Сабактын тартиби II - LeetCode

Айрым курстардын өбөлгөлөрү болгон n сандагы курстарга баруу керек (0дон n-1ге чейин). Мисалы: [2, 1] түгөйү 2-курска катышууну билдирет, сиз 1-курстан өткөн болушуңуз керек. Курстардын жалпы санын жана курстардын тизмесин чагылдырган n бүтүн белгиси берилген…

Толук маалымат