כל השלישיות הייחודיות המסכמות לערך נתון

נתנו מערך של מספרים שלמים ומספר נתון שנקרא 'סכום'. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את השלישייה שמסתכמת במספר הנתון 'סכום'. דוגמה קלט: arr [] = {3,5,7,5,6,1} סכום = 16 פלט: (3, 7, 6), (5, 5, 6) הסבר: שלישייה השווה לנתון ...

קרא עוד

בדוק אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר

הבעיה "מצא אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר" קובעת שאתה מקבל שני מערכים arra1 [] ו- array2 []. המערכים שניתנו הם בצורה לא ממוינת. המשימה שלך היא למצוא אם מערך 2 [] הוא קבוצת משנה של מערך 1 []. דוגמה arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] הוא ...

קרא עוד

ספירת זוגות אינדקסים עם אלמנטים שווים במערך

נניח, נתנו מערך שלם. הבעיה "ספירת זוגות אינדקס עם אלמנטים שווים במערך" מבקשת לברר את מספר זוג המדדים (i, j) בצורה כזו ש- arr [i] = arr [j] ו- i לא שווה ל- j . דוגמה arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 זוגות הסבר ...

קרא עוד

הדפיסו את כל השלישיות במערך ממוין היוצרות AP

הבעיה "הדפיסו את כל השלישיות במערך ממוין שיוצר AP" קובעת שנתנו מערך מספרים שלם ממוין. המשימה היא לגלות את כל השלשות האפשריות שיכולות ליצור התקדמות אריתמטית. דוגמה arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

קרא עוד

מצא את מספר הזוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0

הבעיה "מצא מספר זוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0", מצב שמניח, נתנו מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מספר הזוגות הקיימים במערך, שיש לו את הצמד Ai XOR Aj = 0. הערה: ...

קרא עוד

מצא את כל השלישיות עם סכום אפס

הבעיה "מצא את כל השלישיות עם סכום אפס" קובעת שקיבלת מערך המכיל מספר חיובי ושלילי. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את השלשה עם הסכום השווה 0. דוגמה arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) הסבר ...

קרא עוד

אלמנט חסר חמישי ברצף הולך וגדל שאינו קיים ברצף נתון

הבעיה "אלמנט חסר כ 'ברצף הגדל שאינו קיים ברצף נתון" קובעת שקיבלתם שני מערכים. אחד מהם מסודר בסדר עולה ועוד מערך רגיל לא ממוין עם מספר k. מצא את האלמנט החסר kth שאינו קיים במצב רגיל ...

קרא עוד

כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?

הבעיה "כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?" קובע שמניח שאתה מקבל שתי קבוצות בצורה של מערך נגיד set1 [] ו- set2 []. המשימה שלך היא לברר אם שתי הערכות הן ערכות Disjoint או לא. דוגמה inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

קרא עוד

מיון מערך לפי הסדר שהוגדר על ידי מערך אחר

הצהרת בעיות ניתנים לך שני מערכים של מספרים שלמים arr1 [] ו- arr2 []. הבעיה "מיין מערך לפי הסדר שהוגדר על ידי מערך אחר" מבקשת למיין את המערך הראשון על פי המערך השני כך שהמספרים במערך הראשון ימוינו יחסית לכל ...

קרא עוד

מספר אחים של צומת נתון בעץ n-ary

הצהרת בעיות הבעיה "מספר האחים של צומת נתון בעץ n-ary" קובעת שאתה מקבל עץ n-ary וצומת יעד. מצא את מספר האחים של צומת היעד. נניח שהצומת תמיד קיים בעץ והצומת הראשון הוא ...

קרא עוד