נוֹשֵׂא
R סוגי נתונים
R הגדרת סביבה - התקן R
תחילת העבודה עם R - עזרה ב- R.
פונקצית הדפסה ב- R - פונקצית חתול ב- R.