מיון מערך לפי הגדלת פתרון ה- Leetcode בתדירות

הצהרת בעיות בהינתן מערך של מספרים שלמים, מיין את המערך בסדר הולך וגדל בהתבסס על תדירות הערכים. אם מספר ערכים זהה לתדירות, מיין אותם בסדר יורד. דוגמה מספרים = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] הסבר: '3' מכיל תדר 1, '1' מכיל תדר של ...

קרא עוד

טכניקת פירוק Sqrt (או שורש מרובע)

ניתנת לך שאילתת טווח מערך שלם. תתבקש לקבוע את סכום המספרים הכלולים בטווח השאילתה הנתונה. השאילתה שניתנה היא משני סוגים, כלומר - עדכון: (אינדקס, ערך) ניתן כשאילתה, היכן שאתה צריך ...

קרא עוד

שילובי מכתבים של מספר טלפון

בצירופי אותיות של בעיה במספר טלפון, נתנו מחרוזת המכילה מספרים מ -2 עד 9. הבעיה היא למצוא את כל הצירופים האפשריים שניתן לייצג על ידי אותו מספר אם לכל מספר מוקצות כמה אותיות. הקצאת המספר היא ...

קרא עוד

בדוק אם שני מערכים שווים או לא

הבעיה "בדוק אם שני מערכים שווים או לא" קובעת שאתה מקבל שני מערכים. הצהרת הבעיה אומרת שעליך לקבוע אם מערכים נתונים שווים או לא. דוגמה arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

קרא עוד

ספירת מיתרי משנה עם מספר שווה של 0 שניות, 1 ו -2

הבעיה "ספירת מיתרים עם מספר שווה של 0 שניות, 1 ו -2" קובעת שקיבלת מחרוזת שיש בה 0, 1 ו -2 בלבד. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מספר המשטחים המכילים שווה למספר 0, 1 ו- 2 בלבד. דוגמה str = “01200” ...

קרא עוד

צור את כל המערכים הממוינים האפשריים מאלמנטים חלופיים של שני מערכים ממוינים נתונים

הבעיה "צור את כל המערכים הממוינים האפשריים מאלמנטים חלופיים של שני מערכים ממוינים נתונים" קובעת שמניח שיש לך שני מערכים ממוינים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את כל המערכים הממוינים האפשריים, כך שיש לסדר את המספר לחילופין משני המערכים השונים. דוגמא ArrA [] ...

קרא עוד

שאילתות סכום טווח ללא עדכונים

הצהרת בעיות הבעיה "שאילתות סכום טווח ללא עדכונים" קובעת שיש לך מערך של מספרים שלמים וטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את סכום כל האלמנטים בטווח הנתון. דוגמה arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} שאילתה: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

קרא עוד

מחיצה תלת כיוונית של מערך סביב טווח נתון

הצהרת בעיות ניתנת לך מערך של מספרים שלמים וטווח של ערך נמוך וערך גבוה. הבעיה "חלוקה תלת כיוונית של מערך סביב טווח נתון" מבקשת לחלק את המערך כך שהמערך יחולק לשלושה חלקים. מחיצות המערכים יהיו: אלמנטים ...

קרא עוד

סכום המרכיבים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k

הצהרת בעיות הבעיה "סכום האלמנטים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k" קובעת שקיבלתם מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, מצאו את סכום האלמנטים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k. דוגמאות arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

קרא עוד

העבר את כל האלמנטים השליליים לסדר לפי שטח נוסף מותר

הצהרת בעיות "העבר את כל האלמנטים השליליים לסדר לפי שטח נוסף מותר" קובע שאתה מקבל מערך המכיל מספרים חיוביים ושליליים. הצהרת הבעיה מבקשת להזיז את כל האלמנטים השליליים באחרון המערך. דוגמה arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

קרא עוד