მინიმალური გადადის მასივის ტოლ ელემენტებზე Leetcode Solution

პრობლემის განცხადება ამ პრობლემის დროს, ჩვენ გვეძლევა მთელი რიგის მთელი რიგი. ასევე, ამ მასივზე უფლება გვაქვს შევასრულოთ გარკვეული ოპერაციები. ერთ ოპერაციაში, მასივში შეგვიძლია "n - 1 incre (ყველა ელემენტის გარდა) ელემენტების დამატება 1-ით.

წაიკითხე მეტი

მინიმალური მნიშვნელობა დადებითად ეტაპობრივად ჯამი Leetcode Solution

პრობლემის განცხადება ამ პრობლემის დროს, ჩვენ გვეძლევა რიცხვების თანმიმდევრობა (შეიძლება იყოს დადებითი უარყოფითი ან ნულოვანი). ჩვენთან უნდა ავიღოთ პოზიტიური მთელი რიცხვი და შემდეგ დავიწყებთ ამ მასივის ყველა მთელი რიცხვის დამატებას მასთან მარცხნიდან მარჯვნივ. ჩვენ გვინდა მინიმალური დადებითი მთელი რიცხვი

წაიკითხე მეტი