שאלות ראיון מנומס


שאלות מערך אדיבות

שאלה 1. ספירת זוג עם סכום נתון בבעיה "ספירת זוג עם סכום נתון" נתנו מערך שלם [] ומספר אחר אומר 'סכום', עליכם לקבוע אם לאחד משני האלמנטים במערך נתון יש סכום השווה ל"סכום ". קלט לדוגמא: arr [] = {1,3,4,6,7} ו- sum = 9. פלט: "נמצאו אלמנטים ...

קרא עוד

שאלה 2. קבוצת הופעות מרובות של אלמנטים במערך הוזמנו לפי ההתרחשות הראשונה ניתנת לך שאלה בה נתת מערך לא ממוין עם מספר מופעים. המשימה היא לקבץ את כל המופעים המרובים של רכיבי מערך מסודרים לפי המופע הראשון. בינתיים, ההזמנה צריכה להיות זהה למספר שמגיע. קלט לדוגמא: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

קרא עוד

שאלה 3. ההבדל המרבי בין תדר של שני אלמנטים כך שאלמנט בעל תדירות גדולה יותר הוא גם גדול יותר נניח שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ההבדל המקסימלי בין התדירות של שני אלמנטים נפרדים במערך נתון, אך האלמנט בעל התדירות הגדולה יותר צריך להיות גדול יותר גם מהמספר השלם האחר. קלט לדוגמא: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

קרא עוד

שאלה 4. כל השלישיות הייחודיות המסכמות לערך נתון נתנו מערך של מספרים שלמים ומספר נתון שנקרא 'סכום'. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את השלישייה שמסתכמת במספר הנתון 'סכום'. דוגמה קלט: arr [] = {3,5,7,5,6,1} סכום = 16 פלט: (3, 7, 6), (5, 5, 6) הסבר: שלישייה השווה לנתון .. .

קרא עוד

שאלה 5. הפרד 0 ו -1 במערך הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך שלם. הבעיה "הפרד 0 ו -1 במערך" מבקשת להפריד את המערך בשני חלקים, ב 0 וב -1. ה- 0 צריך להיות בצד שמאל של המערך ו- 1 בצד ימין של המערך. ...

קרא עוד

שאלה 6. מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. ערכי קלט הם כולם אלמנטים מובחנים. הבעיה "מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d" מבקש לגלות את האלמנט הגדול ביותר 'd' בערכה כך ש + b + c = ...

קרא עוד

שאלה 7. מספרים רצופים מקסימליים הנמצאים במערך הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים בגודל N. הבעיה "מספרים רצופים מקסימליים הקיימים במערך" מבקשת לברר את המספר המרבי של מספרים רצופים שיכולים להתפזר במערך. דוגמה arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 הסבר: ה ...

קרא עוד

שאלה 8. בדוק אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר הבעיה "מצא אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר" קובעת שקיבלת שני מערכים arra1 [] ו- array2 []. המערכים שניתנו הם בצורה לא ממוינת. המשימה שלך היא למצוא אם מערך 2 [] הוא קבוצת משנה של מערך 1 []. דוגמה arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] הוא ...

קרא עוד

שאלה 9. סכום זוגות מרבי עם הבדל ספציפי הבעיה "סכום מקסימלי של זוגות עם הבדל ספציפי" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים ומספר שלם K. ואז אנו מתבקשים לברר את הסכום המרבי של זוגות עצמאיים. אנו יכולים לזווג שני מספרים שלמים אם יש להם הבדל מוחלט של פחות מק '...

קרא עוד

שאלה 10. הדפיסו את כל השלישיות במערך ממוין היוצרות AP הבעיה "הדפיסו את כל השלישיות במערך ממוין שיוצר AP" קובעת שנתנו מערך שלם ממוין. המשימה היא לגלות את כל השלישיות האפשריות שיכולות ליצור התקדמות אריתמטית. דוגמה arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

קרא עוד

שאלה 11. ספרו את מספר השלישיות עם המוצר השווה למספר הנתון הבעיה "ספירת מספר שלישייה עם מוצר שווה למספר נתון" קובעת שקיבלנו מערך שלם ומספר m. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של שלשות עם מוצר שווה ל- m. דוגמה arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 שלשות הסבר ...

קרא עוד

שאלה 12. ההבדל המרבי בין האינדקסים הראשונים והאחרונים של אלמנט במערך נניח, יש לך מערך של מספרים שלמים. הבעיה "הפרש מקסימלי בין אינדקסים ראשונים ואחרונים של אלמנט במערך" מבקשת לגלות את ההבדל בין האינדקס הראשון והאחרון של כל מספר הקיים במערך כך שההפרש יהיה מקסימלי מכולם. דוגמא ...

קרא עוד

שאלה 13. מצא אלמנטים שנמצאים במערך הראשון ולא בשני הבעיה "מצא אלמנטים שנמצאים במערך הראשון ולא בשני" קובעת שאתה מקבל שני מערכים. מערכים מורכבים מכל המספרים השלמים. עליכם לברר את המספרים אשר לא יהיו במערך השני אלא במערך הראשון. דוגמא ...

