3 פתרון Leetcode

הצהרת בעיות בהינתן מערך של n מספרים שלמים, האם ישנם אלמנטים a, b, c במספרים כך ש + + b + c = 0? מצא את כל השלישיות הייחודיות במערך שנותן את סכום האפס. שים לב: שערכת הפתרונות לא יכולה להכיל שלישיות משוכפלות. דוגמה מס '1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

קרא עוד

המספר המרבי של פתרונות Leetcode בבלונים

הצהרת בעיות בבעיה זו, אנו מקבלים מחרוזת תווים המכילה אותיות אנגליות באותיות קטנות. עלינו למצוא כמה מופעים של המילה "בלון" נוכל ליצור באמצעות הדמויות של המחרוזת הנתונה. דוגמה מחרוזת = "banooll" 1 הסבר: מחרוזת = baqwweeeertylln 0 הסבר: כמו ...

קרא עוד

חפש בפתרון Leetcode ממוינת ממוינת

שקול מערך ממוין אך אינדקס אחד נבחר והמערך הסתובב בנקודה זו. כעת, לאחר שסובב המערך אתה נדרש למצוא אלמנט יעד מסוים ולהחזיר את האינדקס שלו. במקרה שהאלמנט לא קיים, החזר -1. הבעיה היא בדרך כלל ...

קרא עוד

ההבדל בין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך

הבעיה "ההבדל בין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך" קובעת שמניח שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ההבדל המרבי בין התדר הגבוה ביותר לתדירות הנמוכה ביותר של שני מספרים מובחנים במערך. דוגמה arr [] = {1, 2, 3, ...

קרא עוד

מצא אם תת-מערך הוא בצורת הר או לא

הצהרת בעיות הבעיה "מצא אם תת-מערך הוא בצורת הר או לא" קובעת שקיבלת מערך שלם וטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר האם מערך המשנה שנוצר בין הטווח הנתון הוא בצורה של צורת הר או ...

קרא עוד

סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y

הצהרת בעיות נניח שקיבלת מחרוזת בינארית ושני מספרים x ו- y. המחרוזת מורכבת מ- 0 ו- 1 בלבד. הבעיה "סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y" מבקשת לסדר מחדש את המחרוזת כך שה- 0 יגיע x פעמים ⇒ 1 יגיע ...

קרא עוד

ספרו מערכי משנה עם מספר שווה של 1 ו- 0

הצהרת בעיות הבעיה "ספירת מערכי משנה עם מספר שווה של 1 ו- 0" קובעת שקיבלת מערך המורכב מ- 0 ו- 1 בלבד. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ספירת מערכי המשנה המורכבים ממספר המודעות 0 של 1. דוגמה arr [] = {0, 0, 1, ...

קרא עוד

סידרו מחדש את המערך כך שאפילו רכיבי אינדקס קטנים יותר ואלמנטים אינדקסיים מוזרים גדולים יותר

הצהרת בעיות נתת מערך מספרים שלמים. הבעיה "סידור מחדש של מערך כך שאפילו רכיבי אינדקס קטנים יותר ואלמנטים אינדקסיים מוזרים גדולים יותר" מבקשת לסדר מחדש את המערך באופן שרכיבי האינדקס השווה צריכים להיות קטנים יותר מאשר רכיבי האינדקס המוזרים ב ...

קרא עוד

קוקיה האשינג

הצהרת בעיות קוקי האשינג היא שיטה המשמשת לפתרון הבעיה כאשר מתרחשת התנגשות בטבלת Hash. ככל הנראה התנגשויות הן שני ערכי חשיש של פונקציית חשיש בטבלה. התנגשות מתרחשת כששני ערכי hash לאותו מפתח מתרחשים בפונקציית ה- hash ...

קרא עוד

ספרו זוגות משתי רשימות מקושרות שסכומן שווה לערך נתון

הצהרת בעיות בעיה "ספירת זוגות משתי רשימות מקושרות שהסכום שלהן שווה לערך נתון" מציין שקיבלת שתי רשימות מקושרות וסכום ערך שלם. הצהרת הבעיה התבקשה לברר כמה זוג כולל כולל סכום השווה לערך הנתון. דוגמא …

קרא עוד