დაითვალეთ პირველები დიაპაზონში

პრობლემის დებულება პრობლემა "ითვლიან პირველ რიგში დიაპაზონში" აღნიშნავს, რომ თქვენ გეძლევათ დიაპაზონი [მარცხნივ, მარჯვნივ], სადაც 0 <= მარცხნივ = ​​= მარჯვნივ <= 10000. პრობლემის დებულება ითხოვს გაირკვეს მარტივი რიცხვების მთლიანი რაოდენობა დიაპაზონში. ვივარაუდებთ, რომ დიდი რაოდენობით იქნება მოთხოვნები. მაგალითი მარცხნივ: 4 მარჯვნივ: 10 2

წაიკითხე მეტი