קרא עוד

שאלה 14. תוצר מרבי של תוצאה הולכת וגוברת הצהרת בעיות הבעיה "תוצר מקסימלי של המשך הולך וגדל" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים. עכשיו אתה צריך לברר את המוצר המקסימלי שאתה יכול להשיג כך שתכפיל את האלמנטים של המשך הולך וגדל. העניין לציין הוא שאנחנו לא ...

קרא עוד

שאלה 15. טופס מספר מינימלי מהרצף הנתון הבעיה "טופס מספר מינימלי מרצף נתון" קובעת שקיבלת דפוס כלשהו של אני ושל ד 'בלבד. המשמעות של I מייצגת הגדלה וירידה אנו מספקים עם D. הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את המספר המינימלי העונה על התבנית הנתונה. יש לנו ...

קרא עוד

שאלה 16. סכום לא חופף של שתי סטים הצהרת בעיות הבעיה "סכום לא חופף של שתי קבוצות" קובעת שקיבלת שני מערכים כערכי קלט כמו arrA [] ו- arrB [] באותו גודל n. כמו כן, בשני המערכים יש אלמנטים נפרדים בנפרד וכמה אלמנטים נפוצים. המשימה שלך היא לברר את הסכום הכולל ...

קרא עוד

שאלה 17. מוצרים של טווחים במערך הצהרת בעיות הבעיה "מוצרים של טווחים במערך" קובעת שקיבלתם מערך שלם המורכב ממספרים שנעה בין 1 ל- n ומספר q של שאילתות. כל שאילתה מכילה את הטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המוצר בטווח הנתון תחת ...

קרא עוד

שאלה 18. המספר השלילי השלילי הראשון בכל חלון בגודל k הצהרת בעיות הבעיה "מספר שלם שלילי ראשון בכל חלון בגודל k" קובע שאתה מקבל מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, עבור כל חלון בגודל k הדפס את המספר השלילי השלילי הראשון באותו חלון. אם אין מספר שלם שלילי בשום חלון אז פלט ...

קרא עוד

שאלה 19. הפרד מספרים זוגיים ומשונים הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך שלם. הבעיה "הפרד מספרים זוגיים ומשונים" מבקשת לסדר מחדש את המערך כך שניתן יהיה להפריד בין המספרים הזוגיים והשווים בשני קטעים במערך. המספרים הזוגיים מועברים לצד שמאל של המערך ומשונים ...

קרא עוד

שאלה 20. תוצר של מערך למעט עצמי הצהרת הבעיה "תוצר של מערך למעט עצמי", קובעת שאתה מקבל מערך []. הדפיסו מערך p [] באותו גודל כך שערך במדד i'th של מערך p שווה לתוצר של כל האלמנטים של המערך המקורי ...

קרא עוד

שאלה 21. ראשון חסר חיובי הצהרת הבעיה בעיה ראשונה חסר חיובי קובעת שקיבלתם מערך a [] (ממוין או לא ממוין) בגודל n. מצא את המספר החיובי הראשון שחסר במערך זה. דוגמא א [] = {1, 3, -1, 8} 2 הסבר: אם אנו ממיינים את המערך שנקבל {-1, ...

קרא עוד

שאלה 22. תוכנית לבעיית גשר ולפיד הצהרת בעיות בעיית "הגשר והלפיד" קובעת כי ניתנת לך זמן של זמן שאדם צריך לעבור את הגשר. מכיוון שהגיע הזמן, הוא כולל מספרים שלמים חיוביים. יחד עם הזמן מקבלים גשר, אותו אדם צריך לעבור. הגשר מאפשר רק ...

קרא עוד

שאלה 23. ספרו ארבע פעמים מארבעה מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x הצהרת בעיות בעיה "ספירת ארבע פעמים מכמה ארבעים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x" מציין כי ניתנים לך ארבעה מערכים שלמים וערך הנקרא x. הצהרת הבעיה מבקשת לברר כמה רביעיות ניתן ליצור מאיזה סכום של אלמנטים של ...

קרא עוד

שאלה 24. מספרים עם תדרים ראשוניים הגדולים או שווים ל- k הצהרת בעיות בעיה "מספרים עם תדרים ראשוניים הגדולים או שווים ל- k" קובעים שקיבלתם מערך של מספרים שלמים בגודל n וערך שלם k. כל המספרים שבתוכו הם מספרים ראשוניים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספרים המופיעים ב ...

קרא עוד

שאלה 25. סכום מקסימלי של תת-מערך ללא אלמנטים מסוימים הצהרת בעיות אנו מקבלים מערך ועלינו למצוא סכום מקסימלי של תת-מערך למעט אלמנטים מסוימים. כלומר, עלינו למצוא את הסכום המקסימלי של מערך המשנה כך שהתת-מערך שאנו שוקלים אינו מכיל את האלמנטים שנאמר עליהם להיכלל. דוגמה למקסימום ...

