מרחק התא הקרוב ביותר שיש בו 1 במטריצה ​​בינארית

הצהרת בעיות הבעיה "המרחק של התא הקרוב ביותר שיש לו 1 במטריצה ​​בינארית" קובע כי ניתנת לך מטריצה ​​בינארית (המכילה רק 0s ו- 1s) עם לפחות 1. מצא את המרחק של התא הקרוב ביותר שיש 1 במטריצה ​​הבינארית לכל האלמנטים של ...

קרא עוד

הפוך נתיב ב- BST באמצעות תור

בהיפוך נתיב ב- BST באמצעות בעיית תור נתנו עץ וצומת חיפוש בינארי, כתוב אלגוריתם כדי להפוך את הנתיב מהשורש לצומת הנתון. נניח שהצומת קיים ב- BST. דוגמת צומת יעד קלט = 12 מעבר פלט בהזמנה לפני ...

קרא עוד

מיון מהיר

מיון מהיר הוא אלגוריתם מיון. נתון למערך לא ממוין למיין אותו באמצעות אלגוריתם מיון מהיר. קלט לדוגמא: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} פלט: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} תאוריה זו אלגוריתם מיון של חלוקה וכיבוש. הוא בוחר אלמנט ציר במערך, מתפצל ...

קרא עוד