מכיל פתרון שכפול II של Leetcode

הצהרת בעיה בבעיה זו ניתן לנו מערך של מספרים שלמים ועלינו לבדוק אם קיים אלמנט כפול כלשהו הנמצא במרחק של k לפחות אחד לשני. כלומר ההבדל בין המדדים של שני אותם אלמנטים צריך להיות קטן מ…

קרא עוד

מערך רציף

בהתחשב במערך המורכב ממספרות 0 ו -1 בלבד. עלינו למצוא את אורכו של מערך המשנה הארוך ביותר, המורכב מ- o's ו- 1s באופן שווה. דוגמה קלט arr = [0,1,0,1,0,0,1] פלט 6 הסבר מערך המשנה הארוך ביותר מסומן באדום [0,1,0,1,0,0,1] ואורכו. הוא 6. ערכת אלגוריתמים ...

קרא עוד

מערך המשנה הקטן ביותר עם k מספרים מובחנים

נניח שיש לך מערך שלם ומספר k. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מערך המשנה הקטן ביותר של טווח (l, r) באופן כולל, באופן כזה ישנם בדיוק k מספרים נפרדים באותו מערך המשנה הקטן ביותר. קלט לדוגמה: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3…

קרא עוד

מערך המשנה הארוך ביותר שלא כולל יותר מ- K יסודות מובחנים

הבעיה "מערך המשנה הארוך ביותר שאינו מכיל יותר מ- K רכיבים נפרדים" קובע כי נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים, משפט הבעיות מבקש לברר את מערך המשנה הארוך ביותר שאין בו יותר מ- k רכיבים שונים. דוגמה arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

קרא עוד

מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)

הבעיה "מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)" קובעת שקיבלת מערך שלם המכיל גם מספרים שלמים שליליים ומספר הנקרא "סכום". הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את מערך המשנה, המסכם עד למספר נתון שנקרא "סכום". אם יותר ממערך משנה אחד ...

קרא עוד

המצע הארוך ביותר ללא דמויות חוזרות

בהתחשב במחרוזת, עלינו למצוא את אורך מחרוזת המשנה הארוכה ביותר מבלי לחזור על תווים. הבה נבחן כמה דוגמאות: דוגמה pwwkew 3 הסבר: התשובה היא "wke" עם אורך 3 aav 2 הסבר: התשובה היא "av" עם אורך 2 גישה -1 עבור המשך הארוך ביותר בלי לחזור על תווים כוח ברוט ...

קרא עוד

המספר השלילי השלילי הראשון בכל חלון בגודל k

הצהרת הבעיה הבעיה "מספר שלילי שלילי ראשון בכל חלון בגודל k" קובעת כי ניתן לך מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, עבור כל חלון בגודל k הדפס את המספר השלילי השלילי הראשון בחלון זה. אם אין מספר שלילי שלילי בכל חלון אז פלט ...

קרא עוד

סכום המרכיבים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k

הצהרת הבעיה הבעיה "סכום המרכיבים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k" קובעת כי ניתן לך מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, מצא את סכום המרכיבים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k. דוגמאות arr [] = {5, 9, 8, 3,…

קרא עוד

ספרו מערכי משנה הכוללים אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי

הצהרת בעיות "ספירת מערכי משנה בעלי סך אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי" קובעת כי ניתן לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של מערכי משנה המכילים את כל האלמנטים הנבדלים הקיימים במערך מקורי. דוגמה arr [] = {2, 1, 3, 2,…

קרא עוד

ספרו אלמנטים מובחנים בכל חלון בגודל K

קבוצות משנה הן משהו שאנו מתמודדים איתו כבר זמן מה. בפרק האחרון סקרנו את מספר תת -הקבוצות שנוכל ליצור במספרים זוגיים מובהקים. הפעם אנו סופרים אלמנטים מובחנים בכל חלון בגודל K. סעיף -1 אודות הבעיה. בהתחשב במערך לא ממוין ...

קרא עוד