קרא עוד

שאלה 26. מצא מספר מינימלי של פעולות מיזוג כדי להפוך לפלינדרום מערך הצהרת בעיות ניתנת לך מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת למצוא מספר מינימלי של פעולות מיזוג כדי להפוך לפלינדרום של מערך, כלומר לברר את המספר המינימלי של פעולות מיזוג שיש לבצע במערך כדי להפוך אותו לפלינדרום. מיזוג פעולה פשוט אומר ש ...

קרא עוד

שאלה 27. מלבן סכום מקסימלי במטריצה ​​דו-ממדית הצהרת בעיות מצא את מלבן הסכום המקסימלי במטריצה ​​דו-ממדית כלומר למצוא תת-מטריצה ​​עם סכום מרבי. מטריצת משנה אינה אלא מערך דו-ממדי בתוך מערך הדו-ממד הנתון. אז יש לך מטריצה ​​של מספרים שלמים חתומים, אתה צריך לחשב את סכום תת-המטריצות ו ...

קרא עוד

שאלה 28. סכום תת-רציף הגדול ביותר הצהרת בעיות ניתן לך מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את הסכום הגדול ביותר של מערך המשנה הצמוד. אין פירוש הדבר אלא למצוא מערך משנה (אלמנטים רציפים) שיש לו את הסכום הגדול ביותר מבין כל מערכי המשנה במערך הנתון. דוגמה arr [] = {1, -3, 4, ...

קרא עוד

שאלה 29. ספרו אלמנטים מובחנים בכל חלון בגודל K תת-קבוצות הן דבר שאנו מתמודדים איתו כבר זמן מה. בפרק האחרון סיקרנו את מספר קבוצות המשנה שנוכל ליצור במספרים זוגיים מובחנים. הפעם אנו סופרים אלמנטים מובחנים בכל חלון בגודל K. סעיף -1 אודות הבעיה. ניתן מערך לא ממוין ...

קרא עוד

שאלה 30. ספירת זוגות שהמוצרים שלהם קיימים במערך בזוגות ספורים שמוצריהם קיימים בבעיית מערך נתנו מערך, ספרו את כל הזוגות המובהקים שערכם המוצר קיים במערך. דוגמה קלט A [] = {2, 5, 6, 3, 15} פלט מספר זוגות נפרדים שמוצר שלהם קיים במערך הוא: 2 זוגות הם: (2, ...

קרא עוד

שאלה 31. ספירת זוגות עם סכום נתון בהינתן מערך שלם בגודל n ומספר שלם 'K', עליך לספור את מספר הזוגות (לא צריך להיות ייחודי) הקיים במערך שסכומו שווה ל- 'K'. קלט לדוגמא: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 פלט: 2 פתרונות כוח הברוטיים לספירת זוגות עם סכום נתון הרעיון העיקרי ...

קרא עוד

שאלה 32. בדוק אם מערך ניתן למיון מחסנית בבדיקה אם מערך הוא בעיית מיון בערימה נתנו למערך [] בגודל n המכיל אלמנטים מ -1 עד n בסדר אקראי. מיין את המערך בסדר עולה באמצעות ערימה זמנית בעקבות שתי פעולות אלה בלבד - הסר את האלמנט בהתחלה ...

קרא עוד

שאלה 33. מצא מספרים K (או שכיחים ביותר) בזרם במציאת מספרים עליונים (או שכיחים ביותר) בבעיית זרם, נתנו מערך שלם המורכב מכמה מספרים. הצהרת הבעיה אומרת שעליך לקחת אלמנט מהמערך, ואתה יכול לכלול רק מספרים k בראשם. אנחנו צריכים ...

קרא עוד

שאלה 34. מספר ה- NGE לימין במספר ה- NGE לבעיה הנכונה נתנו למערך מספר [] בגודל n ו- q בשאילתות המייצגות את אינדקס המערך. עבור כל שאילתה, אני מדפיס את המספר הכולל של האלמנטים הגדולים הבאים. דוגמה קלט a [] = ...

קרא עוד

שאלה 35. מצא את תת-המערך באורך הנתון עם הממוצע הנמוך ביותר הצהרת בעיות בבעיה "מצא את מערך המשנה באורך הנתון עם הממוצע הנמוך ביותר" נתנו מערך ומספר שלם קלט X. כתוב תוכנית כדי למצוא את מערך המשנה באורך X עם ממוצע מינימלי / מינימלי. מדפיס את אינדקסי ההתחלה והסיום של מערך המשנה שיש בו הכי פחות ...

קרא עוד

שאלה 36. מצא את האפסים שיהפכו כך שמספר מספר 1 ברציפות יהיה מקסימלי הצהרת בעיות בבעיה "מצא אפסים שיהפכו כך שמספר מספר 1 ברציפות יהיה מקסימלי" נתנו מערך בינארי ומספר x המציין את המספר לא. של אפסים שיש להעיף. כתוב תוכנית כדי למצוא את האפסים שצריך להעיף כך ...

