თემა
OSI მოდელი
მონაცემთა ბაზის მახასიათებლები
მონაცემთა დამოუკიდებლობა
მონაცემთა ბაზის კომპონენტები
მონაცემთა ბაზის არქიტექტურა
DBMS- ის სტრუქტურა და მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის სტრუქტურა
ფაილების დამუშავების სისტემა
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა
მაგიდები DBMS- ში
ნახვები DBMS- ში
მატერიალიზებული ნახვები DBMS- ში
მონაცემთა ბაზის სქემა
მონაცემთა ბაზის ინსტანცია
მონაცემთა ბაზის ენები
მონაცემთა განსაზღვრის ენა - DDL
მონაცემთა მანიპულირების ენა - DML
მონაცემთა კონტროლის ენა - DCL
გარიგების კონტროლის ენა - TCL
მონაცემთა ბაზის ინტერფეისი
მონაცემთა მოდელები DBMS- ში
ობიექტზე დაფუძნებული მონაცემთა მოდელები
ფიზიკური მონაცემების მოდელები
ჩანაწერზე დაფუძნებული მონაცემთა მოდელები
ER მონაცემთა მოდელის ძირითადი ცნებები
ER მონაცემთა მოდელი
გადაიყვანეთ ER დიაგრამა ცხრილებად
მონაცემთა ბაზის აბსტრაქცია
მონაცემთა ბაზის მომხმარებლები და ადმინისტრატორები
რელაციური თხოვნის ენები - რელაციური ალგებრა
Relational Calculus - Tuple Relational Calculus - დომენის რელაციური გამოთვლა
ფაილების ორგანიზაცია DBMS- ში
ფაილების თანმიმდევრული ორგანიზაცია DBMS- ში
ბევრი ფაილის ორგანიზაცია DBMS- ში
Hash / Direct File ორგანიზაცია DBMS- ში
ინდექსაციური თანმიმდევრული წვდომის მეთოდი (ISAM)
B + ხე ფაილის ორგანიზაცია
კასეტური ფაილის ორგანიზაცია DBMS- ში
მონაცემთა ლექსიკონი და მონაცემთა ლექსიკონითა ტიპები
მონაცემთა ლექსიკონის სტრუქტურა, ხედები და არქიტექტურა
მონაცემთა ლექსიკონის ფუნქციები, უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
ინდექსაციის ძირითადი ცნებები - მოწესრიგებული ინდექსები
B + ხის და გაფართოებების კონცეფციები - B + და B ხე ინდექსის ფაილები DBMS– ში
მრავალჯერადი გასაღების წვდომა
Hashing კონცეფციები
Bitmap ინდექსები, უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები
მონაცემთა ბაზის ინდექსი
რელაციური მოდელები
მონაცემთა ბაზის გასაღებები
მონაცემთა ბაზის შეზღუდვები
მონაცემთა ბაზის მთლიანობა
DBMS– ში რელაციური ნაკრების ოპერატორები
სისტემის კატალოგი
კოდის წესი DBMS- ში
ნორმალიზაცია DBMS- ში
პირველი ნორმალური ფორმა (1NF)
მეორე ნორმალური ფორმა (2NF)
მესამე ნორმალური ფორმა (3NF)
ბოიზ-კოდის ნორმალური ფორმა (3.5NF) - BCNF
მეოთხე ნორმალური ფორმა (4NF)
მეხუთე ნორმალური ფორმა (5NF)
დეფორმაცია მონაცემთა ბაზაში
განსხვავება მონაცემთა ბაზაში ნორმალიზებასა და დეფორმაციას შორის
მონაცემთა ბაზის ტრანსაქცია (DBMS)
კონკურენციის კონტროლი DBMS- ში
DBMS ჩიხი
მონაცემთა სარეზერვო ასლის შექმნა და აღდგენა DBMS– ში
გამონაკლისები DBMS– ში
გამომწვევები DBMS- ში
მონაცემთა ტიპები და ცვლადები DBMS- ში
გაფართოებული SQL
აირჩიეთ ოპერაცია DBMS- ში
NULL მნიშვნელობები DBMS- ში
დახარისხება DBMS- ში
აგრეგაცია DBMS- ში
შეუერთდით ოპერაციას DBMS- ში
ქვე მოთხოვნები DBMS- ში
დაკავშირებული ქვეკითხვადი DBMS– ში
კავშირი DBMS- ში
მინუსი DBMS- ში
იკვეთება DBMS- ში
გადარქმევა DBMS- ში
გამორჩეულია DBMS– ში
როგორც DBMS– ში
როუნუმი DBMS- ში
პირობითი კონტროლი DBMS- ში
საქმის განცხადება DBMS- ში
კურსორები DBMS- ში
მოთხოვნის დამუშავება DBMS- ში
შერჩევის ალგორითმი DBMS- ში
ფაილის სკანირება DBMS- ში
ინდექსის სკანირება DBMS- ში
კავშირი, დისციფცია და უარყოფა DBMS- ში
უერთდება DBMS- ში
დუბლიკატი აღმოფხვრა DBMS- ში
დაჯგუფება DBMS- ში
დააყენეთ ოპერაცია DBMS- ში
გარე უერთდება DBMS- ს
კომპლექსი უერთდება DBMS- ს
გამოხატვის შეფასება DBMS– ში
DBMS– ში რელაციური გამოხატვის ტრანსფორმაცია
ეკვივალენტობის წესი DBMS- ში
დახარისხების მეთოდი DBMS- ში
შეკითხვის ოპტიმიზაცია DBMS- ში
მატერიალიზებული ნახვები (MV) DBMS- ში
შეფასების გეგმები DBMS– ში
გამოხატვის შედეგების სტატისტიკის შეფასება DBMS– ში
ზომის შეფასება (შერჩევითი) DBMS- ში
ოპერატორის შეფასების ტექნიკა DBMS– ში
შეფასების გეგმების არჩევანი DBMS- ში
მონაცემთა ბაზის ტრანსაქცია DBMS- ში
გარიგების მართვის კონცეფცია DBMS- ში
გარიგების მოდელი DBMS- ში
განრიგი DBMS- ში
გარიგების ატომურობა და გამძლეობა DBMS– ში
შედის DBMS
დაწერეთ შესვლა DBMS
ჩრდილების მონაცემთა ბაზა DBMS- ში
შენახვის სტრუქტურა DBMS- ში
მონაცემთა წვდომა DBMS- ში
მონაცემთა სარეზერვო ასლი DBMS- ში
მონაცემთა აღდგენა DBMS- ში
ჩრდილის პეიჯინგი DBMS- ში
აღდგენა DBMS– ში ერთდროული ტრანსაქციებით
აღდგენის მოწინავე ტექნიკა DBMS- ში
გარიგების იზოლირება DBMS- ში
გარიგების იზოლირების დონეები DBMS- ში
გარიგების სერიალიზაცია DBMS- ში
გარიგების იზოლირების განხორციელება DBMS– ში
ჩიხის გატარება DBMS- ში
ჩაშენებული SQL DBMS– ში
დინამიური SQL DBMS- ში
დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა DBMS- ში
XML მონაცემთა ბაზა DBMS- ში
XPath DBMS- ში
XQuery DBMS- ში
მონაცემთა ბაზის სისტემების განაწილება DBMS– ში
მონაცემთა ფრაგმენტაცია DBMS- ში
განაწილებულია მოთხოვნის დამუშავება DBMS- ში
განაწილებულია კონკურენტუნარიანობა DBMS- ში
მონაცემთა ბაზის შექმნა Oracle– ში DBMS– ში