהמערך
בינונימספר משולש תקףבלומברגרובין הודמערך
קַלכוח של שנייםתפוח עץמערך
בינוניגודל מערך משנה מקסימלי שווה ל- kפייסבוקמיקרוסופטמערך
קַלהאלמנט הבא הגדול יותראמזון בעבריתבלומברגמערך
קשהנחש את המילהאמזון בעבריתGoogleמערך
קַלמספר חסראמזון בעבריתתפוח עץקפיטל אחדסיסקופייסבוקמיקרוסופטמערך
קַלמיזוג מערך ממויןאמזון בעבריתאמדוקסתפוח עץבלומברגברוקדהפייסבוקגולדמן זאקסיבמג'וניפר נטוורקסלינקדיןמיקרוסופטקוויקרSnapdealסינופסיסוִיזָהZohoמערך
בינונימחיצת סכום משנה של קבוצת משנהאמזון בעבריתפייסבוקGoogleמערך
קַלמשקל אבן אחרוןאמזון בעבריתמערך
בינונימיין צבעיםאמזון בעבריתeBayExpediaפייסבוקגולדמן זאקסNvidiaאורקלמערך
בינוניסובב מערךאמזון בעבריתתפוח עץMakeMyTripמאקמיקרוסופטאורקלSAPמעבדות SAPWiproמערך
בינוניסכום תת מערך שווה ל- kAdobeאמזון בעבריתאמריקן אקספרסבלומברגeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטTwilioיאהומערך
קשהאינפיקס לפוסטפיקסאמזון בעבריתPaytmסמסונגVMwareמערך
קַלתור מעגליאינפוסיסמאקפתרונות o9אורקלמערך
בהינתן מערך ממוין ומספר x, מצא את הצמד במערך שסכומו הכי קרוב ל xמערך
מצא את מערך המשנה שסכומו שווה למספר נתון Xמערך
סדר מספר מספר זוגי ומשונה כך שאוד מגיע אחרי אבןמערך
קַלמספר מינימלי של פעולות מיזוג כדי ליצור פליינדרום מערךאמזון בעבריתמערך
קַלטופס מספר מינימלי מרצף נתון של D ו- Iאמזון בעבריתגולדמן זאקסמערך
בינוניטווח הארוך ביותר עם סכום זהה בשני מערכים בינאריים IIאקסנצ'רסיסקואכןקוליזהמעבדות SAPYandexמערך
קַלמצא את תת-המערך באורך הנתון עם הממוצע הנמוך ביותראקסנצ'רנאמןאמזון בעבריתסט עובדותפורקיטיםPaytmZohoמערך
קַלמצא את האפסים שיהפכו כך שמספר מספר 1 ברציפות יהיה מקסימלינאמןאמזון בעבריתGE Healthcareאדג 'מידעZohoמערך
בינונימיזוג מערכי K ממוינים והדפסת פלט ממויןאמזון בעבריתGE HealthcareGoogleמיקרוסופטמערך
בינונימצא את האלמנט המינימלי במערך ממוין ומסובבאמזון בעבריתבלומברגפייסבוקגולדמן זאקסמיקרוסופטאורקלמערך
בינונימצא את הנקודה שבה פונקציה הגדלה מונוטונית הופכת לחיובית בפעם הראשונהאמריקן אקספרסמערך
בינוניהדפס את כל השילובים האפשריים של אלמנטים R במערך נתון בגודל Nגריי אורנג 'ארנק Oxigenמערך
בינונימיין אלמנטים לפי תדר IIאמזון בעבריתאורקלZohoזיקוסמערך
קַלמכירת מניות מכירה כדי למקסם את הרווחאמזון בעבריתתפוח עץפייסבוקמיקרוסופטמורגן סטנליפייפאלQualtricsTCSסופרמערך
בינונימיזוג אינטרוולים חופפים IIAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleIXLמיקרוסופטאורקלפלנטיר טכנולוגיותפייפאלQualtricsSalesforceמתיזטויטרסופרVMwareמעבדות וולמארטיאהוYandexמערך
בינוניסכום מקסימלי של תת-מערך באמצעות חלוקה וכיבושAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקופייסבוקגולדמן זאקסGoogleפי מורגןלינקדיןמיקרוסופטאורקלפייפאלPaytmסופרמערך
קשהבעיית מיון פנקייקאמזון בעבריתפייסבוקמיקרוסופטבצורת ריבועסופרמערך
בינונימיון פנקייקאמזון בעבריתפייסבוקמיקרוסופטבצורת ריבועסופרמערך
בינוניסדר את המספרים הנתונים כדי ליצור את המספר הגדול ביותר IIAdobeאמזון בעבריתתפוח עץByteפייסבוקGoogleMakeMyTripמיקרוסופטNvidiaאורקלPaytmVMwareZohoמערך