קרא עוד

שאלה 37. מצא את שני המספרים עם המופעים המוזרים במערך לא ממוין הצהרת בעיות בבעיה "מצא את שני המספרים עם המופעים המוזרים במערך לא ממוין" נתנו מערך לא ממוין. במערך זה מלבד שני מספרים כל המספרים האחרים מתרחשים מספר פעמים אפילו. מצא את שני המספרים המופיעים מספר אי זוגי של פעמים. הערה: ...

קרא עוד

שאלה 38. יישם שתי ערימות במערך הצהרת בעיות בבעיה "יישם שתי ערימות במערך" עלינו ליישם שתי ערימות במערך כך שאם המשתמש רוצה לדחוף אלמנט באחת משתי הערמות, לא צריכה להיות שגיאה עד שהמערך יתמלא . דוגמה לדחוף 5 ...

קרא עוד

שאלה 39. משיכת חבל הצהרת בעיות בעיית משיכה, נתנו מערך של מספרים שלמים, נחלק את המערך לשתי קבוצות משנה בגודל n / 2 כל אחת כך שההפרש של סכום שתי תת קבוצות יהיה מינימלי ככל האפשר. אם n הוא אפילו כל גודל תת קבוצה הוא n / 2. אם ...

קרא עוד

שאלה 40. בעיית מחיצה הצהרת בעיות בבעיית המחיצה, נתנו סט המכיל n אלמנטים. מצא אם ניתן לחלק את הסט הנתון לשתי קבוצות שסכום האלמנטים בתת-קבוצות שווה. דוגמה arr קלט [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} פלט כן הסבר המערך ...

קרא עוד

שאלה 41. מצא את האלמנט האבוד ממערך משוכפל הצהרת בעיות בהינתן שני מערכים A ו- B, מערך אחד הוא כפילות של השני למעט אלמנט אחד. האלמנט האחד חסר ב- A או ב- B. עלינו למצוא את האלמנט האבוד ממערך כפול. דוגמה 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

קרא עוד

שאלה 42. מצא שלישייה במערך עם סכום נתון הצהרת בעיות בהינתן מערך של מספרים שלמים, מצא את השילוב של שלושה אלמנטים במערך שסכומם שווה לערך נתון X. כאן נדפיס את הצירוף הראשון שנקבל. אם אין שילוב כזה, הדפס -1. דוגמה קלט N = 5, X = 15 arr [] = ...

קרא עוד

שאלה 43. המספר החיובי הקטן ביותר חסר במערך לא ממוין הצהרת בעיות במערך הלא ממוין הנתון מצא את המספר החיובי הקטן ביותר החסר במערך לא ממוין. מספר שלם חיובי אינו כולל 0. אנו יכולים לשנות את המערך המקורי במידת הצורך. המערך עשוי להכיל מספרים חיוביים ושליליים. דוגמא א. מערך קלט: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

קרא עוד

שאלה 44. סכום מרבי של אלמנטים שאינם עוקבים הצהרת בעיות במערך הנתון "סכום מרבי של אלמנטים שאינם עוקבים", עליך למצוא את הסכום המרבי של אלמנטים שאינם עוקבים. אינך יכול להוסיף מספרי שכנים מיידיים. לדוגמא [1,3,5,6,7,8,] כאן 1, 3 צמודים כך שלא נוכל להוסיף אותם, ו -6, 8 אינם צמודים ולכן אנו ...

קרא עוד

שאלה 45. כפל של הקודם והבא הכפלת הצהרת בעיות של הקודם והבא: במערך הנתון החלף כל אלמנט בתוצר של האלמנטים הבאים והקודמים אליו. ולגבי האלמנט הראשון (a [0]) עלינו להחליף אותו בתוצר של next ושלעצמו, עבור האלמנט האחרון (a [n-1]) עלינו להחליף אותו ...

קרא עוד

שאלה 46. פאזל מערך מוצר הצהרת בעיות בבעיה של פאזל מערך מוצרים עלינו לבנות מערך שבו אלמנט ה- IH יהיה תוצר של כל האלמנטים במערך הנתון למעט אלמנט במיקום ה- IH. דוגמה קלט 5 10 3 5 6 2 פלט 180 600 360 300 900 ...

קרא עוד

שאלות מחרוזת אקוליט

שאלה 47. טופס מספר מינימלי מהרצף הנתון הבעיה "טופס מספר מינימלי מרצף נתון" קובעת שקיבלת דפוס כלשהו של אני ושל ד 'בלבד. המשמעות של I מייצגת הגדלה וירידה אנו מספקים עם D. הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את המספר המינימלי העונה על התבנית הנתונה. יש לנו ...

קרא עוד

שאלה 48. סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y הצהרת בעיות נניח שקיבלת מחרוזת בינארית ושני מספרים x ו- y. המחרוזת מורכבת מ- 0 ו- 1 בלבד. הבעיה "לסדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y" מבקשת לסדר מחדש את המחרוזת כך שה- 0 מגיע x פעמים ⇒ 1 מגיע ...

