שאילתות לגבי הסתברות למספר שווה או אי זוגי בטווחים נתונים

נתנו מערך של מספר שאילתות שלם, q. כאשר כל שאילתה מכילה שלושה מספרים שלמים, המגדירים סוג של שאילתה. פירוש הדבר שאם נתנו 0 זה אומר שעלינו למצוא את ההסתברות לבחור מספר אי זוגי בטווח הנתון. איפה הטווח ...

קרא עוד

מצא את מספר הזוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0

הבעיה "מצא מספר זוגות במערך כך שה- XOR שלהם הוא 0", מצב שמניח, נתנו מערך של מספרים שלמים. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את מספר הזוגות הקיימים במערך, שיש לו את הצמד Ai XOR Aj = 0. הערה: ...

קרא עוד

סדרת ניומן-קונוויי

הצהרת בעיות הבעיה "רצף ניומן-קונווי" קובעת שקיבלתם מספר שלם קלט "n". אז אתה צריך להדפיס את האלמנט התשיעי הראשון של רצף ניומן-קונווי. דוגמה n = 6 4 n = 10 6 הסבר מכיוון שאלמנטים הפלט מייצגים את האלמנט השישי והעשירי של ניומן-קונווי ...

קרא עוד

מצא אם תת-מערך הוא בצורת הר או לא

הצהרת בעיות הבעיה "מצא אם תת-מערך הוא בצורת הר או לא" קובעת שקיבלת מערך שלם וטווח. הצהרת הבעיה מבקשת לברר האם מערך המשנה שנוצר בין הטווח הנתון הוא בצורה של צורת הר או ...

קרא עוד

בעיה בזיווג חברים

הצהרת בעיות "הבעיה לזיווג חברים" קובעת שיש N חברים. וכל אחד מהם יכול להישאר רווק או להיות מזווג זה עם זה. אבל ברגע שנוצר זוג, שני החברים האלה לא יכולים לקחת חלק בזיווג. אז אתה צריך למצוא את המספר הכולל של דרכים ...

קרא עוד

מרחק התא הקרוב ביותר שיש בו 1 במטריצה ​​בינארית

הצהרת בעיות הבעיה "המרחק של התא הקרוב ביותר שיש לו 1 במטריצה ​​בינארית" קובע כי ניתנת לך מטריצה ​​בינארית (המכילה רק 0s ו- 1s) עם לפחות 1. מצא את המרחק של התא הקרוב ביותר שיש 1 במטריצה ​​הבינארית לכל האלמנטים של ...

קרא עוד

ספרו מערכי משנה הכוללים אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי

הצהרת בעיות "ספירת מערכי משנה הכוללים אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי" קובעת שקיבלת מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של מערכי המשנה המכילים את כל האלמנטים המובהקים כקיימים במערך מקורי. דוגמה arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

קרא עוד

ספרו זוגות משני מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x

הצהרת בעיות "ספירת זוגות משני מערכים ממוינים שסכומם שווה לערך נתון x" קובעת שקיבלתם שני מערכים ממוינים של מספרים שלמים וערך שלם הנקרא סכום. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של הצמד שמסתכם עד ...

קרא עוד

אסוף נקודות מרביות ברשת באמצעות שני מעברים

הצהרת בעיות אנו מקבלים מטריצה ​​בגודל "nxm", ועלינו לאסוף נקודות מרביות ברשת באמצעות שני מעברים. אם אנו עומדים בתא i, j אז יש לנו שלוש אפשרויות לעבור לתא i + 1, j או i + 1, j-1 או i + 1, j + 1. זה …

קרא עוד

המר BST ל- Min Heap

הצהרת בעיות בהינתן עץ חיפוש בינארי מלא, כתוב אלגוריתם להמרתו ל- Min Heap, כלומר להמיר BST ל- Min Heap. הערימה המינימלית צריכה להיות כזו שהערכים משמאל לצומת חייבים להיות פחות מהערכים מימין ...

קרא עוד