მაქსიმალური მანძილი მასივში იგივე ელემენტის ორ მოვლენას შორის

დავუშვათ, რომ მოგეცემათ მასივი განმეორებითი რიცხვებით. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მაქსიმალური მანძილი სხვადასხვა ინდექსის მქონე ციფრის ორ იგივე შემთხვევას შორის, რომელიც მასივშია. მაგალითი შეყვანა: მასივი = [1, 2, 3, 6, 2, 7] გამომავალი: 3 განმარტება: რადგან მასივის ელემენტები [1]

წაიკითხე მეტი

მასივის ელემენტების ჯგუფური მრავალჯერადი დალაგება პირველი შემთხვევის მიხედვით

თქვენ გეძლევათ კითხვა, რომელშიც თქვენ მიანიჭეთ დალაგების მასივი, რომელსაც აქვს მრავალი რიცხვი. ამოცანაა მასივის ელემენტების ყველა მრავალჯერადი მოვლენის დაჯგუფება, რომლებიც შეკვეთილია პირველი შემთხვევის მიხედვით. იმავდროულად, შეკვეთა უნდა იყოს იგივე, რაც ნომერი მოდის. შეყვანის მაგალითი: [2, 3,4,3,1,3,2,4]

წაიკითხე მეტი

მაქსიმალური მასივი ორი მოცემული მასივიდან, რომელიც შეკვეთის ერთნაირია

დავუშვათ, რომ გვაქვს ერთი და იგივე ზომის ორი მთელი რიცხვი. ორივე მასივი შეიძლება შეიცავდეს საერთო რიცხვებსაც. პრობლემის დებულება ითხოვს შექმნას შედეგიანი მასივი, რომელიც შეიცავს 'n' მაქსიმალურ მნიშვნელობებს ორივე მასივიდან. პირველი მასივი უნდა იყოს პრიორიტეტული (პირველი elements ელემენტები

წაიკითხე მეტი

მასივის გადალაგება ისეთი, რომ arr [i] ტოლია i

”მასივის გადალაგება ისე, რომ arr [i] = i” პრობლემა აცხადებს, რომ გეძლევათ მთელი რიგის მთელი რიგი, 0-დან n-1-მდე. მას შემდეგ, რაც მასივში შეიძლება ყველა ელემენტი არ იყოს, მაშინ მათ მაგივრად -1 არის. პრობლემის დებულება ითხოვს მასივის გადაწყობას ასეთ

წაიკითხე მეტი

მასივში იპოვნეთ უდიდესი d ისეთი, რომ a + b + c = d

პრობლემის განცხადება დავუშვათ, რომ მთელი რიგი გაქვთ. შეყვანის მნიშვნელობები ყველა განსხვავებული ელემენტია. პრობლემა ”მასივში იპოვნეთ უდიდესი d ისეთი, რომ a + b + c = d” ითხოვს სიმრავლეში აღმოჩნდეს 'd' უდიდესი ელემენტი ისე, რომ a + b + c =

წაიკითხე მეტი

შოკოლადის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში

”შოკოლადების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად უნდა განაწილდეს k სტუდენტებში” აღნიშნავს, რომ თქვენ მოცემულია n ყუთი, რომელშიც არის რამდენიმე შოკოლადი. დავუშვათ, რომ არსებობს k სტუდენტები. ამოცანაა შოკოლადების მაქსიმალური რაოდენობა თანაბრად გადანაწილდეს k სტუდენტებს შორის, თანმიმდევრული ყუთების შერჩევით. Ჩვენ შეგვიძლია …

წაიკითხე მეტი

მასივში წარმოდგენილი ზედიზედ მაქსიმალური რიცხვები

პრობლემის დებულება დავუშვათ, რომ გაქვთ N. მთლიანი რიცხვის მასივი. პრობლემა "მასივში არსებული ზედიზედ მაქსიმალური რიცხვები" ითხოვს გაარკვიოს ზედიზედ რიცხვების მაქსიმალური რაოდენობა, რაც შეიძლება მასივში გაიფანტოს. მაგალითი arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 განმარტება:…

წაიკითხე მეტი

ელემენტების მაქსიმიზაცია სხვა მასივის გამოყენებით

დავუშვათ, მივეცით იგივე ზომის n ორი მთელი რიცხვი. ორივე მასივი შეიცავს დადებით რიცხვებს. პრობლემის დებულება ითხოვს პირველი მასივის მაქსიმალურად გაზრდას მეორე მასივის ელემენტის გამოყენებით, რომელიც მეორე მასივს პრიორიტეტად ინახავს (მეორე მასივის ელემენტები გამოშვებაში პირველ რიგში უნდა გამოჩნდეს). ...

წაიკითხე მეტი

მინიმალური გაცვლაა საჭირო k- ზე ნაკლები ან ტოლი ყველა ელემენტის შესაკავშირებლად

პრობლემა "მინიმალური სვოპების საჭირო, რომ ყველა ელემენტი k ნაკლებია ან ტოლი იყოს შესაკრები" აცხადებს, რომ თქვენ გაქვთ მთელი მასივი. პრობლემის დებულება ითხოვს სვოპების ყველაზე მცირე რაოდენობას, რაც საჭიროა ელემენტების ერთად მისაღებად, რომლებიც ნაკლებია ან ტოლია…

წაიკითხე მეტი

კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი

პრობლემა "კონკრეტული განსხვავების მქონე წყვილების მაქსიმალური ჯამი" აცხადებს, რომ თქვენ გეძლევათ მთელი რიგის მთელი რიგი და მთელი რიცხვი K. შემდეგ ჩვენ გვთხოვენ გავერკვიოთ დამოუკიდებელი წყვილების მაქსიმალური ჯამისა. ჩვენ შეგვიძლია დავაწყვილოთ ორი მთელი რიცხვი, თუ მათ აქვთ აბსოლუტური სხვაობა K– ზე ნაკლები…

წაიკითხე მეტი