קרא עוד

שאלה 49. הפוך מילים במחרוזת הצהרת בעיות "מילים הפוכות במחרוזת" קובעות שקיבלת מחרוזת s בגודל n. הדפיסו את המחרוזת בסדר הפוך כך שהמילה האחרונה הופכת לראשונה, השנייה האחרונה הופכת לשניה וכן הלאה. בזאת מחרוזת אנו מתייחסים למשפט המכיל מילים במקום ...

קרא עוד

שאלה 50. אלגוריתם KMP אלגוריתם KMP (Knuth-Morris-Pratt) משמש לחיפוש תבניות במחרוזת נתונה. אנו מקבלים מחרוזת S ותבנית p, מטרתנו היא לקבוע אם הדפוס הנתון קיים במחרוזת או לא. דוגמת קלט: S = "aaaab" p = "aab" פלט: גישה נאיבית אמיתית ...

קרא עוד

שאלה 51. הפוך מחרוזת באמצעות Stack נתנו מחרוזת s באורך n המכילה אותיות קטנות, אותיות גדולות, מספרים שלמים, וסמל מיוחד כלשהו. הפוך את המחרוזת הנתונה באמצעות מחסנית. בואו נראה כמה דוגמאות להבנה טובה יותר. קלט לדוגמא s = "TutorialCup" פלט puClairotuT קלט s = "Stack" פלט kcatS באמצעות Stack ...

קרא עוד

שאלה 52. אלגוריתם רבין קרפ אלגוריתם רבין קרפ נהג למצוא את מחרוזת התבנית במחרוזת הטקסט הנתונה. ישנם כל כך הרבה סוגים של אלגוריתמים או שיטות המשמשים למציאת מחרוזת התבנית. באלגוריתם זה אנו משתמשים ב- Hashing למציאת התאמת התבנית. אם קיבלנו את אותו קוד חשיש עבור המצע ...

קרא עוד

שאלה 53. מיין מחרוזת לפי מחרוזת אחרת הצהרת בעיות בהינתן שתי מחרוזות קלט, תבנית ומחרוזת. עלינו למיין את המחרוזת לפי הסדר המוגדר על ידי התבנית. למחרוזת התבנית אין כפילויות והיא כוללת את כל התווים של המחרוזת. פורמט קלט השורה הראשונה המכילה מחרוזת אשר אנו זקוקים לה ...

קרא עוד

שאלה 54. הקידומת הנפוצה הארוכה ביותר באמצעות Divide and Conquer הצהרת בעיות בבעיה "הקידומת הנפוצה הארוכה ביותר המשתמשת ב- Divide and Conquer", נתנו מחרוזות n ו- n שלמות. כתוב תוכנית שתדפיס את הקידומת הנפוצה הארוכה ביותר. אם אין קידומת נפוצה, הדפס "-1". פורמט קלט השורה הראשונה מכילה מספר שלם n. ...

קרא עוד

שאלה 55. הדפס את הנתיב הקצר ביותר להדפסת מחרוזת על המסך הצהרת בעיות בבעיה "הדפס את הנתיב הקצר ביותר להדפסת מחרוזת על המסך" נתנו מסך המכיל אלפבית מ- AZ ומחרוזת קלט, על ידי שימוש בשלט רחוק נוכל לעבור מדמות אחת לדמות אחרת, השלט מכיל רק שמאל, ימין, למעלה , ומקשים תחתונים. כתוב פונקציה ...

קרא עוד

שאלה 56. אלגוריתם מקוון לבדיקת פלינדרום בזרם הצהרת בעיות בבעיה של "אלגוריתם מקוון לבדיקת פלינדרום בזרם", נתנו זרם של תווים (מקבלים charcaters אחד אחד). כתוב תוכנית שתדפיס 'כן' בכל פעם אם הדמויות שהתקבלו עד כה יוצרות פלינדרום. פורמט קלט הראשון והיחיד ...

קרא עוד

שאלה 57. בדוק אם שני מיתרים נתונים הם איזומורפיים זה לזה הצהרת בעיות בבעיה "בדוק אם שני מיתרים נתונים הם איזומורפיים זה לזה" נתנו שתי מחרוזות s1 ו- s2. כתוב תוכנית שאומרת אם המיתרים הנתונים הם איזומורפיים או לא. הערה: שני מיתרים אמורים להיות איזומורפיים אם יש אחד ...

קרא עוד

שאלות עץ מתאימות

שאלה 58. בהינתן עץ בינארי, איך מסירים את כל חצי הצמתים? הבעיה "בהינתן עץ בינארי, איך מסירים את כל חצי הצמתים?" קובע כי ניתן לך עץ בינארי. עכשיו אתה צריך להסיר את חצי הצמתים. חצי צומת מוגדר כצומת בעץ שיש בו ילד יחיד בלבד. או שזה ...

