תנאים

ל- TutorialCup.com אתר


מבוא

TutorialCup.com הוא אתר המספק הדרכות חינם למשתמשי האינטרנט ברחבי העולם.

התנאים וההגבלות הכתובים בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלך באתר שלנו הנגיש בכתובת TutorialCup.com.

אינך רשאי להשתמש באתר של TutorialCup אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים הללו.

יצירת חשבון

כדי להירשם לחשבון TutorialCup, עליך להיות בן 13 ומעלה. אתה אחראי על חשבונך ועל כל הפעילות בנושא.

אתה יכול לגלוש באתר של TutorialCup מבלי להירשם לחשבון. אך כדי להשתמש בכמה מהפונקציות של TutorialCup, יהיה עליך להירשם, לבחור שם משתמש ולהגדיר סיסמה. כשאתה עושה זאת, המידע שאתה נותן לנו צריך להיות מדויק ומלא. אל תתחזה לאף אחד אחר ואל תבחר בשמות פוגעניים או שמפרים זכויות של מישהו. אם אינך מציית לכללים אלה, אנו עשויים לבטל את חשבונך.

אתה אחראי לכל הפעילות בחשבונך ולשמירת סודיות הסיסמה שלך. אם אתה מגלה שמישהו השתמש בחשבונך ללא רשותך, עליך לדווח על כך [מוגן בדוא"ל]

אבטחת איכות תוכן

נכון לעכשיו, התוכן שלנו קשור לנושאי תכנות מחשבים, הדרכות אלה נכתבות ונבדקות על ידינו או כל צד שלישי או פרילנסרים שמונו על ידי TutorialCup לצורך העניין.

אנו מבטיחים לך שהתוכן הזמין באתר של TutorialCup מדויק ואנו עובדים קשה להמשיך ולשפר אותו, ובכל זאת, אנו לא מתחייבים לנכונות התוכן.

רשות תוכן וזכויות יוצרים

כל התוכן הזמין באתר TutorialCup מוגן בזכויות יוצרים ל- TutorialCup. שימוש, העתקה, או שכפול, תוכן מלא או חלק ממנו ללא הסכמתנו יהווה הפרה ישירה של תנאים והגבלות אלה.

סרטוני Youtube המשותפים באתר TutorialCup, שמועלה במקור לשם ערוץ Youtube TutorialCup (קישור: ערוץ Youtube TutorialCup) מוגנים בזכויות יוצרים ל- TutorialCup ואנו אוסרים על שימוש או הפצה של אותם סרטונים לצורך רווחים כספיים ללא הסכמת TutorialCup.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, שאולי בחרת לכלול באתר TutorialCup, תחת תנאים אלה, TutorialCup ו / או נותני הרישיון שלו מחזיקים בכל הזכויות בקניין הרוחני ובחומר הכלול באתר זה, וכל הזכויות הללו שמורות.

ניתנת לך רישיון מוגבל בלבד, בכפוף למגבלות הקבועות בתנאים אלה, לצפייה בחומר הכלול באתרנו.

דברים שאסור לך לעשות (הגבלות)

אתם מוגבלים במפורש ובהדגשה מכל האמור להלן:

  1. פרסום כל חומר של TutorialCup בכל מדיה כלשהי;
  2. מכירה, רישוי משנה ו / או מסחור אחר של כל חומר TutorialCup;
  3. קישור לאתר TutorialCup באמצעות טכניקות HTML המציגות את האתר במסגרת, חלון חלקי או חלון קופץ, או כל שיטת קישור שאינה סטנדרטית אחרת;
  4. גישה לאתר TutorialCup באמצעים אוטומטיים (כגון קצירת בוטים, רובוטים, עכבישים או מגרדים) ללא רשותנו;
  5. להעלות וירוסים וקודים זדוניים אחרים לאתר או לשרת האינטרנט של TutorialCup;
  6. כל דבר העלול להשבית, להכביד יתר על המידה או לפגוע בתפקודו התקין של אתר TutorialCup, כגון התקפת מניעת שירות;

עיסוק בכל כריית נתונים, קצירת נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר TutorialCup, או תוך שימוש בהם;

