Аралыктардагы праймдарды эсептөө

Көйгөйлөрдү баяндоо “Жайларды аралыктагы саноо” маселеси сизге [солго, оңго] диапазон берилгенин билдирет, анда 0 <= сол <= оң <= 10000. Проблеманын коюлушу аралыктагы жөнөкөй сандардын жалпы санын табууну суранат. Суроолор көп болот деп эсептесек. Мисал сол: 4 оң: 10 2…

Толук маалымат