მაქსიმალური მანძილი მასივში იგივე ელემენტის ორ მოვლენას შორის

დავუშვათ, მოგეცემათ მასივი რამდენიმე განმეორებითი რიცხვით. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მაქსიმალური მანძილი რიცხვის ორ ერთნაირ მოვლენას შორის განსხვავებული ინდექსით, რომელიც წარმოდგენილია მასივში. მაგალითი შეყვანა: მასივი = [1, 2, 3, 6, 2, 7] გამომავალი: 3 ახსნა: რადგან მასივში არსებული ელემენტები [1]…

წაიკითხე მეტი

მასივის ელემენტების ჯგუფური მრავალჯერადი დალაგება პირველი შემთხვევის მიხედვით

თქვენ გეძლევათ შეკითხვა, რომელშიც თქვენ მიაწოდეთ არასორტიზებული მასივი რიცხვების მრავალჯერადი გამოვლინებით. ამოცანაა მასივის ელემენტების ყველა მრავალჯერადი დაჯგუფება, რომლებიც დალაგებულია პირველი შემთხვევის მიხედვით. იმავდროულად, ბრძანება უნდა იყოს იგივე, რაც ნომერი მოდის. მაგალითი შეყვანის: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

წაიკითხე მეტი

მაქსიმალური მასივი ორი მოცემული მასივიდან, რომელიც შეკვეთის ერთნაირია

დავუშვათ, რომ გვაქვს ერთი და იგივე ზომის ორი მთელი რიცხვი. ორივე მასივი შეიძლება შეიცავდეს საერთო რიცხვებსაც. პრობლემის დებულება ითხოვს შექმნას შედეგიანი მასივი, რომელიც შეიცავს 'n' მაქსიმალურ მნიშვნელობებს ორივე მასივიდან. პირველი მასივი უნდა იყოს პრიორიტეტული (პირველი elements ელემენტები

წაიკითხე მეტი

მასივის გადალაგება ისეთი, რომ arr [i] ტოლია i

”მასივის გადალაგება ისე, რომ arr [i] = i” პრობლემა აცხადებს, რომ გეძლევათ მთელი რიგის მთელი რიგი, 0-დან n-1-მდე. მას შემდეგ, რაც მასივში შეიძლება ყველა ელემენტი არ იყოს, მაშინ მათ მაგივრად -1 არის. პრობლემის დებულება ითხოვს მასივის გადაწყობას ასეთ

წაიკითხე მეტი

მასივში იპოვნეთ უდიდესი d ისეთი, რომ a + b + c = d

პრობლემის განცხადება დავუშვათ, რომ თქვენ გაქვთ მთელი რიცხვების მასივი. შეყვანის მნიშვნელობები ყველა განსხვავებული ელემენტია. პრობლემა "იპოვნეთ ყველაზე დიდი d მასივში ისე, რომ a + b + c = d" ითხოვს კომპლექტში ყველაზე დიდი ელემენტის 'd' გამოვლენას ისე, რომ a + b + c =…

წაიკითხე მეტი

შოკოლადის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში

”შოკოლადების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში” აღნიშნავს, რომ თქვენ მოცემულია n ყუთი, რომელშიც არის რამდენიმე შოკოლადი. დავუშვათ, რომ არსებობს k სტუდენტები. ამოცანაა შოკოლადების მაქსიმალური რაოდენობა თანაბრად გადანაწილდეს k სტუდენტებს შორის, თანმიმდევრული ყუთების შერჩევით. Ჩვენ შეგვიძლია …

წაიკითხე მეტი

მასივში წარმოდგენილი ზედიზედ მაქსიმალური რიცხვები

პრობლემის განცხადება დავუშვათ, რომ თქვენ გაქვთ N რიცხვის მთელი რიცხვი. პრობლემა "მასივში არსებული თანმიმდევრული რიცხვები" ითხოვს ზედიზედ რიცხვების მაქსიმალურ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება იყოს მასივში გაფანტული. მაგალითი arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 ახსნა:…

წაიკითხე მეტი

ელემენტების მაქსიმიზაცია სხვა მასივის გამოყენებით

დავუშვათ, მივეცით იგივე ზომის n ორი მთელი რიცხვი. ორივე მასივი შეიცავს დადებით რიცხვებს. პრობლემის დებულება ითხოვს პირველი მასივის მაქსიმალურად გაზრდას მეორე მასივის ელემენტის გამოყენებით, რომელიც მეორე მასივს პრიორიტეტად ინახავს (მეორე მასივის ელემენტები გამოშვებაში პირველ რიგში უნდა გამოჩნდეს). ...

წაიკითხე მეტი

მინიმალური გაცვლაა საჭირო k- ზე ნაკლები ან ტოლი ყველა ელემენტის შესაკავშირებლად

პრობლემა "მინიმალური სვოპების საჭირო, რომ ყველა ელემენტი k ნაკლებია ან ტოლი იყოს შესაკრები" აცხადებს, რომ თქვენ გაქვთ მთელი მასივი. პრობლემის დებულება ითხოვს სვოპების ყველაზე მცირე რაოდენობას, რაც საჭიროა ელემენტების ერთად მისაღებად, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია…

წაიკითხე მეტი

კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი

პრობლემა "კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი" აცხადებს, რომ თქვენ გეძლევათ მთელი რიგის მთელი რიგი და მთელი რიცხვი K. შემდეგ ჩვენ გვთხოვენ გავერკვიოთ დამოუკიდებელი წყვილების მაქსიმალური ჯამისა. ჩვენ შეგვიძლია დავაწყვილოთ ორი მთელი რიცხვი, თუ მათ აქვთ აბსოლუტური სხვაობა K– ზე ნაკლები…

წაიკითხე მეტი