מספרים רצופים מקסימליים הנמצאים במערך

הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים בגודל N. הבעיה "מספרים רצופים מקסימליים הקיימים במערך" מבקשת לברר את המספר המרבי של מספרים רצופים שיכולים להתפזר במערך. דוגמה arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 הסבר: ה ...

קרא עוד

העבר את כל המספרים השליליים להתחלה וחיובי לסוף עם שטח נוסף קבוע

נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. הוא מורכב ממספרים שליליים וחיוביים והצהרת הבעיה מבקשת להזיז / להזיז את כל האלמנטים השליליים והחיוביים משמאל למערך ומימין למערך בהתאמה מבלי להשתמש במרחב נוסף. זה יהיה ...

קרא עוד

סה"כ מספרים ללא ספרות חוזרות בטווח

ניתן לך טווח מספרים (התחלה, סוף). המשימה הנתונה אומרת לברר את מספר המספרים הכולל ללא ספרות חוזרות ונשנות בטווח. דוגמה קלט: 10 50 פלט: 37 הסבר: ל- 10 אין ספרה חוזרת. 11 יש ספרה חוזרת. 12 אין ספרה חוזרת. ...

קרא עוד

מצא את שלוש הראשונות החוזרות על עצמן במערך

הבעיה "מצא את שלוש הראשונות החוזרות על עצמן במערך" קובעת שקיבלת מערך של מספרים n ובו מספרים חוזרים ונשנים. המשימה שלך היא לגלות את 3 המספרים החוזרים הראשונים במערך. דוגמא [1,3,4,6,7,2,1,6,3,10,5,7] 1 3 6 הסבר כאן 1,3 ו -6 חוזרים על עצמם ...

קרא עוד

מיון באמצעות פונקציית חשיש טריוויאלית

הבעיה "מיון באמצעות פונקציית hash טריוויאלית" קובעת שקיבלת מערך שלם. מערך יכול להכיל מספרים שליליים וחיוביים כאחד. הצהרת הבעיה מבקשת למיין את המערך באמצעות פונקציית Trivial Hash. דוגמה arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

קרא עוד

מצא כפילויות במערך נתון כאשר אלמנטים אינם מוגבלים לטווח

הבעיה "מצא כפילויות במערך נתון כאשר אלמנטים אינם מוגבלים לטווח" קובעת שיש לך מערך המורכב מ n מספרים שלמים. הצהרת הבעיה היא לברר את האלמנטים הכפולים אם קיימים במערך. אם לא קיים רכיב כזה, החזר -1. דוגמא [ …

קרא עוד

בדוק אם שני מערכים שווים או לא

הבעיה "בדוק אם שני מערכים שווים או לא" קובעת שאתה מקבל שני מערכים. הצהרת הבעיה אומרת שעליך לקבוע אם מערכים נתונים שווים או לא. דוגמה arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

קרא עוד

כתוב פונקציה כדי להשיג את נקודת הצומת של שתי רשימות מקושרות

הצהרת בעיות הבעיה "כתוב פונקציה כדי להשיג את נקודת הצומת של שתי רשימות מקושרות" קובעת שקיבלת שתי רשימות מקושרות. אך הן אינן רשימות מקושרות עצמאיות. הם מחוברים בשלב כלשהו. עכשיו אתה צריך למצוא את נקודת החיתוך הזו של שתי הרשימות האלה. ...

קרא עוד

מחק צומת מהרשימה המקושרת ללא מצביע ראש

הצהרת בעיות הבעיה "מחק צומת מרשימה מקושרת ללא מצביע ראש" קובעת שיש לך רשימה מקושרת עם כמה צמתים. כעת ברצונך למחוק צומת אך אין לך את כתובת צומת האב שלו. אז מחק את הצומת הזה. דוגמה 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 צומת למחיקה: 4 2-> 3-> 5-> 6-> 7 ...

קרא עוד

הדפיסו את מספרי פיבונאצ'י בסדר הפוך

הצהרת בעיות בהינתן מספר n, הדפיסו את המספרים המקוונים בסדר הפוך. דוגמה n = 5 3 2 1 1 0 הסבר: מספרי פיבונאצ'י הם 0, 1, 1, 2, 3 לפי הזמנתם. אבל מכיוון שהיינו צריכים להדפיס בסדר הפוך. n = 7 8 5 ...

קרא עוד