Берилген сумма менен жупту эсептөө

"Берилген сумма менен эсептөө жупу" маселесинде биз бүтүндөй массив [] бердик, ал эми дагы бир сан "сумма" деп айтсак, берилген массивдеги эки элементтин кайсы биринин суммасы "суммага" бар-жогун аныкташ керек. Мисалы киргизүү: arr [] = {1,3,4,6,7} жана сумма = 9. Чыгуу: "Элементтер табылды…

Толук маалымат

Массив элементтеринин топтук бир нече жолу пайда болушу Биринчи пайда болушу боюнча иреттелген

Сизге бир нече ирет кайталанган сандар иреттелбеген массивди берген суроо берилет. Массив - массив элементтеринин биринчи пайда болушу боюнча иреттелген бардык көрүнүштөрүн топтоо. Ал ортодо, буйрук номер кандай келсе, ошондой болушу керек. Мисал киргизүү: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

Толук маалымат

Байланышкан эки Тизменин бирдиги жана кесилиши

Эки байланышкан тизмени эске алганда, дагы эки байланышкан тизмени түзүп, бар тизмелердин элементтеринин кесилишин жана кесилишин алуу. Мисал киргизүү: Тизме1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Тизме2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Чыгуу: Кесилиш_ тизмеси: 14 → 9 → 5 Бириккен тизме:…

Толук маалымат

Эки элементтин жыштыгынын максималдуу айырмасы, мисалы чоңураак жыштыкка ээ болгон элемент

Сизде бүтүндөй массив бар дейли. Маселенин коюлушу берилген массивдин ар кандай эки айырмаланган элементинин жыштыгынын максималдуу айырмасын билүүнү суранат, бирок жыштыгы чоңураак элементтин мааниси башка бүтүн санга караганда чоңураак болушу керек. Мисалы киргизүү: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

Толук маалымат

Бардык уникалдуу триплдер, берилген мааниге чейин

Биз бүтүн сандардан турган массивди жана "сумма" деп аталган санды бердик. Проблеманын чечими берилген суммага кошулган үчөөнү табууну суранат. Мисал киргизүү: arr [] = {3,5,7,5,6,1} сумма = 16 Чыгуу: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Түшүндүрүү: Берилгенге барабар үчтүк…

Толук маалымат

Массивдеги 0лерди жана 1лерди бөлүп алыңыз

Маселе жөнүндө билдирүү Сизде бүтүндөй массив бар дейли. Массивдеги "0s жана 1sди бөлүү" маселеси массивди эки бөлүккө бөлүүнү сурайт, 0s жана 1s. 0 массивдин сол жагында, ал эми массивдин оң жагында 1 балл болушу керек. …

Толук маалымат

Массивден a + b + c = d чоңдугун көрсөткөндөй ири d табыңыз

Маселе жөнүндө билдирүү Сизде бүтүндөй сандар массиви бар дейли. Киргизилген маанилердин бардыгы айырмаланган элементтер. Массивдеги эң чоң d табылсын, а + b + c = d болгула, бул көйгөйдүн эң чоң 'd' элементин a + b + c = ... деп табууну суранат.

Толук маалымат

Массивде көрсөтүлгөн эң жогорку ырааттуу сандар

Маселелердин баяндалышы Сизде N көлөмүндөгү бүтүндөй сандар массиви бар деп коёлу, “Массивде орун алган максималдуу ырааттуу сандар” маселеси, массивге чачырап кетиши мүмкүн болгон ырааттуу сандардын максималдуу санын табууну суранат. Мисал arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Түшүндүрүү: The…

Толук маалымат

Аралыктагы кайталанган сандарсыз жалпы сандар

Сизге сандардын диапазону берилет (башталышы, аягы). Берилген тапшырма диапазондо кайталанган цифрасыз сандардын жалпы сандарын табууну айтат. Мисал киргизүү: 10 50 Чыгуу: 37 Түшүндүрүү: 10до кайталанган цифра жок. 11 кайталанган цифрага ээ. 12де кайталанган цифра жок. …

Толук маалымат

Массив башка массивдин топтому экендигин табуу

"Массивдин башка массивдин топтому экендигин табуу" маселеси сизге arra1 [] жана массив2 [] деген эки массив берилгенин билдирет. Берилген массивдер иреттелген эмес тартипте. Сиздин милдетиңиз - массив2 [] массивдин [[1] кичи бөлүгү экендигин табуу. Мисал arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] бул…

Толук маалымат