מרחק מקסימאלי בין שני מקרים של אותו אלמנט במערך

נניח שקיבלת מערך עם מספרים חוזרים. עלינו למצוא את המרחק המרבי בין שתי ההתרחשויות של מספר בעל אינדקס שונה, הקיים במערך. דוגמה קלט: מערך = [1, 2, 3, 6, 2, 7] פלט: 3 הסבר: מכיוון שאלמנטים במערך [1] ...

קרא עוד

קבוצת הופעות מרובות של אלמנטים במערך הוזמנו לפי ההתרחשות הראשונה

ניתנת לך שאלה בה נתת מערך לא ממוין עם מספר מופעים. המשימה היא לקבץ את כל המופעים המרובים של רכיבי מערך מסודרים לפי המופע הראשון. בינתיים, ההזמנה צריכה להיות זהה למספר שמגיע. קלט לדוגמא: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

קרא עוד

מערך מקסימלי משני מערכים נתונים תוך שמירה על סדר זהה

נניח שיש לנו שני מערכים שלמים באותו גודל n. שני המערכים יכולים להכיל גם מספרים נפוצים. הצהרת הבעיה מבקשת ליצור את המערך המתקבל המכיל את הערכים המרביים 'n' משני המערכים. יש לתת עדיפות למערך הראשון (אלמנטים של הראשון ...

קרא עוד

מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d

הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. ערכי קלט הם כולם אלמנטים מובחנים. הבעיה "מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d" מבקש לברר את האלמנט הגדול ביותר 'd' בערכה כך ש + b + c = ...

קרא עוד

סכום זוגות מרבי עם הבדל ספציפי

הבעיה "סכום מקסימלי של זוגות עם הבדל ספציפי" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים ומספר שלם K. ואז אנו מתבקשים לברר את הסכום המרבי של זוגות עצמאיים. אנחנו יכולים להתאים שני מספרים שלמים אם יש להם הבדל מוחלט של פחות מ- K. ...

קרא עוד

סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלושה רצופים

הבעיה "סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלוש רצופות" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים. כעת עליך למצוא המשך בעל הסכום המקסימלי בהינתן שאתה לא יכול להתחשב בשלושה אלמנטים עוקבים. כזכור, המשך אינו אלא מערך ...

קרא עוד

מערך המשנה הארוך ביותר שלא כולל יותר מ- K יסודות מובחנים

הבעיה "מערך המשנה הארוך ביותר שלא כולל יותר מ- K אלמנטים נפרדים" קובע שמניח שיש לך מערך של מספרים שלמים, הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מערך המשנה הארוך ביותר שאינו גדול מ- k אלמנטים שונים. דוגמה arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

קרא עוד

מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)

הבעיה "מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)" קובעת שקיבלת מערך שלם המכיל גם מספרים שלמים שליליים ומספר הנקרא "סכום". הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את מערך המשנה, המסכם עד למספר נתון שנקרא "סכום". אם יותר ממערך משנה אחד ...

קרא עוד

מצא אלמנטים שנמצאים במערך הראשון ולא בשני

הבעיה "מצא אלמנטים שנמצאים במערך הראשון ולא בשני" קובעת שאתה מקבל שני מערכים. מערכים מורכבים מכל המספרים השלמים. עליכם לברר את המספרים אשר לא יהיו במערך השני אלא במערך הראשון. דוגמא …

קרא עוד

מצא אלמנטים חסרים בטווח

הבעיה מצא אלמנטים חסרים של טווח "קובע שאתה מקבל מערך של אלמנטים נפרדים בטווח מסוים וטווח שניתן נמוך ונמוך. מצא את כל האלמנטים החסרים בטווח שאינו קיים במערך. הפלט צריך להיות ב ...

קרא עוד