בינונייישום איטרטיבי של מיון מהיראמזון בעבריתתפוח עץבלומברגמערך
קַלערבב מערך נתוןאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטאורקלשתי סיגמאיאהומערך
בינונימצא את השורה עם מספר מרבי של 1מעבדות חדשנות 24 * 7אמזון בעבריתמיקרוסופטPaytmמערך
קַלמיון מערך ממוין Kאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגמערך
בינונימערך משנה מקסימלי של המוצראמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleלינקדיןמיקרוסופטמערך
בינונימערך המשנה הגדול ביותר עם מספר שווה של 0 ו -1Adobeאמזון בעבריתתפוח עץפייסבוקGoogleרובין הודמערך
קַלמצא את שני המספרים עם המופעים המוזרים במערך לא ממויןנאמןסט עובדותGoogleאורקלמערך
בינוניסכום מקסימלי של הגדלת המשךAdobeאמזון בעבריתתפוח עץAtlassianבלומברגByteCitrixCodeNationeBayפייסבוקGoogleיבממיקרוסופטנגארואורקלסופריאהומערך
בינונייישם שתי ערימות במערךמעבדות חדשנות 24 * 7נאמןGoogleמיקרוסופטסמסונגSnapdealמערך
בינונימספר האלמנטים הקטנים בצד ימיןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגGoogleמיקרוסופטאורקלסופרמערך
קַלהגדלת המשך של אורך שלוש עם מוצר מרביאמזון בעבריתתפוח עץסיסקומצודהפייסבוקאינטואיטסופרמערך
בינוניאלמנטים מופיעים יותר מ- N / K פעמים במערךAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטמערך
בינונימצא את אלמנט השיא ממערךאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteדה שופייסבוקGoogleמיקרוסופטסופרמעבדות וולמארטמערך
קַלסדר מחדש מספרים חיוביים ושליליים לחלופין במערךאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקפיטל אחדסיסקופייסבוקGoogleמורגן סטנליאורקלVMwareמערך
קַלמצא את המספר החוזר המרבי במערךAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגמצודהeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleאינטואיטמיקרוסופטנוטניקספייפאלSalesforceVMwareיאהומערך
בינונימשיכת חבלנאמןאמזון בעבריתמערך
בינוניסיור מעגלי ראשון לביקור בכל דרגשי הדלקאמזון בעבריתסט עובדותמיקרוסופטמורגן סטנליZohoמערך
בינוניספירת משולשים אפשרייםאמזון בעבריתלינקדיןWiproמערך
בינוניסכום מקסימלי של תת-מערך מעגליאמזון בעבריתפייסבוקלינקדיןשתי סיגמאסופרמערך
בינוניארבעה אלמנטים המסכמים לנתוןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטיאהומערך
בינוניאורך מרבי של זוגות שרשרתאמזון בעבריתבלומברגסופרמערך
קַלמצא זוג עם ההבדל הנתוןאמזון בעבריתבלומברגCitrixExpediaגולדמן זאקסמיקרוסופטNvidiaאורקלSalesforceTwilioטויטרוִיזָהVMwareמערך
בינוניבעיית מחיצהנאמןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleמיקרוסופטVMwareיאהומערך
בינוניבעיית הסלבריטאיםאמזון בעבריתתפוח עץפאבפייסבוקFlipkartGoogleלינקדיןמיקרוסופטNvidiaפלנטיר טכנולוגיותפינטרסטSnapchatסופרUHG אופטוםVMwareZohoמערך
בינונימצא תוצאה ממוינת בגודל 3אמזון בעבריתבלומברגפייסבוקסט עובדותGoogleאורקלסופריאהומערך
בינונימערך משנה עם סכום נתוןAdobeאמזון בעבריתאמריקן אקספרסתפוח עץבלומברגByteeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleלינקדיןמיקרוסופטאורקלTwilioסופריאהוYandexמערך
