სტრიქონის გაშიფვრა ანბანიდან Inteet Mapping Leetcode Solution

პრობლემის განცხადება ამ პრობლემის დროს, ჩვენ გვეძლევა სტრიქონი, რომელიც შეიცავს ციფრებს (0-9) და '#'. ჩვენ უნდა გადავაკეთოთ ეს სტრიქონი მცირე ასოების სტრიქონზე შემდეგი რუკების გამოყენებით. მაგალითი s = "10 # 11 # 12" "jkab" განმარტება: "10 #" -> "j", "11 #" -> "k", "1" -> "a"

წაიკითხე მეტი

დათარიღებული მასივის მოვლენების რაოდენობა

პრობლემის დებულება "დახარისხებული მასივის მოვლენების დათვლის რაოდენობა" პრობლემში, ჩვენ მივაწოდეთ დახარისხებული მასივი. დათვალეთ მოვლენების რაოდენობა ან სიხშირე X- ის დახარისხებულ მასივში, სადაც X არის მთელი რიცხვი. მაგალითი შეყვანის 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4…

წაიკითხე მეტი