ספירת זוג עם סכום נתון

בבעיה "ספירת זוג עם סכום נתון" נתנו מערך שלם [] ומספר אחר אומר 'סכום', עליכם לקבוע אם לאחד משני האלמנטים במערך נתון יש סכום השווה ל"סכום ". קלט לדוגמא: arr [] = {1,3,4,6,7} וסכום = 9. פלט: "נמצאו אלמנטים ...

קרא עוד

קבוצת הופעות מרובות של אלמנטים במערך הוזמנו לפי ההתרחשות הראשונה

ניתנת לך שאלה בה נתת מערך לא ממוין עם מספר מופעים. המשימה היא לקבץ את כל המופעים המרובים של רכיבי מערך מסודרים לפי המופע הראשון. בינתיים, ההזמנה צריכה להיות זהה למספר שמגיע. קלט לדוגמא: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

קרא עוד

איחוד וצומת של שתי רשימות מקושרות

בהינתן שתי רשימות מקושרות, צור שתי רשימות מקושרות נוספות כדי להשיג התאחדות וצומת בין מרכיבי הרשימות הקיימות. קלט לדוגמא: רשימה 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 רשימה 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 פלט: רשימת צומת: 14 → 9 → 5 רשימת האיחוד: ...

קרא עוד

ההבדל המרבי בין תדר של שני אלמנטים כך שאלמנט בעל תדירות גדולה יותר הוא גם גדול יותר

נניח שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ההבדל המקסימלי בין התדר של כל שני אלמנטים נפרדים במערך נתון, אך האלמנט בעל התדירות הגדולה יותר צריך להיות גם גדול מערכו מאשר המספר השלם האחר. קלט לדוגמא: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

קרא עוד

כל השלישיות הייחודיות המסכמות לערך נתון

נתנו מערך של מספרים שלמים ומספר נתון שנקרא 'סכום'. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את השלישייה שמסתכמת במספר הנתון 'סכום'. דוגמה קלט: arr [] = {3,5,7,5,6,1} סכום = 16 פלט: (3, 7, 6), (5, 5, 6) הסבר: שלישייה השווה לנתון ...

קרא עוד

מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d

הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים. ערכי קלט הם כולם אלמנטים מובחנים. הבעיה "מצא את d הגדול ביותר במערך כך ש- + b + c = d" מבקש לברר את האלמנט הגדול ביותר 'd' בערכה כך ש + b + c = ...

קרא עוד

מספרים רצופים מקסימליים הנמצאים במערך

הצהרת בעיות נניח שיש לך מערך של מספרים שלמים בגודל N. הבעיה "מספרים רצופים מקסימליים הקיימים במערך" מבקשת לברר את המספר המרבי של מספרים רצופים שיכולים להתפזר במערך. דוגמה arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 הסבר: ה ...

קרא עוד

סה"כ מספרים ללא ספרות חוזרות בטווח

ניתן לך טווח מספרים (התחלה, סוף). המשימה הנתונה אומרת לברר את מספר המספרים הכולל ללא ספרות חוזרות ונשנות בטווח. דוגמה קלט: 10 50 פלט: 37 הסבר: ל- 10 אין ספרה חוזרת. 11 יש ספרה חוזרת. 12 אין ספרה חוזרת. ...

קרא עוד

בדוק אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר

הבעיה "מצא אם מערך הוא קבוצת משנה של מערך אחר" קובעת שאתה מקבל שני מערכים arra1 [] ו- array2 []. המערכים שניתנו הם בצורה לא ממוינת. המשימה שלך היא למצוא אם מערך 2 [] הוא קבוצת משנה של מערך 1 []. דוגמה arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] הוא ...

קרא עוד