Java маалыматтар түрлөрү жана Java примитивдик түрлөрүМаалыматтын түрлөрү Java эң жөнөкөй

Java-дагы маалыматтар түрлөрү маанинин түрү өзгөрүлмө сактай алат. Мурунку макалада биз а жарыялоону көрдүк туруксуз. Бул окуу куралы, биз ар кандай берилиштердин түрлөрү жана аларды өзгөрмө декларациясында кандайча колдонуу керектиги жөнүндө билебиз. Бул макалада алгачкы маалыматтардын типтери жана примитивдүү эмес маалыматтар түрлөрүн талкуулайбыз.

Биз жарыялаган ар кандай өзгөрүлмө үчүн, берилмелердин түрү сөзсүз түрдө керек, анткени ал маанини сактоо үчүн өзгөрмө канча эс тутумду талап кылат. Келгиле, өзгөрүлмө декларацияны эстейли. Мисалы, төмөнкү кодексте биз 10 маанидеги бүтүн өзгөрүлмө жарыяладык жана инициалдадык.

int a = 10;

Javaда Маалыматтын Түрлөрүнүн 2 категориясы бар:

 • Баштапкы маалымат түрлөрү - Бул байт, кыска, int, узун, char, кош, калкып жана логикалык камтыйт.
 • Примитивдүү эмес маалымат түрлөрү - бул Сызык, Массив, Класс жана Интерфейсти камтыйт.

Java'дагы маалыматтар түрлөрү

Бул окуу куралы, биз алгачкы маалыматтардын түрлөрү жөнүндө кененирээк билебиз. Примитивдүү эмес маалыматтардын түрлөрү аркан жана согуштук тизме өзүнчө окуу куралдары менен камтылган.

Java Primitive Data Types

Javaда өзгөрүлмө түрүн жана маанисин көрсөткөн 8 алгачкы типтеги маалыматтар типтери бар.

Маалыматтын түрүкөлөмбаяндооДемейки маани
байт1 байтБүтүндөй сандарды -128ден 127ге чейин сактайт0 (нөл)
кыска2 байтДүкөндөрдүн бүтүндөй саны -32768ден 32767ге чейин0 (нөл)
Int4 байтБүтүндөй сандарды -2,147,483,648ден 2,147,483,647ге чейин сактайт0 (нөл)
узун8 байтБүтүндөй сандарды -9,223,372,036,854,775,808ден 9,223,372,036,854,775,807ге чейин сактайт0L
сүзүү4 байтБөлчөк сандарды 6-7 ондук сандарга чейин сактайт0.0f
эки эсе көп8 байтБөлчөк сандарды 15ке чейин ондук орунга чейин сактайт0.0d
Исахар2 байтБир тамга / тамга сактайт'\ u0000'
буль1 битДүкөндөр чын же жалганжалган

Байттын түрү

Java-дагы байт түрү диапазондун ортосунда толук сандарды сактайт 128 үчүн -127. Берилген маалыматтын бул түрү, негизинен, эс тутумду сактоо үчүн колдонулат, анткени ал intден 4 эсе кичине жана бүтүндөй сан ушул чекте экендигин билгенде.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  byte b = 100;
  System.out.println(b);
  
 }
}
100

Эгерде биз белгиленген чектен жогору турган байт өзгөрмөсүн баштасак, анда ал компиляция катасын кетирет.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  byte b = 130;
  System.out.println(b);
  
 }
}
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem: 
 Type mismatch: cannot convert from int to byte

 at DataTypeDemo.main(DataTypeDemo.java:5)

Кыска маалыматтардын түрү

Кыска маалымат түрү көлөмү боюнча байтка караганда чоңураак, бирок бүтүн санга жетпейт. Ал ортосундагы баалуулуктарды сактай алат -32768дөн 32767гө чейин. бул Javaдагы маалыматтын түрү бүтүн санга салыштырганда эс тутумду үнөмдөйт. Эгерде биз баалуулуктарды чектен ашырсак, бул "Туура келбөө" катасын кетирет.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  short s = 10000;
  System.out.println(s);
  
 }
}
10000

Int Data Type

Int - бүтүндөй сандарды сактоо үчүн Javaдагы эң көп колдонулган маалыматтардын түрү. Бул баалуулуктарды диапазонунда сактай алат -2,147,483,648дөн 2,147,483,647гө чейин.Бул эч нерсе эмес -2 ^ 31 ден 2 ^ 31 - 1 чейин

