ספרו את מספר השלישיות עם המוצר השווה למספר הנתון

הבעיה "ספירת מספר שלישייה עם מוצר שווה למספר נתון" קובעת שקיבלנו מערך שלם ומספר m. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של שלשות עם מוצר שווה ל- m. דוגמה arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 שלשות הסבר ...

קרא עוד

כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?

הבעיה "כיצד לבדוק אם שתי קבוצות נתונות אינן מחוברות?" קובע שמניח שאתה מקבל שתי קבוצות בצורה של מערך נגיד set1 [] ו- set2 []. המשימה שלך היא לברר אם שתי הערכות הן ערכות Disjoint או לא. דוגמה inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9, ...

קרא עוד

ספירת ראשונים בטווחים

הצהרת בעיות הבעיה "ספירת ראשוניים בטווחים" קובעת שקיבלת טווח [שמאל, ימין], כאשר 0 <= שמאל <= ימינה <= 10000. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של המספרים הראשוניים בטווח. בהנחה שיהיו מספר רב של שאילתות. דוגמה משמאל: 4 ימינה: 10 2 ...

קרא עוד

סכום לא חופף של שתי סטים

הצהרת בעיות הבעיה "סכום לא חופף של שתי קבוצות" קובעת שקיבלת שני מערכים כערכי קלט כמו arrA [] ו- arrB [] באותו גודל n. כמו כן, בשני המערכים יש אלמנטים נפרדים בנפרד וכמה אלמנטים נפוצים. המשימה שלך היא לברר את הסכום הכולל ...

קרא עוד

תכנן ערימה שתומכת ב- getMin () בזמן O (1) וב- O (1) שטח נוסף

תכנן ערימה שתומכת ב- getMin () בזמן O (1) וב- O (1) שטח נוסף. לפיכך, מבנה נתוני הערימה המיוחד חייב לתמוך בכל פעולות הערימה כמו - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () בזמן קבוע. הוסף פעולה נוספת getMin () להחזרת הערך המינימלי ...

קרא עוד

מיין ערימה באמצעות רקורסיה

הצהרת בעיות הבעיה "מיין ערימה באמצעות רקורסיה" קובעת שקיבלת מבנה נתוני מחסנית. מיין את האלמנטים שלה באמצעות רקורסיה. ניתן להשתמש רק בפונקציות הערימה המפורטות להלן - דחיפה (אלמנט) - להכנסת האלמנט לערימה. pop () - pop () - כדי להסיר / למחוק את ...

קרא עוד

מיון מערך באמצעות ערימות

הצהרת בעיה הבעיה "מיון מערך באמצעות ערימות" קובעת שקיבלתם מערך מבנה נתונים a [] בגודל n. ממיין את האלמנטים של המערך הנתון באמצעות מבנה נתוני מחסנית. דוגמה 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 הסבר: האלמנטים ממוינים ב ...

קרא עוד

מיין ערימה באמצעות ערימה זמנית

הצהרת בעיות הבעיה "מיין ערימה באמצעות ערימה זמנית" קובעת שקיבלת מבנה נתוני מחסנית. ממיין את האלמנטים של הערימה הנתונה באמצעות ערימה זמנית. דוגמה 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

קרא עוד

אלמנטים סמוכים מובחנים במערך

הצהרת בעיות נניח שיש לנו מערך שלם. הבעיה "אלמנטים סמוכים מובחנים במערך" מבקשת לקבוע אם ניתן להשיג את המערך בו כל המספרים הסמוכים מובחנים או לא על ידי החלפת שני אלמנטים סמוכים או שכנים במערך אם הוא ...

קרא עוד

סדר מחדש מערך כך ש- 'arr [j]' יהפוך ל- 'i' אם 'arr [i]' הוא 'j'

הצהרת הבעיה הבעיה "סידור מערך מחדש כך ש-" arr [j] "יהפוך ל- 'i' אם 'arr [i]' הוא 'j'" מציין שיש לך מערך בגודל "n" המכיל מספרים שלמים. המספרים במערך הם בטווח של 0 עד n-1. הצהרת הבעיה מבקשת לסדר מחדש את המערך ב ...

קרא עוד