тақырып
OSI моделі
Мәліметтер қорының сипаттамалары
Деректердің тәуелсіздігі
Мәліметтер қорының компоненттері
Мәліметтер қорының архитектурасы
ДҚБЖ және ДҚ құрылымы Деректер базасын басқару жүйесінің құрылымы
Файлды өңдеу жүйесі
Деректер базасын басқару жүйесі
ДҚБЖ-дағы кестелер
ДҚБЖ-дағы көріністер
ДҚБЖ-да материалдандырылған көріністер
Мәліметтер базасының схемасы
Мәліметтер базасының данасы
Мәліметтер базасының тілдері
Деректерді анықтау тілі - DDL
Деректерді манипуляциялау тілі - DML
Деректерді басқару тілі - DCL
Транзакцияны басқару тілі - TCL
Мәліметтер базасының интерфейсі
ДҚБЖ-дағы деректер модельдері
Нысандарға негізделген деректер модельдері
Физикалық деректер модельдері
Жазбаларға негізделген деректер модельдері
ER деректер моделінің негізгі түсініктері
ER деректер моделі
ER диаграммасын кестелерге түрлендіру
Мәліметтер базасын абстракциялау
Деректер базасын пайдаланушылар және әкімшілер
Реляциялық сұраныстың тілдері - реляциялық алгебра
Реляциялық есептеу - Түптік реляциялық есептеу - Домендік реляциялық есептеу
ДҚБЖ-дағы файлдарды ұйымдастыру
ДҚБЖ файлдарды жүйелілікпен ұйымдастыру
ДББЖ-де үйінді файлдарын ұйымдастыру
ХБ / ДҚБЖ-да файлдарды тікелей ұйымдастыру
Индекстелген дәйекті қол жеткізу әдісі (ISAM)
B + ағаштар файлын ұйымдастыру
ДҚБЖ-де кластерлік файлды ұйымдастыру
Мәліметтер сөздігі және мәліметтер сөздігінің түрлері
Мәліметтер сөздігінің құрылымы, көріністері және архитектурасы
Мәліметтер сөздігінің функциялары, артықшылықтары мен кемшіліктері
Индекстеудің негізгі түсініктері - реттелген индекстер
B + Tree және Extensions ұғымдары - ДҚБЖ-дағы B + және B Tree индекс файлдары
Бірнеше кілттерге қол жеткізу
Хэш-тұжырымдамалар
Растрлық көрсеткіштер, артықшылықтар мен кемшіліктер
Мәліметтер базасының индексі
Реляциялық модельдер
Мәліметтер базасының кілттері
Мәліметтер базасының шектеулері
Мәліметтер базасының тұтастығы
ДҚБЖ-да реляциялық жиынтық операторлары
Жүйелік каталог
ДҚБЖ-дағы Кодд ережесі
ДҚБЖ-да қалыпқа келтіру
Бірінші қалыпты форма (1NF)
Екінші қалыпты форма (2NF)
Үшінші қалыпты форма (3NF)
Бойс-Кодд қалыпты формасы (3.5NF) - BCNF
Төртінші қалыпты форма (4NF)
Бесінші қалыпты форма (5NF)
Дерекқордағы қалыптан шығару
Деректер базасындағы қалыптандыру мен нормаландыру арасындағы айырмашылық (МҚБЖ)
Мәліметтер базасымен транзакция (DBMS)
МҚБЖ-да параллельдік бақылау
ДҚБЖ-ны тығырыққа тіреу
ДҚБЖ-да деректердің сақтық көшірмесі және қалпына келтіру
ДҚБЖ-дағы ерекшеліктер
ДҚБЖ-дағы триггерлер
ДҚБЖ-да мәліметтер типтері және айнымалылар
Кеңейтілген SQL
ДҚБЖ-да жұмыс таңдаңыз
ДҚБЖ-дағы NULL мәндері
ДҚБЖ бойынша сұрыптау
ДҚБЖ-да біріктіру
ДББЖ-да операцияға қосылыңыз
ДҚБЖ-да ішкі сұраулар
МҚБЖ-да өзара байланысты ішкі сұраулар
ДББЖ-дағы одақ
ДҚБЖ-да минус
МҚБЖ-да қиылысу
ДҚБЖ-да атын өзгерту
ДҚБЖ-да ерекше
ДББЖ сияқты
ДҚБЖ-дағы Rownum
ДҚБЖ-да шартты бақылау
ДББЖ-дағы жағдай туралы мәлімдеме
ДҚБЖ курсорлары
ДҚБЖ-да сұраныстарды өңдеу
ДҚБЖ-да таңдау алгоритмі
ДҚБЖ файлдарды сканерлеу
ДҚБЖ-да индексті сканерлеу
ДББЖ-дегі қосылыстар, ажырату және терістеу
ДҚБЖ-ға қосылады
ДҚБЖ-да қайталанатын жою
ДҚБЖ-да топтау
ДҚБЖ-да жұмыс орнатыңыз
ДББЖ-ға сыртқы қосылыстар
ДҚБЖ-ға кешенді қосылу
ДҚБЖ-дағы өрнектерді бағалау
ДББЖ-де реляциялық өрнектерді түрлендіру
ДҚБЖ-дағы эквиваленттілік ережесі
ДҚБЖ-да сұрыптау әдісі
ДҚБЖ-да сұранысты оңтайландыру
ДҚБЖ-да материалдандырылған көріністер (MV)
ДҚБЖ-дағы бағалау жоспарлары
ДҚБЖ-дағы нәтижелер статистикасын бағалау
ДҚБЖ-да өлшемді бағалау (селективті)
ДҚБЖ-да операторды бағалау әдістері
ДҚБЖ-да бағалау жоспарларын таңдау
ДҚБЖ-да мәліметтер базасын транзакциялау
ДҚБЖ-дағы транзакцияны басқару тұжырымдамасы
ДҚБЖ-дағы транзакция моделі
ДҚБЖ кестесі
ДББЖ-да транзакцияның атомы және беріктігі
ДҚБЖ-ға кіру
Алдын ала жазыңыз ДББЖ
ДҚБЖ-дағы көлеңкелі мәліметтер базасы
ДҚБЖ-да сақтау құрылымы
ДҚБЖ мәліметтерге қол жеткізу
ДҚБЖ-да деректердің сақтық көшірмесі
ДҚБЖ-да деректерді қалпына келтіру
ДҚБЖ-да көлеңкелі пейджинг
МҚБЖ-да параллель транзакциялармен қалпына келтіру
ДҚБЖ-да қалпына келтірудің жетілдірілген әдістері
ДҚБЖ-да транзакцияны оқшаулау
ДҚБЖ-да транзакцияны оқшаулау деңгейлері
ДҚБЖ-да транзакцияның сериялануы
ДББЖ-да транзакцияны оқшаулауды енгізу
ДҚБЖ-да тығырыққа тіреу
SBQL-ге ендірілген SQL
ДҚБЖ-дағы динамикалық SQL
ДҚБЖ-дағы құжаттар базасы
ДҚБЖ-дағы XML мәліметтер қоры
ДҚБЖ-да XPath
ДҚБЖ-дағы XQuery
ДҚБЖ-да мәліметтер базасын тарату
ДҚБЖ-да мәліметтерді фрагментациялау
ДҚБЖ-да үлестірілген сұраныстарды өңдеу
ДҚБЖ-да таратылған параллельдік
МҚБЖ-да Oracle-да мәліметтер қорын құру