קרא עוד

שאלה 59. מעבר גבולות של עץ בינארי הצהרת בעיות הבעיה "מעבר גבולות של עץ בינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי. כעת עליך להדפיס את תצוגת הגבול של עץ בינארי. כאן מעבר גבול פירושו שכל הצמתים מוצגים כגבול העץ. הצמתים נראים מ ...

קרא עוד

שאלה 60. מבט תחתון של עץ בינארי הצהרת בעיות הבעיה "מבט תחתון של עץ בינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי ועכשיו עליך למצוא את התצוגה התחתונה של העץ הנתון. כשאנחנו רואים עץ מכיוון מטה. הצמתים הגלויים לנו הם התחתון ...

קרא עוד

שאלה 61. הדפס מבט ימני של עץ בינארי הצהרת בעיות הבעיה "הדפס תצוגה ימנית של עץ בינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי. עכשיו אתה צריך למצוא את התצוגה הנכונה של העץ הזה. הנה, תצוגה ימנית של העץ הבינארי פירושה להדפיס את הרצף כפי שהעץ נראה במבט מה ...

קרא עוד

שאלה 62. פעולת מחיקת עץ חיפוש בינארי הצהרת בעיות הבעיה "פעולת מחיקה של עץ חיפוש בינארי" מבקשת מאיתנו ליישם את פעולת המחיקה עבור עץ חיפוש בינארי. מחיקת פונקציה מתייחסת לפונקציונליות למחיקת צומת עם מפתח / נתונים נתון. דוגמת צומת קלט למחיקה = 5 גישה לפלט עבור עץ חיפוש בינארי מחיקת פעולה אז ...

קרא עוד

שאלה 63. שיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי הצהרת בעיות הבעיה "שיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי, מצא את גובה העץ בשיטת האיטרציה. דוגמאות קלט 3 קלט 4 אלגוריתם לשיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי גובהו של עץ ...

קרא עוד

שאלה 64. שיבוט עץ בינארי עם מצביעים אקראיים הצהרת בעיות אתה מקבל עץ בינארי שלם עם כמה מצביעים אקראיים. מצביעים אקראיים מכוונים לצמתים שכל צומת מצביע עליהם מלבד הילד השמאלי והימני שלו. לכן, זה גם משנה את המבנה הסטנדרטי של צומת בעץ בינארי פשוט. עכשיו הצומת של ...

קרא עוד

שאלה 65. מצא את האלמנט הקטן ביותר ב- BST (סטטיסטיקה של סדר ב- BST) הצהרת הבעיה "מצא את האלמנט הקטן ביותר ב- BST (Order Statistics in BST)" הבעיה קובעת שקיבלת עץ חיפוש בינארי ועליך למצוא את המספר הקטן ביותר ב- BST. המשמעות היא שאם אנו מבצעים חציית סדר לפי עץ החיפוש הבינארי ונאחסן את ...

קרא עוד

שאלה 66. תוכנית לבדיקה אם עץ בינארי הוא BST או לא הצהרת בעיות "תוכנית לבדיקת עץ בינארי הוא BST או לא" קובעת שקיבלת עץ בינארי ועליך לבדוק אם העץ הבינארי מספק את המאפיינים של עץ החיפוש הבינארי. אז, לעץ הבינארי יש את המאפיינים הבאים: עץ המשנה השמאלי ...

קרא עוד

שאלה 67. הדפס אבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון ללא רקורסיה ניתן עץ בינארי וצומת או מפתח ספציפיים. הדפס אבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון ללא רקורסיה. דוגמה קלט: מפתח = 7 פלט: 3 1 קלט: מפתח = 4 פלט: 2 1 אלגוריתם לאבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון צור צומת מחלקה ...

קרא עוד

שאלה 68. הדפיסו עץ בינארי בסדר אנכי בבעיה זו נתנו מצביע המציין את שורש העץ הבינארי והמשימה שלך היא להדפיס את העץ הבינארי בסדר אנכי. דוגמה קלט 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 פלט 4 2 ...

קרא עוד

שאלות גרף Accolite

שאלה 69. מיון טופולוגי בהתחשב בתרשים א-מחזורי מכוון, מיון טופולוגי את צמתי הגרף. דוגמה למיון טופולוגי מיון טופולוגי של גרף לעיל הוא -> {1,2,3,0,5,4} מיון טופולוגי נעשה עבור גרף אצטלי מכוון (DAG). ל- DAG אין מחזורים. כלומר, אין נתיב כזה שמתחיל מאף צומת של ...

קרא עוד

שאלה 70. האלגוריתם של דייקסטרה דייקסטרה הוא האלגוריתם הקצר ביותר. אלגוריתם Dijkstra משמש לאיתור המרחק הקצר ביותר של כל הצמתים מצומת ההתחלה הנתון. באופן הגיוני זה יוצר את עץ הנתיב הקצר ביותר מצומת מקור יחיד, על ידי המשך הוספת הצמתים בחמדנות כך שבכל נקודה כל צומת ב ...