 1. להפיץ חומר פרסומי או פרסומי לא מורשה או לא מורשה, או כל דואר זבל, דואר זבל או מכתבי שרשרת. אל תפעיל רשימות דואר, שרתים או כל סוג של מגיב אוטומטי או דואר זבל באתר או דרך TutorialCup;
 2. להקל או לעודד הפרות של הצהרה זו;
 3. להפר את אחד מהתנאים ולעשות כל דבר שאנו מבקשים ממך שלא לעשות;

באזורים מסוימים באתר TutorialCup מוגבלת הגישה על ידך ו- TutorialCup עשויה להגביל עוד יותר את הגישה שלך לאזורים כלשהם באתר זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כל מזהה משתמש וסיסמא שיש לך באתר זה הם חסויים ועליך לשמור על סודיותו של מידע כזה.

אין אחריות

האתר של TutorialCup מסופק "כמו שהוא", עם כל התקלות, ו- TutorialCup לא מביע שום התחייבות או אחריות, מכל סוג שהוא שקשור לאתר שלנו או לחומרים הכלולים באתר שלנו. כמו כן, שום דבר הכלול באתרנו לא יתפרש כמייעץ לך.

בנוסף, TutorialCup עשוי להפסיק לספק את השירותים (באופן קבוע או זמני) לכל המשתמשים או לחלקם ללא כל הודעה מוקדמת. לספק או לא לספק לך את השירותים, זה לגמרי משאלת TutorialCup.

הגבלת האחריות

בשום מקרה TutorialCup, ואף אחד מבעלי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה לא יישאו באחריות לכל דבר הנובע או בכל קשר שקשור לשימושך באתר שלנו, בין אם אחריות כזו היא בחוזה. TutorialCup, לרבות נושאי משרה, דירקטורים ועובדיו לא יישאו באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או בכל דרך הקשורה לשימושך באתר שלנו.

שיפוי

אתה משפה בזאת במידה המלאה את TutorialCup מכל וכל התחייבויות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות (לרבות שכר טרחת עו"ד סביר) הנובעות מהפרתך כלשהי מהוראות סעיף כלשהו או בכל דרך כלשהי. תנאים והגבלות אלה.

הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים ובהגבלות אלה תימצא בלתי ניתנת לאכיפה או לא חוקית על פי כל חוק החל, אי אכיפה או תוקף כאמור לא יהפכו תנאים והגבלות אלה לבלתי ניתנים לאכיפה או לא חוקיים בכללותם, והוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות בהמשך. .

וריאציה של תנאים

TutorialCup רשאי לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת שהוא רואה לנכון, ועל ידי שימוש באתר שלנו אתה צפוי לעיין בתנאים ובהגבלות אלה באופן קבוע.

מדיניות זכויות יוצרים

TutorialCup מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. אנו נגיב להודעות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה העומדות בחוקים הרלוונטיים ומסופקות לנו כראוי ונסיר או תשבית את התוכן באופן מיידי עד להסדר נוסף.

אם אתה סבור שהתוכן שלך הועתק באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא ספק לנו את המידע הבא: (i) חתימה פיזית או אלקטרונית של בעל זכויות היוצרים או של אדם המוסמך לפעול מטעמם; (ii) זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרה; (ג) זיהוי של החומר הטוען כי הוא מפר או שהוא נושא לפעילות המפרה, ויש להסירו או להשבית את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו לאתר את החומר; (iv) פרטי הקשר שלך, כולל כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך; (v) הצהרה על ידך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן שעליו מתלוננים אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; (vi) הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, וכפוף לעונש שקר, כי אתה מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן שלכאורה מפרים ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

משפט ושלטון משפטי

תנאים אלה יהיו כפופים לפירושם בהתאם לחוקי מדינת קרנטקה (הודו), ואתה נכנע לסמכות השיפוט הלא בלעדית של המדינה ובתי המשפט הפדרליים הממוקמים בקרנטקה (הודו) לצורך פתרון סכסוכים כלשהם.

 

דף תנאים והגבלות זה עודכן לאחרונה ביום רביעי, 4 ביוני 2020