Операциялык системалардагы баракты алмаштыруу алгоритмдери

Баракты алмаштыруу деген эмне? Заманбап операциялык тутумдарда эс тутумду башкаруу үчүн пейджинг колдонулат жана баракчаны алмаштыруу зарылдыгы көп кездешет. Баракты алмаштыруу бул учурда эс тутумда бар болгон баракчаны керектүү, бирок жок баракчага алмаштыруу процесси ...

Толук маалымат