ספירת זוג עם סכום נתון

בבעיה "ספירת זוג עם סכום נתון" נתנו מערך שלם [] ומספר אחר אומר 'סכום', עליכם לקבוע אם לאחד משני האלמנטים במערך נתון יש סכום השווה ל"סכום ". קלט לדוגמא: arr [] = {1,3,4,6,7} וסכום = 9. פלט: "נמצאו אלמנטים ...

קרא עוד

העבר את כל המספרים השליליים להתחלה וחיובי לסוף עם שטח נוסף קבוע

נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. הוא מורכב ממספרים שליליים וחיוביים והצהרת הבעיה מבקשת להזיז / להזיז את כל האלמנטים השליליים והחיוביים משמאל למערך ומימין למערך בהתאמה מבלי להשתמש במרחב נוסף. זה יהיה ...

קרא עוד

סכום f (a [i], a [j]) על פני כל הזוגות במערך של n מספרים שלמים

הצהרת הבעיה מבקשת לברר את סכום f (a [i], a [j]) על פני כל הזוגות במערך של n מספרים שלמים באופן כזה ש- 1 <= i <j <= n בהתחשב בכך שמספקים לנו מערך של מספרים שלמים. דוגמה arr [] = {1, 2, 3, ...

קרא עוד

ההבדל המרבי בין האינדקסים הראשונים והאחרונים של אלמנט במערך

נניח, יש לך מערך של מספרים שלמים. הבעיה "הפרש מקסימלי בין אינדקסים ראשונים ואחרונים של אלמנט במערך" מבקשת לגלות את ההבדל בין האינדקס הראשון והאחרון של כל מספר הקיים במערך כך שההפרש יהיה מקסימלי מכולם. דוגמא …

קרא עוד

מעבר גבולות של עץ בינארי

הצהרת בעיות הבעיה "מעבר גבולות של עץ בינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי. כעת עליך להדפיס את תצוגת הגבול של עץ בינארי. כאן מעבר גבול פירושו שכל הצמתים מוצגים כגבול העץ. הצמתים נראים מ ...

קרא עוד

מצא את כל השלישיות עם סכום אפס

הבעיה "מצא את כל השלישיות עם סכום אפס" קובעת שקיבלת מערך המכיל מספר חיובי ושלילי. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את השלשה עם הסכום השווה 0. דוגמה arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) הסבר ...

קרא עוד

כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?

הבעיה "כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?" קובע שמניח שאתה מקבל שתי קבוצות בצורה של מערך נגיד set1 [] ו- set2 []. המשימה שלך היא לברר אם שתי הערכות הן ערכות Disjoint או לא. דוגמה inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

קרא עוד

אלמנט ראשון המתרחש k פעמים במערך

נתנו מספר 'k' ומערך שלם. הבעיה "אלמנט ראשון המתרחש k פעמים במערך" אומרת לגלות את האלמנט הראשון במערך המתרחש בדיוק k פעמים במערך. אם אין אלמנט במערך המתרחש k פעמים ...

קרא עוד

ספירת ראשונים בטווחים

הצהרת בעיות הבעיה "ספירת ראשוניים בטווחים" קובעת שקיבלת טווח [שמאל, ימין], כאשר 0 <= שמאל <= ימינה <= 10000. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של המספרים הראשוניים בטווח. בהנחה שיהיו מספר רב של שאילתות. דוגמה משמאל: 4 ימינה: 10 2 ...

קרא עוד

הדפיסו את רצף פיבונאצ'י באמצעות 2 משתנים

הצהרת בעיות הבעיה "הדפס רצף פיבונאצ'י באמצעות 2 משתנים" קובעת שעליך להדפיס את רצף פיבונאצ'י, אך יש מגבלה לשימוש בשני משתנים בלבד. דוגמה n = 2 5 0 1 1 2 3 הסבר לרצף הפלט יש את חמשת האלמנטים הראשונים של ...

קרא עוד