קרא עוד

שאלות מחסנית Accolite

שאלה 71. טופס מספר מינימלי מהרצף הנתון הבעיה "טופס מספר מינימלי מרצף נתון" קובעת שקיבלת דפוס כלשהו של אני ושל ד 'בלבד. המשמעות של I מייצגת הגדלה וירידה אנו מספקים עם D. הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את המספר המינימלי העונה על התבנית הנתונה. יש לנו ...

קרא עוד

שאלה 72. הדפס אבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון ללא רקורסיה ניתן עץ בינארי וצומת או מפתח ספציפיים. הדפס אבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון ללא רקורסיה. דוגמה קלט: מפתח = 7 פלט: 3 1 קלט: מפתח = 4 פלט: 2 1 אלגוריתם לאבות קדומים של צומת עץ בינארי נתון צור צומת מחלקה ...

קרא עוד

שאלה 73. תור באמצעות ערימות בתור באמצעות בעיית מחסנית, עלינו ליישם את הפונקציות הבאות של תור באמצעות הפונקציות הסטנדרטיות של מבנה נתוני הערימה, Enqueue: להוסיף אלמנט לסוף התור Dequeue: הסר אלמנט מתחילת התור קלט לדוגמא : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

קרא עוד

שאלה 74. היפוך תור בטיפול בהיפוך תור נתנו תור, כתוב אלגוריתם כדי להפוך את התור. דוגמאות תור קלט = 10 -> 8 -> 4 -> 23 תור פלט = 23-> 4-> 8-> 10 תור קלט = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 תור פלט = 6 ...

קרא עוד

שאלה 75. בדוק אם מערך ניתן למיון מחסנית בבדיקה אם מערך הוא בעיית מיון בערימה נתנו למערך [] בגודל n המכיל אלמנטים מ -1 עד n בסדר אקראי. מיין את המערך בסדר עולה באמצעות ערימה זמנית בעקבות שתי פעולות אלה בלבד - הסר את האלמנט בהתחלה ...

קרא עוד

שאלה 76. הפוך מחרוזת באמצעות Stack נתנו מחרוזת s באורך n המכילה אותיות קטנות, אותיות גדולות, מספרים שלמים, וסמל מיוחד כלשהו. הפוך את המחרוזת הנתונה באמצעות מחסנית. בואו נראה כמה דוגמאות להבנה טובה יותר. קלט לדוגמא s = "TutorialCup" פלט puClairotuT קלט s = "Stack" פלט kcatS באמצעות Stack ...

קרא עוד

שאלה 77. מספר ה- NGE לימין במספר ה- NGE לבעיה הנכונה נתנו למערך מספר [] בגודל n ו- q בשאילתות המייצגות את אינדקס המערך. עבור כל שאילתה, אני מדפיס את המספר הכולל של האלמנטים הגדולים הבאים. דוגמה קלט a [] = ...

קרא עוד

שאלה 78. יישם שתי ערימות במערך הצהרת בעיות בבעיה "יישם שתי ערימות במערך" עלינו ליישם שתי ערימות במערך כך שאם המשתמש רוצה לדחוף אלמנט באחת משתי הערמות, לא צריכה להיות שגיאה עד שהמערך יתמלא . דוגמה לדחוף 5 ...

קרא עוד

שאלות תור מאושרות

שאלה 79. שיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי הצהרת בעיות הבעיה "שיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי, מצא את גובה העץ בשיטת האיטרציה. דוגמאות קלט 3 קלט 4 אלגוריתם לשיטה איטרטיבית למציאת גובה העץ הבינארי גובהו של עץ ...

קרא עוד

שאלה 80. המספר השלילי השלילי הראשון בכל חלון בגודל k הצהרת בעיות הבעיה "מספר שלם שלילי ראשון בכל חלון בגודל k" קובע שאתה מקבל מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, עבור כל חלון בגודל k הדפס את המספר השלילי השלילי הראשון באותו חלון. אם אין מספר שלם שלילי בשום חלון אז פלט ...

קרא עוד

שאלה 81. תור באמצעות ערימות בתור באמצעות בעיית מחסנית, עלינו ליישם את הפונקציות הבאות של תור באמצעות הפונקציות הסטנדרטיות של מבנה נתוני הערימה, Enqueue: להוסיף אלמנט לסוף התור Dequeue: הסר אלמנט מתחילת התור קלט לדוגמא : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

קרא עוד

שאלה 82. היפוך תור בטיפול בהיפוך תור נתנו תור, כתוב אלגוריתם כדי להפוך את התור. דוגמאות תור קלט = 10 -> 8 -> 4 -> 23 תור פלט = 23-> 4-> 8-> 10 תור קלט = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 תור פלט = 6 ...

