מרחק מקסימאלי בין שני מקרים של אותו אלמנט במערך

נניח שניתן לך מערך עם מספרים חוזרים. עלינו למצוא את המרחק המרבי בין שתי אותן מופעים של מספר בעל אינדקס שונה, הנמצא במערך. קלט לדוגמא: מערך = [1, 2, 3, 6, 2, 7] פלט: 3 הסבר: כי אלמנטים במערך [1] ...

קרא עוד

קבוצת הופעות מרובות של אלמנטים במערך הוזמנו לפי ההתרחשות הראשונה

ניתנת לך שאלה שבה נתת מערך לא ממוין עם מספר מופעים של מספרים. המשימה היא לקבץ את כל המופעים המרובים של רכיבי מערך המסודרים לפי הופעה ראשונה. בינתיים, ההזמנה צריכה להיות זהה למספר שמגיע. קלט לדוגמא: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

קרא עוד

מערך מקסימלי משני מערכים נתונים תוך שמירה על סדר זהה

נניח שיש לנו שני מערכים שלמים באותו גודל n. שני המערכים יכולים להכיל גם מספרים נפוצים. הצהרת הבעיה מבקשת ליצור את המערך המתקבל המכיל את הערכים המרביים 'n' משני המערכים. יש לתת עדיפות למערך הראשון (אלמנטים של הראשון ...

קרא עוד

מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d

הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. ערכי קלט הם כולם אלמנטים מובחנים. הבעיה "מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש a + b + c = d" מבקש לברר את האלמנט 'd' הגדול ביותר במערך כך ש a + b + c = ...

קרא עוד

סכום זוגות מרבי עם הבדל ספציפי

הבעיה "סכום מקסימלי של זוגות עם הבדל ספציפי" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים ומספר שלם K. ואז אנו מתבקשים לברר את הסכום המרבי של זוגות עצמאיים. אנחנו יכולים להתאים שני מספרים שלמים אם יש להם הבדל מוחלט של פחות מ- K. ...

קרא עוד

סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלושה רצופים

הבעיה "סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלוש רצופות" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים. כעת עליך למצוא המשך בעל הסכום המקסימלי בהינתן שאתה לא יכול להתחשב בשלושה אלמנטים עוקבים. כזכור, המשך אינו אלא מערך ...

קרא עוד

מערך המשנה הארוך ביותר שלא כולל יותר מ- K יסודות מובחנים

הבעיה "מערך המשנה הארוך ביותר שאינו מכיל יותר מ- K רכיבים נפרדים" קובע כי נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים, משפט הבעיות מבקש לברר את מערך המשנה הארוך ביותר שאין בו יותר מ- k רכיבים שונים. דוגמה arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

קרא עוד

מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)

הבעיה "מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)" קובעת שקיבלת מערך שלם המכיל גם מספרים שלמים שליליים ומספר הנקרא "סכום". הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את מערך המשנה, המסכם עד למספר נתון שנקרא "סכום". אם יותר ממערך משנה אחד ...

קרא עוד

מצא אלמנטים שנמצאים במערך הראשון ולא בשני

הבעיה "מצא אלמנטים הקיימים במערך הראשון ולא בשני" קובעת כי ניתנים לך שני מערכים. מערכים מורכבים מכל המספרים השלמים. עליך לברר את המספרים אשר לא יהיו במערך השני אלא יופיעו במערך הראשון. דוגמא …

קרא עוד

מצא אלמנטים חסרים בטווח

הבעיה מצא אלמנטים חסרים של טווח "קובע שאתה מקבל מערך של אלמנטים נפרדים בטווח מסוים וטווח שניתן נמוך ונמוך. מצא את כל האלמנטים החסרים בטווח שאינו קיים במערך. הפלט צריך להיות ב ...

קרא עוד