בינוניאלמנט מקסימאלי במערך שגדל ואז יורדAdobeאמזון בעבריתגולדמן זאקסמיקרוסופטPaytmמערך
קַלספרו צעדים מינימליים כדי להשיג את המערך הנתוןאמזון בעבריתקנאותאורקלמערך
קַלמצא את האלמנט האבוד ממערך משוכפלנאמןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקפיטל אחדסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבמJP מורגןמיקרוסופטNvidiaאורקלפייפאלServiceNowYandexמערך
קַלסידור מחדש של מערך נתון בצורה מקסימאליתאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקפיטל אחדסיסקופייסבוקGoogleמורגן סטנליאורקלVMwareמערך
בינונימערך המשנה והמשךאמזון בעבריתתפוח עץפייסבוקGoogleמיקרוסופטמערך
בינונילמזג שני מערכים ממויניםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבמלינקדיןlyftמיקרוסופטאורקלסופרVMwareמעבדות וולמארטיאהוYandexמערך
בינוניספירת שלישיות עם סכום נמוך מהערך הנתוןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקומצודהCitrixדלתאeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleHuluיבמאינפוסיסעבודות מתמטיקהמיקרוסופטאורקלפייפאלQualtricsסמסונגServiceNowמתיזבצורת ריבועTencentטסלהסופרוִיזָהVMwareמעבדות וולמארטיאהוZohoמערך
קַלסדר מחדש מערך באמצעות אינדקסים נתוניםGoogleמערך
קַלהאלמנט הגדול הבא במערךאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקופון דוניהפייסבוקGoogleמיקרוסופטאורקלPayUסמסונגSnapdealטויטרZohoמערך
קַלמיזוג שני מערכים ממויניםAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבמלינקדיןlyftמיקרוסופטאורקלסופרVMwareמעבדות וולמארטיאהוYandexמערך
קַלסדר מחדש מערך על פי המדדים הנתוניםGoogleמערך
קַלמצא נקודה קבועה במערך נתוןאמזון בעבריתסט עובדותטיולסופרמערך
קַלמצא אלמנט באמצעות חיפוש בינארי במערך ממויןאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGoogleמיקרוסופטפייפאלמערך
בינונימצא שלישייה במערך עם סכום נתוןנאמןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteסיסקומצודהCitrixדלתאeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleHuluיבמאינפוסיסעבודות מתמטיקהמיקרוסופטמורגן סטנליאורקלפייפאלQualtricsסמסונגServiceNowמתיזבצורת ריבועTencentטסלהסופרוִיזָהVMwareמעבדות וולמארטיאהוZohoמערך
קַלבדוק אם האלמנטים של מערך עוקביםGoogleסופרמערך
קַלמצא כפילויות במערך בצורה היעילה ביותראמזון בעבריתתפוח עץבלומברגפייסבוקGooglelyftמיקרוסופטPaytmאבני חן כיסקוואלקוםZohoמערך
קַלמיין 0s 1s ו- 2s במערךAdobeאמזון בעבריתטיולMakeMyTripמאקמיקרוסופטמורגן סטנלימוניות אולהPaytmקוואלקוםמעבדות SAPSnapdealמעבדות וולמארטיטרהמערך
קַלמצא מנהיגים במערךאמזון בעבריתגולדמן זאקסPayUמערך
קשההמספר החיובי הקטן ביותר חסר במערך לא ממויןנאמןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteדאטבריקסeBayפייסבוקסט עובדותגולדמן זאקסGoogleJP מורגןמיקרוסופטמורגן סטנליאורקלSalesforceסמסונגSnapdealTencentטסלהפִּרפּוּרסופרמעבדות וולמארטמערך
קַלמצא מערך משנה באורך K הממוצע המרביאמזון בעבריתGoogleמערך
בינונימצא שלישיות פיתגוריות ממערךאמזון בעבריתלינקדיןMakeMyTripמינטרהאורקלמערך
