Transpose Graph

Көйгөйлөрдү баяндоо “Transpose graph” маселеси сизге график берилгенин жана берилген графиктин транспозициясын табууңуз керектигин билдирет. Transpose: Багытталган графиктин которулушу менен бир эле чекити жана түйүн конфигурациясы бар башка график пайда болот, бирок бардык четтеринин багыты өзгөртүлдү. Мисалы…

Толук маалымат