თემა
R მონაცემთა ტიპები
R გარემოს დაყენება - დააინსტალირეთ R
R- ით დაწყება - დახმარება R- ში
ბეჭდვის ფუნქცია R- ში - Cat ფუნქცია R- ში