בהינתן עץ בינארי, איך מסירים את כל חצי הצמתים?

הבעיה "בהינתן עץ בינארי, איך מסירים את כל חצי הצמתים?" קובע כי ניתן לך עץ בינארי. עכשיו אתה צריך להסיר את חצי הצמתים. חצי צומת מוגדר כצומת בעץ שיש לו ילד יחיד בלבד. או שזה ...

קרא עוד

מצא אלמנטים חסרים בטווח

הבעיה מצא אלמנטים חסרים של טווח "קובע שאתה מקבל מערך של אלמנטים נפרדים בטווח מסוים וטווח שניתן נמוך ונמוך. מצא את כל האלמנטים החסרים בטווח שאינו קיים במערך. הפלט צריך להיות ב ...

קרא עוד

מערך המשנה הגדול ביותר עם מספר שווה של 0 ו -1

ניתן לך מערך של מספרים שלמים. המספרים השלמים הם רק 0 ו -1 במערך הקלט. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מערך המשנה הגדול ביותר שיכול להיות בעל ספירה שווה של 0 ו -1. דוגמה arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 עד 5 (סה"כ 6 אלמנטים) הסבר ממיקום המערך ...

קרא עוד

סכום לא חופף של שתי סטים

הצהרת הבעיה הבעיה "סכום של שתי קבוצות שאינן חופפות" קובעת כי ניתנים לך שני מערכים כערכי קלט כ- arrA [] ו- arrB [] באותו גודל n. כמו כן, לשני המערכים יש אלמנטים מובחנים בנפרד וכמה אלמנטים נפוצים. המשימה שלך היא לברר את הסכום הכולל ...

קרא עוד

שאילתות סכום טווח ללא עדכונים

הצהרת בעיה הבעיה "שאילתות סכום טווח ללא עדכונים" קובעת שיש לך מערך של מספרים וטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את סכום כל האלמנטים בטווח הנתון. דוגמה arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} שאילתה: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

קרא עוד

מחיצה תלת כיוונית של מערך סביב טווח נתון

הצהרת בעיות ניתנת לך מערך של מספרים שלמים וטווח של lowValue ו- highValue. הבעיה "חלוקה לשלוש מערכים סביב טווח נתון" מבקשת לחלק את המערך כך שהמערך יחולק לשלושה חלקים. מחיצות המערכים יהיו: אלמנטים ...

קרא עוד

מצא המשך מסודר בגודל 3 בזמן ליניארי

הצהרת הבעיה הבעיה "מצא סדר משנה ממוין בגודל 3 בזמן ליניארי" קובעת שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את שלושת המספרים באופן שמערך [i] <מערך [k] <מערך [k], ו- i <j <k. דוגמה לאר []…

קרא עוד

שאילתות תת-מחרוזת בפלינדרום

הצהרת בעיה הבעיה "שאילתות משנה של פלינדרום" קובעת כי ניתנת לך מחרוזת וכמה שאילתות. עם שאילתות אלה, עליך לקבוע אם מחרוזת המשנה הנוצרת מאותה שאילתה היא פלינדרום או לא. דוגמת מחרוזת str = "aaabbabbaaa" שאילתות q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

קרא עוד

בדוק אם לכל צומת פנימי של BST יש ילד אחד בדיוק

הצהרת בעיה "בדוק אם לכל צומת פנימי של BST יש בדיוק ילד אחד" קובעת כי ניתנת לך חזרה להזמנה מראש של עץ חיפוש בינארי. ואתה צריך לברר אם כל הצמתים שאינם עלים מכילים רק ילד אחד. כאן אנו רואים גם כי כל…

קרא עוד

אלמנטים שיש להוסיף כך שכל האלמנטים בטווח נמצאים במערך

הצהרת בעיות "אלמנטים שיש להוסיף כך שכל האלמנטים של טווח נמצאים במערך" קובעים כי ניתן לך מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ספירת האלמנטים שיש להוסיף במערך כך שכל האלמנטים יהיו בתוך ...

קרא עוד