המר BST רגיל ל- BST מאוזן

הצהרת בעיות בהינתן עץ חיפוש בינארי (BST), כתוב אלגוריתם להמרת ה- BST לעץ חיפוש בינארי מאוזן. עץ חיפוש בינארי מאוזן אינו אלא עץ חיפוש בינארי שההבדל שלו בין גובה עץ המשנה השמאלי לעץ המשנה הימני הוא פחות או שווה ל -1 ...

קרא עוד

מיזוג אינטרוולים חופפים

בבעיית מרווחי חפיפה של מיזוג נתנו אוסף של מרווחים, מיזוג והחזר את כל המרווחים החופפים. קלט לדוגמה: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] פלט: [[2, 4], [5, 7]] הסבר: נוכל למזג [2, 3] ו- [3 , 4] יחד כדי ליצור [2, 4] גישה למציאת מיזוג ...

קרא עוד

מיזוג מרווחים

בבעיית מרווחי מיזוג נתנו מערכת מרווחים של הטופס [l, r], מיזוג את המרווחים החופפים. דוגמאות קלט {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} פלט {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} קלט {[ 1, 4], [1, 5]} פלט {[1, 5]} גישה נאיבית למיזוג מרווחים ...

קרא עוד

פיצול ארבעה מיתרים מובחנים

הצהרת בעיה בבעיית "פיצול ארבעה מחרוזות מובחנות" עלינו לבדוק אם מחרוזת הקלט הנתונה יכולה להתפצל ל -4 מחרוזות כך שכל מחרוזת אינה ריקה ושונה זו מזו. תבנית קלט היחידה היחידה המכילה מחרוזת "s". פורמט פלט הדפס "כן" אם ...

קרא עוד

מיזוג אינטרוולים חופפים II

הצהרת בעיות בבעיית "מיזוג מרווחים חופפים II" נתנו מערכת מרווחים. כתוב תוכנית שתמזג את מרווחי החפיפה לאחת ותדפיס את כל המרווחים שאינם חופפים. תבנית קלט השורה הראשונה המכילה מספר שלם n. שורה שניה המכילה n זוגות כאשר כל זוג נמצא…

קרא עוד

ספירת שלישיות עם סכום נמוך מהערך הנתון

הצהרת בעיות נתנו מערך המכיל N מספר אלמנטים. במערך הנתון, ספרו את מספר השלישיות עם סכום פחות מהערך הנתון. דוגמה קלט a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} סכום = 10 פלט 7 שלישיות אפשריות הן: ...

קרא עוד

מצא שלישייה במערך עם סכום נתון

הצהרת בעיה בהתחשב במערך של מספרים שלמים, מצא את השילוב של שלושה אלמנטים במערך שסכומו שווה לערך נתון X. כאן נדפיס את השילוב הראשון שאנו מקבלים. אם אין שילוב כזה הדפס -1. דוגמה קלט N = 5, X = 15 arr [] = ...

קרא עוד

העבר את כל האפסים לסוף המערך הנתון

הצהרת בעיות במערך הנתון הזז את כל האפסים הקיימים במערך עד סוף המערך. כאן תמיד קיימת דרך להכניס את כל מספר האפסים לסוף המערך. קלט דוגמה 9 9 17 0 14 0 ...

קרא עוד

פאזל מערך מוצר

הצהרת בעיות בבעיית פאזל מערך מוצרים עלינו לבנות מערך שבו האלמנט ה- ith יהיה תוצר של כל האלמנטים במערך הנתון למעט האלמנט במיקום ה- ith. דוגמה קלט 5 10 3 5 6 2 פלט 180 600 360 300 900…

קרא עוד

אלמנט הרוב

הצהרת בעיות בהתחשב במערך ממוין, עלינו למצוא את רכיב הרוב מהמערך הממוין. אלמנט רוב: מספר המתרחש יותר ממחצית גודל המערך. כאן נתנו מספר x עלינו לבדוק אם זה הרוב_בסיס או לא. קלט דוגמה 5 2 ...

קרא עוד