חפש בפתרון Leetcode עץ בינארי

בבעיה זו, אנו מקבלים עץ חיפוש בינארי ומספר שלם. עלינו למצוא את הכתובת של צומת עם ערך זהה למספר השלם הנתון. כבדיקה, עלינו להדפיס את חציית ההזמנה מראש של תת העץ שיש לו את הצומת כשורש. אם יש ...

קרא עוד

מיזוג שתי רשימות ממוינות פתרונות ליקוד

רשימות מקושרות דומות למדי למערכים בתכונות הלינאריות שלהן. אנו יכולים למזג שני מערכים ממוינים כדי ליצור מערך ממויין כולל. בבעיה זו, עלינו למזג שתי רשימות מקושרות ממוינות כדי להחזיר רשימה חדשה המכילה אלמנטים של שתי הרשימות בצורה ממוינת. דוגמא …

קרא עוד

מיזוג פתרון ה- Leetcode ממוינים

בבעיה "מיזוג מערכים ממוינים", אנו מקבלים שני מערכים הממוינים בסדר שאינו יורד. המערך הראשון אינו מלא לחלוטין ויש בו מספיק מקום להכיל גם את כל האלמנטים של המערך השני. עלינו למזג את שני המערכים, כך שהמערך הראשון יכיל אלמנטים ...

קרא עוד

אלמנט חסר חמישי ברצף הולך וגדל שאינו קיים ברצף נתון

הבעיה "אלמנט חסר כ 'ברצף הגדל שאינו קיים ברצף נתון" קובעת שקיבלתם שני מערכים. אחד מהם מסודר בסדר עולה ועוד מערך רגיל לא ממוין עם מספר k. מצא את האלמנט החסר kth שאינו קיים במצב רגיל ...

קרא עוד

תוצר מרבי של תוצאה הולכת וגוברת

הצהרת בעיה הבעיה "תוצר מקסימלי של תת -משנה גדל" קובעת כי ניתן לך מערך של מספרים שלמים. עכשיו אתה צריך לברר את המוצר המקסימלי שאתה יכול להשיג כך שתכפיל את האלמנטים של המשנה ההולכת וגדלה. הדבר שצריך לשים לב הוא שאנחנו לא…

קרא עוד

בדוק במערך בינארי שהמספר המיוצג על ידי תת-משנה הוא אי זוגי או זוגי

הבעיה "בדוק במערך בינארי שהמספר המיוצג על ידי מערך משנה הוא אי זוגי או אפילו" קובע שאתה מקבל מערך בינארי וטווח. המערך מורכב מהמספר בצורה של 0s ו- 1s. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר המיוצג ...

קרא עוד

מיין ערימה באמצעות רקורסיה

הצהרת בעיה הבעיה "מיין מחסנית באמצעות רקורסיה" קובעת כי ניתנת לך מבנה נתוני מחסנית. מיין את האלמנטים שלו באמצעות רקורסיה. ניתן להשתמש רק בפונקציות המופיעות להלן של הערימה-דחיפה (אלמנט)-כדי להכניס את האלמנט לערימה. pop () - pop () - כדי להסיר/למחוק את ...

קרא עוד

מיון מערך באמצעות ערימות

הצהרת הבעיה הבעיה "מיון מערך באמצעות ערימות" קובעת כי ניתן לך מערך מבנה נתונים a [] בגודל n. מיין את האלמנטים של המערך הנתון באמצעות מבנה נתוני מחסנית. דוגמה 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 הסבר: האלמנטים ממוינים ב ...

קרא עוד

מיין ערימה באמצעות ערימה זמנית

הצהרת בעיות הבעיה "מיין מחסנית באמצעות מחסנית זמנית" קובעת כי ניתנת לך מבנה נתוני מחסנית. מיין את האלמנטים של הערימה הנתונה באמצעות מחסנית זמנית. דוגמה 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5…

קרא עוד

סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y

הצהרת בעיה נניח שאתה מקבל מחרוזת בינארית ושני מספרים x ו- y. המחרוזת כוללת 0s ו- 1s בלבד. הבעיה "לסדר מחדש מחרוזת בינארית כהופעות x ו- y חלופיות" מבקשת לסדר מחדש את המחרוזת כך שה 0 מגיע x פעמים ⇒ 1 מגיע ...

קרא עוד