קרא עוד

שאלות מטריקס אקוליט

שאלה 83. מלבן סכום מקסימלי במטריצה ​​דו-ממדית הצהרת בעיות מצא את מלבן הסכום המקסימלי במטריצה ​​דו-ממדית כלומר למצוא תת-מטריצה ​​עם סכום מרבי. מטריצת משנה אינה אלא מערך דו-ממדי בתוך מערך הדו-ממד הנתון. אז יש לך מטריצה ​​של מספרים שלמים חתומים, אתה צריך לחשב את סכום תת-המטריצות ו ...

קרא עוד

שאלה 84. הדפס את הנתיב הקצר ביותר להדפסת מחרוזת על המסך הצהרת בעיות בבעיה "הדפס את הנתיב הקצר ביותר להדפסת מחרוזת על המסך" נתנו מסך המכיל אלפבית מ- AZ ומחרוזת קלט, על ידי שימוש בשלט רחוק נוכל לעבור מדמות אחת לדמות אחרת, השלט מכיל רק שמאל, ימין, למעלה , ומקשים תחתונים. כתוב פונקציה ...

קרא עוד

שאלות אחרות אקסלייט

שאלה 85. איחוד וצומת של שתי רשימות מקושרות בהינתן שתי רשימות מקושרות, צור שתי רשימות מקושרות נוספות כדי להשיג התאחדות וצומת בין מרכיבי הרשימות הקיימות. קלט לדוגמא: רשימה 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 רשימה 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 פלט: רשימת צומת: 14 → 9 → 5 רשימת איחוד: ...

קרא עוד

שאלה 86. סה"כ מספרים ללא ספרות חוזרות בטווח ניתן לך טווח מספרים (התחלה, סוף). המשימה הנתונה אומרת לברר את מספר המספרים הכולל ללא ספרות חוזרות ונשנות בטווח. דוגמה קלט: 10 50 פלט: 37 הסבר: ל- 10 אין ספרה חוזרת. 11 יש ספרה חוזרת. 12 אין ספרה חוזרת. ...

קרא עוד

שאלה 87. כתוב פונקציה כדי להשיג את נקודת הצומת של שתי רשימות מקושרות הצהרת בעיות הבעיה "כתוב פונקציה כדי להשיג את נקודת הצומת של שתי רשימות מקושרות" קובעת שקיבלת שתי רשימות מקושרות. אך הן אינן רשימות מקושרות עצמאיות. הם מחוברים בשלב כלשהו. עכשיו אתה צריך למצוא את נקודת החיתוך הזו של שתי הרשימות האלה. ...

קרא עוד

שאלה 88. מחזור רשימה מקושרת הצהרת הבעיה "מחזור רשימות מקושרות" קובעת שקיבלת רשימה מקושרת. מצא אם הוא מכיל לולאה כלשהי או לא? רשימה מקושרת עם מחזור דוגמה 1-> 2-> 3 אין הסבר על לולאה: הרשימה המקושרת אינה מכילה שום לולאה מכיוון שאם כן, היו שם שתיים ללא ...

קרא עוד

שאלה 89. מצא את מספר העובדים בכל עובד HashMaps הם אחד ממבני הנתונים השימושיים ביותר. למצוא את מספר העובדים מתחת לכל עובד זו בעיה שמזכירה לי את הקמת הסרט המפורסם. דומה לחלום בחלום. הנה, יש לנו עובד שעובד תחת עובד וכן הלאה. הצהרת בעיות אז, מה ...

קרא עוד

שאלה 90. למעלה K מילים תכופות בבעיה של מילים תכופות K עליונות, נתנו רשימת מילים ומספר שלם k. הדפס את k המחרוזות הנפוצות ביותר ברשימה. דוגמה קלט: רשימה = {"קוד", "שמיים", "עט", "שמיים", "שמים", "כחול", "קוד"} k = 2 פלט: קוד שמיים קלט: רשימה = {"כן", ...

קרא עוד

שאלה 91. בעיית המלכה N בעיית המלכה N תוך שימוש במושג Backtracking. כאן אנו מציבים מלכה כזו שאף מלכה לא נמצאת במצב התקפה. מצב ההתקפה של המלכות הוא אם שתי מלכות נמצאות באותה העמודה, השורה והאלכסונית, הרי שהן מותקפות. בואו נראה זאת לפי האיור שלהלן. פה ...

קרא עוד

שאלה 92. הפוך רשימה מקושרת הצהרת בעיות הבעיה "הפוך רשימה מקושרת" קובעת כי אנו ניתנים לראש הרשימה המקושרת. עלינו להפוך את הרשימה המקושרת על ידי שינוי הקישורים ביניהם ולהחזיר את ראש הרשימה המקושרת ההפוכה. דוגמה 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 הסבר הפכנו את המקושר ...

קרא עוד

שאלה 93. מצא את הצומת Nth הצהרת בעיות בבעיה "מצא צומת Nth" נתנו רשימה מקושרת לאיתור הצומת ה- n. על התוכנית להדפיס את ערך הנתונים בצומת ה- n. N הוא אינדקס שלם שלם. דוגמה 3 1 2 3 4 5 6 3 גישה ניתן רשימה מקושרת ...

קרא עוד