פתרון מקסימלי למפתח תת-מערך

הצהרת בעיה בהינתן מערך שלם מספרים, מצאו את מערך המשנה הצמוד (המכיל לפחות מספר אחד) בעל הסכום הגדול ביותר והחזר את סכומו. מספרים לדוגמא = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 הסבר: [4, -1,2,1] יש את הסכום הגדול ביותר = 6. nums = [- 1] -1 גישה 1 (הפרד וכבוש) בגישה זו ...

קרא עוד

פתרון ה- Leetcode של עיר היעד

הבעיה Solution City Leetcode Solution מספק לנו כמה קשרים בין ערים. הקלט ניתן כצמד ערים המופרד בין השורות. כל שורה בקלט מציינת דרך ישירה מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. זה נתון בבעיה שהערים אינן יוצרות ...

קרא עוד

Pow (x, n) פתרון Leetcode

הבעיה "Pow (x, n) Solution Leetcode Solution" קובעת שמקבלים שני מספרים, אחד מהם הוא מספר נקודה צפה ואחר מספר שלם. המספר השלם מציין את האקספוננט והבסיס הוא מספר הנקודה הצפה. נאמר לנו למצוא את הערך לאחר הערכת המעריך על בסיס הבסיס. ...

קרא עוד

חפש בפתרון Leetcode ממוינת ממוינת

שקול מערך ממוין אך אינדקס אחד נבחר והמערך הסתובב בנקודה זו. כעת, לאחר שסובב המערך אתה נדרש למצוא אלמנט יעד מסוים ולהחזיר את האינדקס שלו. במקרה שהאלמנט לא קיים, החזר -1. הבעיה היא בדרך כלל ...

קרא עוד

טכניקת פירוק Sqrt (או שורש מרובע)

ניתנת לך שאילתת טווח מערך שלם. תתבקש לקבוע את סכום המספרים הכלולים בטווח השאילתה הנתונה. השאילתה שניתנה היא משני סוגים, כלומר - עדכון: (אינדקס, ערך) ניתן כשאילתה, היכן שאתה צריך ...

קרא עוד

סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלושה רצופים

הבעיה "סכום המשך מרבי כזה שלא יהיו שלוש רצופות" קובעת שקיבלתם מערך של מספרים שלמים. כעת עליך למצוא המשך בעל הסכום המקסימלי בהינתן שאתה לא יכול להתחשב בשלושה אלמנטים עוקבים. כזכור, המשך אינו אלא מערך ...

קרא עוד

רצפים באורך נתון כאשר כל אלמנט גדול או שווה לפעמיים מקודמו

הבעיה "רצפים באורך נתון כאשר כל אלמנט גדול או שווה לפעמיים מקודם" מספקת לנו שני מספרים שלמים m ו- n. כאן m הוא המספר הגדול ביותר שיכול להתקיים ברצף ו- n הוא מספר האלמנטים שחייבים להיות נוכחים ב ...

קרא עוד

סכום מינימלי של כפל n מספרים

הבעיה "סכום מינימלי של כפל של n מספרים" קובעת שאתה מקבל n מספרים שלמים ועליך למזער את סכום הכפל של כל המספרים על ידי לקיחת שני אלמנטים הסמוכים בו זמנית והחזרת סכום המוד 100 שלהם עד מספר יחיד …

קרא עוד

ספרו דרכים להגיע למדרגות התשיעיות באמצעות שלב 1, 2 או 3

הבעיה "ספרו דרכים להגיע למדרגות התשיעיות באמצעות שלב 1, 2 או 3" קובעת שאתם עומדים על הקרקע. עכשיו אתה צריך להגיע לקצה גרם המדרגות. אז כמה דרכים יש להגיע לסוף אם אתה יכול לקפוץ רק 1, 2, ...

קרא עוד