ההבדל בין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר במערך

הבעיה "ההבדל בין התדרים הגבוהים והפחותים במערך" קובעת שמניחים שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את ההבדל המרבי בין התדירות הגבוהה ביותר לתדירות הנמוכה ביותר של שני מספרים נפרדים במערך. דוגמה arr [] = {1, 2, 3,…

קרא עוד

אלמנט חסר חמישי ברצף הולך וגדל שאינו קיים ברצף נתון

הבעיה "אלמנט חסר כ 'ברצף הגדל שאינו קיים ברצף נתון" קובעת שקיבלתם שני מערכים. אחד מהם מסודר בסדר עולה ועוד מערך רגיל לא ממוין עם מספר k. מצא את האלמנט החסר kth שאינו קיים במצב רגיל ...

קרא עוד

בדוק במערך בינארי שהמספר המיוצג על ידי תת-משנה הוא אי זוגי או זוגי

הבעיה "בדוק במערך בינארי שהמספר המיוצג על ידי מערך משנה הוא אי זוגי או אפילו" קובע שאתה מקבל מערך בינארי וטווח. המערך מורכב מהמספר בצורה של 0s ו- 1s. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר המיוצג ...

קרא עוד

מחיצה תלת כיוונית של מערך סביב טווח נתון

הצהרת בעיות ניתנת לך מערך של מספרים שלמים וטווח של lowValue ו- highValue. הבעיה "חלוקה לשלוש מערכים סביב טווח נתון" מבקשת לחלק את המערך כך שהמערך יחולק לשלושה חלקים. מחיצות המערכים יהיו: אלמנטים ...

קרא עוד

מצא המשך מסודר בגודל 3 בזמן ליניארי

הצהרת הבעיה הבעיה "מצא סדר משנה ממוין בגודל 3 בזמן ליניארי" קובעת שיש לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את שלושת המספרים באופן שמערך [i] <מערך [k] <מערך [k], ו- i <j <k. דוגמה לאר []…

קרא עוד

ספרו מערכי משנה הכוללים אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי

הצהרת בעיות "ספירת מערכי משנה בעלי סך אלמנטים מובחנים זהים למערך המקורי" קובעת כי ניתן לך מערך שלם. הצהרת הבעיה מבקשת לברר את המספר הכולל של מערכי משנה המכילים את כל האלמנטים הנבדלים הקיימים במערך מקורי. דוגמה arr [] = {2, 1, 3, 2,…

קרא עוד

אסוף נקודות מרביות ברשת באמצעות שני מעברים

הצהרת בעיה ניתנת לנו מטריצה ​​בגודל "nxm", ועלינו לאסוף נקודות מרביות ברשת באמצעות שתי חצויות. אם אנו עומדים בתא i, j אז יש לנו שלוש אפשרויות לעבור לתא i+1, j או i+1, j-1 או i+1, j+1. זה …

קרא עוד

מצא את הערך השלם החיובי הקטן ביותר שאינו ניתן לייצוג כסכום של תת קבוצה כלשהי של מערך נתון

הצהרת בעיות ניתן לך מערך ממוין של מספרים שלמים. עלינו למצוא את הערך השלם החיובי הקטן ביותר שאינו ניתן לייצוג כסכום של קבוצת משנה כלשהי של מערך נתון. דוגמה arr [] = {1,4,7,8,10} 2 הסבר: מכיוון שאין מערך משנה שיכול לייצג 2 כ…

קרא עוד

בעיית הסלבריטאים

הצהרת בעיה בבעיית הסלבריטאים יש חדר של N אנשים, מצא את הסלבריטאי. תנאים לסלבריטאים הם- אם A היא סלבריטאי אז כל שאר החברים בחדר צריכים להכיר את א. A לא צריך להכיר אף אחד בחדר. עלינו למצוא את האדם העונה על התנאים הללו. …

קרא עוד