העברות מינימליות לפתרון Leetcode של אלמנטים מערכים שווים

הצהרת בעיות בבעיה זו, אנו מקבלים מערך של מספרים שלמים. כמו כן, אנו רשאים לבצע קבוצה מסוימת של פעולות במערך זה. בפעולה אחת נוכל להגדיל את האלמנטים "n - 1 ″ (כל האלמנטים למעט כל אחד) במערך לפי 1. עלינו ...

קרא עוד

סידור מחדש של מערך כך ש arr [i]> = arr [j] אם i הוא שווה ו arr [i] <= arr [j] אם i הוא מוזר ו- j <i

נניח שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לסדר מחדש את המערך באופן שהאלמנטים במיקום אחיד במערך צריכים להיות גדולים יותר מכל האלמנטים שלפניו והאלמנטים במיקומים מוזרים צריכים להיות פחות מהאלמנטים שלפניו. דוגמא …

קרא עוד

ספירת זוג עם סכום נתון

בבעיה "ספירת זוג עם סכום נתון" נתנו מערך שלם [] ומספר אחר אומר 'סכום', עליכם לקבוע אם לאחד משני האלמנטים במערך נתון יש סכום השווה ל"סכום ". קלט לדוגמא: arr [] = {1,3,4,6,7} וסכום = 9. פלט: "נמצאו אלמנטים ...

קרא עוד

פעולות מחיקה מינימליות כדי להפוך את כל האלמנטים של מערך זהים

נניח שיש לנו קלט של מערך עם מספר "x" של אלמנטים. נתנו בעיה שעלינו למצוא את פעולות המחיקה, שאמורות להיות המינימום הנדרש כדי ליצור מערך שווה כלומר המערך יורכב מאלמנטים שווים. קלט לדוגמא: [1, 1, ...

קרא עוד

מרחק מקסימאלי בין שני מקרים של אותו אלמנט במערך

נניח שקיבלת מערך עם מספרים חוזרים. עלינו למצוא את המרחק המרבי בין שתי ההתרחשויות של מספר בעל אינדקס שונה, הקיים במערך. דוגמה קלט: מערך = [1, 2, 3, 6, 2, 7] פלט: 3 הסבר: מכיוון שאלמנטים במערך [1] ...

קרא עוד

מערך מקסימלי משני מערכים נתונים תוך שמירה על סדר זהה

נניח שיש לנו שני מערכים שלמים באותו גודל n. שני המערכים יכולים להכיל גם מספרים נפוצים. הצהרת הבעיה מבקשת ליצור את המערך המתקבל המכיל את הערכים המרביים 'n' משני המערכים. יש לתת עדיפות למערך הראשון (אלמנטים של הראשון ...

קרא עוד

ספר מערכים עם אותם אלמנטים שווים ומשונים

נניח שנתת מערך שלם בגודל N. מכיוון שיש מספרים, המספרים הם אי זוגיים או זוגיים. הצהרת הבעיה היא תת-מערך של ספירה עם אותם אלמנטים שווים ומשונים או מגלה את ספירת מערכי המשנה שיש לה מספר שווה של מספרים שלמים זוגיים ומשונים. דוגמא …

קרא עוד

סה"כ מספרים ללא ספרות חוזרות בטווח

ניתן לך טווח מספרים (התחלה, סוף). המשימה הנתונה אומרת לברר את מספר המספרים הכולל ללא ספרות חוזרות ונשנות בטווח. דוגמה קלט: 10 50 פלט: 37 הסבר: ל- 10 אין ספרה חוזרת. 11 יש ספרה חוזרת. 12 אין ספרה חוזרת. ...

קרא עוד

החלפות מינימליות הנדרשות בכדי לקרב את כל האלמנטים שקטן או שווה ל- k

הבעיה "החלפות מינימליות הנדרשות בכדי לקרב את כל האלמנטים פחות או שווים ל- k" קובעת שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מספר ההחלפות הקטן ביותר שיידרש כדי לאחד את האלמנטים שהם פחות או שווים ...

קרא עוד

מיון באמצעות פונקציית חשיש טריוויאלית

הבעיה "מיון באמצעות פונקציית hash טריוויאלית" קובעת שקיבלת מערך שלם. מערך יכול להכיל מספרים שליליים וחיוביים כאחד. הצהרת הבעיה מבקשת למיין את המערך באמצעות פונקציית Trivial Hash. דוגמה arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

קרא עוד