Биз жөнүндө

Биз TutorialCup, студенттер үчүн акысыз окуу куралдарын берүүгө аракет кылабыз. Биздин максатыбыз - акысыз программалоо боюнча окуу куралы жана маектешүү суроолору, жеңил жана кеңири маалыматтарды камтыйт. Биздин мотивибиз - бул иштин коддуу мисалдары менен түшүнүктүү бир нерсени түшүндүргөн мыкты ресурстар менен камсыз кылуу.

TutorialCup