מצא את מספר הזוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0

הבעיה "מצא מספר זוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0", מצב שמניח, נתנו מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מספר הזוגות הקיימים במערך, שיש לו את הצמד Ai XOR Aj = 0. הערה: ...

קרא עוד

מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)

הבעיה "מצא מערך משנה עם סכום נתון (מטפל במספרים שליליים)" קובעת שקיבלת מערך שלם המכיל גם מספרים שלמים שליליים ומספר הנקרא "סכום". הצהרת הבעיה מבקשת להדפיס את מערך המשנה, המסכם עד למספר נתון שנקרא "סכום". אם יותר ממערך משנה אחד ...

קרא עוד

מבט תחתון של עץ בינארי

הצהרת בעיות הבעיה "מבט תחתון של עץ בינארי" קובעת שאתה מקבל עץ בינארי ועכשיו עליך למצוא את התצוגה התחתונה של העץ הנתון. כשאנחנו רואים עץ מהכיוון כלפי מטה. הצמתים הגלויים לנו הם התחתון ...

קרא עוד

סכום המרכיבים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k

הצהרת בעיות הבעיה "סכום האלמנטים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k" קובעת שקיבלתם מערך המכיל מספרים שלמים חיוביים ושליליים, מצאו את סכום האלמנטים המינימליים והמקסימליים של כל מערכי המשנה בגודל k. דוגמאות arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

קרא עוד

ספרו מערכי משנה עם מספר שווה של 1 ו- 0

הצהרת בעיות הבעיה "ספירת מערכי משנה עם מספר שווה של 1 ו- 0" קובעת שקיבלת מערך המורכב מ- 0 ו- 1 בלבד. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ספירת מערכי המשנה המורכבים ממספר המודעות 0 של 1. דוגמה arr [] = {0, 0, 1, ...

קרא עוד

עומק מקסימלי של העץ הבינארי

הצהרת בעיות בעיית "עומק מקסימלי של עץ בינארי" קובעת שקיבלת מבנה נתונים על עצים בינאריים. הדפיסו את העומק המרבי של העץ הבינארי הנתון. דוגמה קלט 2 הסבר: העומק המרבי עבור העץ הנתון הוא 2. מכיוון שיש רק אלמנט אחד מתחת לשורש (כלומר ...

קרא עוד

מצא את המרחק המינימלי בין שני מספרים

הצהרת בעיות נתת מערך ושני מספרים הנקראים x ו- y. הבעיה "מצא את המרחק המינימלי בין שני מספרים" מבקשת לברר את המרחק המינימלי האפשרי ביניהם. למערך הנתון יכולים להיות אלמנטים משותפים. אתה יכול להניח שגם x וגם y שונים. ...

קרא עוד

מצא את האלמנט החוזר היחיד בין 1 ל- N-1

במציאת האלמנט החוזר היחיד בין בעיה 1 ל- N-1 נתנו מערך של מספרים שלמים אקראיים בטווח שבין 1 ל- n-1. יהיה מספר אחד שחוזר על עצמו. המשימה שלך היא למצוא את המספר הזה. דוגמת קלט [2,3,4,5,2,1] הסבר 2 של פלט 2 הוא ...

קרא עוד

האלמנט הגדול הבא במערך

הצהרת בעיות בהינתן מערך, אנו נמצא את האלמנט הגדול הבא של כל אלמנט במערך. אם אין אלמנט נוסף גדול יותר עבור אותו אלמנט אז נדפיס -1, אחרת נדפיס את האלמנט הזה. הערה: האלמנט הבא הגדול יותר הוא האלמנט הגדול יותר ו ...

קרא עוד