רומן לפתרון Leetcode שלם

בבעיה "רומית לשלמות", אנו מקבלים מחרוזת המייצגת מספר שלם חיובי כלשהו בצורת הספרה הרומית שלה. ספרות רומיות מיוצגות על ידי 7 תווים הניתנים להמרה למספרים שלמים באמצעות הטבלה הבאה: הערה: הערך המספר השלם של המספר הרומי הנתון לא יעלה על או ...

קרא עוד

טכניקת פירוק Sqrt (או שורש מרובע)

ניתנת לך שאילתת טווח מערך שלם. תתבקש לקבוע את סכום המספרים הכלולים בטווח השאילתה הנתונה. השאילתה שניתנה היא משני סוגים, כלומר - עדכון: (אינדקס, ערך) ניתן כשאילתה, היכן שאתה צריך ...

קרא עוד

אורך מרבי של תת-מערך חוזר

בבעיה "אורך מרבי של מערך משנה חוזר" נתנו לשני מערכים מערך 1 ומערך 2, המשימה שלך היא למצוא את האורך המקסימלי של מערך המשנה שמופיע בשני המערכים. קלט לדוגמא: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] פלט: 3 הסבר: מכיוון שהאורך המרבי של מערך המשנה הוא 3 ו ...

קרא עוד

ההבדל בין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך

הבעיה "ההבדל בין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך" קובעת שמניח שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ההבדל המרבי בין התדר הגבוה ביותר לתדירות הנמוכה ביותר של שני מספרים מובחנים במערך. דוגמה arr [] = {1, 2, 3, ...

קרא עוד

התאם למוצר נתון

הבעיה "זוג עם מוצר נתון" קובעת שקיבלת מערך שלם ומספר "x". קבע אם מערך מורכב מצמד שמוצר שקבל 'x' קיים במערך הקלט הנתון. דוגמה [2,30,12,5] x = 10 כן, יש לה הסבר זוג מוצרים כאן 2 ...

קרא עוד

ממוצע טווח במערך

הצהרת בעיות הבעיה "ממוצע טווח במערך" קובעת שקיבלתם מערך שלם ומספר q של שאילתות. כל שאילתה מכילה את שמאל וימין כטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ערך הממוצע של הרצפה של כל המספרים השלמים שנכנסים ...

קרא עוד

סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y

הצהרת בעיות נניח שקיבלת מחרוזת בינארית ושני מספרים x ו- y. המחרוזת מורכבת מ- 0 ו- 1 בלבד. הבעיה "סדר מחדש מחרוזת בינארית כהתרחשויות חלופיות של x ו- y" מבקשת לסדר מחדש את המחרוזת כך שה- 0 יגיע x פעמים ⇒ 1 יגיע ...

קרא עוד

סידרו מחדש את המערך כך שאפילו רכיבי אינדקס קטנים יותר ואלמנטים אינדקסיים מוזרים גדולים יותר

הצהרת בעיות נתת מערך מספרים שלמים. הבעיה "סידור מחדש של מערך כך שאפילו רכיבי אינדקס קטנים יותר ואלמנטים אינדקסיים מוזרים גדולים יותר" מבקשת לסדר מחדש את המערך באופן שרכיבי האינדקס השווה צריכים להיות קטנים יותר מאשר רכיבי האינדקס המוזרים ב ...

קרא עוד

ספרו זוגות משני מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x

הצהרת בעיות "ספירת זוגות משני מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x" קובעת שקיבלתם שני מערכים ממוינים של מספרים שלמים וערך שלם הנקרא סכום. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של הצמד שמסתכם עד ...

קרא עוד

סודוקו תקף

סודוקו תקף הוא בעיה בה נתנו לוח סודוקו 9 * 9. עלינו למצוא שהסודוקו הנתון תקף או לא על בסיס הכללים הבאים: כל שורה חייבת להכיל את הספרות 1-9 ללא חזרה. כל עמודה חייבת להכיל את הספרות 1-9 ללא חזרה. כל אחת מ -9 תיבות המשנה 3 × 3 ...

קרא עוד