შეამოწმეთ, აქვს თუ არა სტრიქონს სხვა სტრიქონის დაშლა Leetcode Solution

პრობლემის განცხადება ამ პრობლემასში მოცემულია ორი სიმები s1 და s2 იგივე ზომით. შეამოწმეთ, s1 სტრიქონის ზოგიერთმა ცვლილებამ შეიძლება დაანგრიოს s2 სტრიქონის ზოგიერთი პერმუტაცია ან პირიქით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, s2– ს შეუძლია დაარღვიოს s1 ან პირიქით. X სტრიქონს შეუძლია გაწყვიტოს y სტრიქონი (ორივე

წაიკითხე მეტი