პერიმეტრის უდიდესი სამკუთხედის Leetcode ამოხსნა

პრობლემის განცხადება პრობლემის ”უდიდესი პერიმეტრის სამკუთხედი” მოცემულია მასივი n მნიშვნელობებით. ყველა მნიშვნელობა არის დადებითი მთელი რიცხვი. დავსვით კითხვა, რომ იპოვოთ სამკუთხედის მაქსიმალური პერიმეტრი, რომლის აგებაც შეგვიძლია ამ მნიშვნელობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია სამკუთხედის აგება

წაიკითხე მეტი