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  int i = 50000;
  System.out.println(i);
  
 }
}
50000

Узун маалыматтардын түрү

Биз Javaда Long data түрүн колдонобуз, анткени бүтүндөй чектен чоңураак мааниге ээ болушубуз керек. Анын ортосунда сыйымдуулук бар 9,223,372,036,854,775,808 үчүн -9,223,372,036,854,775,807 диапазонунда турган -2 ^ 63 тен 2 ^ 63 - 1 чейин. Бул өтө эле көп колдонулбайт.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  long l = 1023435235235235L;
  System.out.println(l);
  
 }
}
1023435235235235

Float Data Type

A сактоо үчүн Javaдагы Float маалымат түрүн колдонобуз бөлчөк бир тактык болгон маани 32 бит IEEE754 калкыма чекит. Берилген маалыматтын түрү эки эседен кичине, бирок аны бөлчөк маанисин сактоо үчүн колдоно албайбыз

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  float f = 4.5678f;
  System.out.println(f);
  
 }
}
4.5678

Кош маалымат түрү

Java-дагы кош типтеги маалымат а бөлчөк мааниси, бирок эки тактык 64 бит IEEE 754 калкыма чекит. Биз муну калкыма окшош ондук мааниси үчүн колдонсок болот.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  Double d = 56.567891234d;
  System.out.println(d);
  
 }
}
56.567891234

Char Data Type

Бирөөнү сактоо үчүн Javaдагы char маалымат түрүн колдонобуз белги же кат. Бул а дегенди билдирет 16-биттик Юникод символ жана маани аралыгы 0 ('\ u0000') ден 65535ке чейин ('\ uffff')

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  char c ='j';
  System.out.println(c);
  
 }
}
j

Логикалык Маалыматтын Тиби

Сыяктуу баалуулуктарды сактаган java дагы бир көп колдонулган маалыматтардын түрү чыныгы or жалган. Биз муну шарттуу максаттар үчүн желек катары колдонобуз.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  boolean b;
  int a = 4;
  int i = 8;
  if(a>i)
   b = true;
  else
   b = false;
  System.out.println(b);
  
 }
}
false

Примитивдүү эмес маалымат түрлөрү

Java тилиндеги примитивдүү эмес маалыматтар түрүнө кирет аркан, Массив, Класс жана Интерфейс. Биз ошондой эле аларды деп атасак болот Маалыматтын түрлөрү. Алгачкы окуу куралдарында Примитивдүү эмес Берилиштердин түрлөрү жөнүндө кененирээк баяндайбыз.

аркан

A аркан символдордун массивин билдирген дагы бир көп колдонулган маалыматтардын түрү. Бул маани ар дайым эки тырмакчанын ичинде келтирилет ("").

String str = "Java Programming";

согуштук тизме

An согуштук тизме бир эле типтеги бир нече мааниге ээ болушу мүмкүн. Ар кандай маалыматтарды сактоо үчүн массивди колдонсок болот.

String[] names = {"Ram","Leela","Tejas"};
int[] num = {3,6,12,89,24};

тап

Java бир класс бир нече камтыйт ыкмалары жана өзгөрүлмө. Биз аларды колдонуу үчүн класстын мисалын түзүшүбүз керек жана класстын ичиндеги каалаган маалыматка жетүү үчүн бир гана объектини колдонсок болот. Мисалы, аталган мисалды же объектини түзөбүз d эгерде биз класстын ичиндеги кандайдыр бир методдорго же өзгөрмөлөргө жеткиңиз келсе.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  DataTypeDemo d = new DataTypeDemo();
  
 }
}

Interface

Интерфейс - бул функциясы же өзгөрүлмө өзгөчөлүгү бар, бирок ишке ашырылбаган класс сыяктуу. Бул функцияларды ишке ашыруу башка жерде болот. Башка сөз менен айтканда, ал жөн гана класстын эмне кылаарын эмес, эмне кылаарын айтып берет.

//interface
interface StudentDetails {
 public void getStudentName();
 public void getStudentDepartment();
}

//implementation of the methods
public class Student implements StudentDetails {
 
 @Override
 public void getStudentName() {
  
 }

 @Override
 public void getStudentDepartment() {
  
 }
}

шилтеме