קַלהעבר את כל האפסים לסוף המערך הנתוןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteקפיטל אחדסיסקוDelleBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבמלינקדיןמיקרוסופטנוטניקסאורקלפייפאלPaytmקוואלקוםסמסונגמעבדות SAPServiceNowמתיזטסלהסופרמעבדות וולמארטיאהוYandexZillowמערך
בינונימצא מרחק מינימלי בין שני מספרים במערךאמזון בעבריתPaytmסופרמערך
סובב תמונה ב 90 מעלותמערך
קַלספירת מספר המופעים במערך ממויןAirbnbאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגByteפייסבוקFlipkartGoogleלינקדיןMakeMyTripמיקרוסופטנטפליקסאורקלטויטרסופרYandexמערך
בינוניסכום מרבי של אלמנטים שאינם עוקביםנאמןאמזון בעבריתאמריקן אקספרספייסבוקGoogleארנק Oxigenחדרי OYOPaytmSnapchatמעבדות וולמארטיאהומערך
קַלמצא את המספר החסר הקטן ביותר במערך ממויןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקפיטל אחדסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבמJP מורגןמיקרוסופטNvidiaאורקלפייפאלServiceNowYandexמערך
קַלאלמנט חוזר ראשוןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגמצודהeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleאינטואיטמיקרוסופטנוטניקסאורקלפייפאלSalesforceיאהומערך
קַלכפל של הקודם והבאאקסנצ'רנאמןAdobeסט עובדותUHG אופטוםמערך
בינוניפאזל מערך מוצרנאמןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץAsanaבלקרוקבלומברגByteמצודהדה שוeBayEvernoteExpediaפייסבוקגולדמן זאקסGoogleאינטללינקדיןlyftמיקרוסופטמורגן סטנלינוטניקסלפעולאורקלפייפאלPaytmQualtricsSalesforceSAPServiceNowSnapchatמתיזטויטרסופרוִיזָהVMwareמעבדות וולמארטיאהוYandexמערך
קַלמצא את כל הזוגות עם הבדל נתוןאמזון בעבריתבלומברגCitrixExpediaגולדמן זאקסמיקרוסופטNvidiaאורקלSalesforceTwilioטויטרוִיזָהVMwareמערך
קַלמצא את כל האלמנטים הנפוצים בשלושה מערכים ממויניםמאקמערך
קַלמצא את המספר החוזר הראשון במערך נתוןAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגמצודהeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleאינטואיטמיקרוסופטנוטניקסאורקלפייפאלSalesforceיאהומערך
קַלהדפיס את כל האלמנטים המובהקים של המערךAdobeסט עובדותמאקפתרונות o9TCSמערך
קַלההבדל המרבי בין שני אלמנטים כגון אלמנט גדול יותר מגיע לאחר קטן יותראמזון בעבריתטיולMakeMyTripמוניות אולהמעבדות SAPמערך
קַלאלמנט הרובAdobeאמזון בעבריתתפוח עץAtlassianבלומברגByteפייסבוקקדימה אבאGoogleמיקרוסופטאורקלSnapchatמתיזיאהומערך
קַלמצא את האלמנטים הראשונים והשניים הקטנים ביותראמזון בעבריתמאקפתרונות o9TCSמערך
קַלמצא את המספר המתרחש מספר מוזר של פעמים במערךאמזון בעבריתפתרונות o9SnapdealTCSמערך
בינונימיין אלמנטים לפי תדירות ההופעותאמזון בעבריתאורקלZohoזיקוסמערך
קַלמצא את המספר החסרAdobeאמזון בעבריתתפוח עץבלומברגקפיטל אחדסיסקוeBayפייסבוקגולדמן זאקסGoogleיבממיקרוסופטNvidiaאורקלפייפאלServiceNowYandexמערך
מצא את האלמנט הגדול והקטן יותרמערך
סכום תת-רציף הגדול ביותרמערך
הפוך מערךמערך
מצא שלישייה המסכמת לערך נתוןמערך
מצא זוג אלמנטים ממערך שסכומם שווה למספרמערך