Java-да массивди кандайча инициализациялоо керексогуштук тизме Java

Java-да массивди кандайча инициализациялоо керек

Javaдагы массивдер - бир эле типтеги бир нече маанини ырааттуу тартипте сактай турган, кеңири колдонулган маалыматтардын структурасы. Массивдин белгиленген узундугу бар жана индекс 0 ден n-1ге чейин башталат, мында n массивдин узундугу. Биз Javaдагы массив классын колдонуп, String, бүтүн сан, символ, байт жана колдонуучу аныктай турган объектилер сыяктуу ар кандай маанини сактай алабыз. Java'да массивди кандайча инициалдаштырууну билебиз?

Төмөндө 11 элементтен турган бүтүн сандардын бир өлчөмдүү массивинин диаграмма түрүндө чагылдырылышы келтирилген.

Массивдер Java

Мазмуну

Java Arrays өзгөчөлүктөрү

 • Массив белгиленген өлчөмгө ээ жана аны өзгөртүү мүмкүн эмес
 • Массив индекске негизделгендиктен, кокустук элементтерге жетүү оңой
 • Массив элементтери үчүн үзгүлтүксүз эс тутумду бөлүштүрөт.
 • Экөөнү тең сактай алат примитивдүү жана примитивдүү эмес маалыматтар баалуулуктар

Кантип Java-да Array жарыялоо керек?

Java Arrays декларациясы

Массивди төмөнкү жолдор менен жарыялоого болот. Массив декларациясы 2 бөлүктү камтыйт, биринчиден, массивде сакталышыбыз керек болгон элементтердин маалымат түрү (int, String ж.б.), андан кийин массивдин аты. [] кашаа аны массив экендигин билдирет. Массивди жарыялаганда, ал жөн гана компиляторго өзгөрмө массив экендигин жана чындыгында массив түзбөгөнүн айтат.

datatype [] arrayName; (же)

datatype [] arrayName; (же)

берилиштер массивинин аталышы []; -> Адатта, бул ыкма жарактуу болсо дагы, аны колдонууну туура көрбөйбүз.

Массивди жарыялоонун мисалы

int[] arrNumbers;
String[] arrNames;
float[] arrValues;
boolean[] arrBoolean;
char[] arrLetters;
byte[] arrBytes;
double[] arrWeight;

Кантип Java-да Array түзүү керек?

Javaдагы String Array

Биз массивди түзөбүз жаңы оператор. Мында, массивдин көлөмүн [] менен көрсөтөбүз, ал массивдин өзгөрмөчөсүн сактоо үчүн талап кылынган эс тутумдун көлөмүн билдирет.

arrname = жаңы маалымат түрү [size];

Ошондой эле ан жарыялап, түзө алабыз согуштук тизме төмөндөгүдөй бир билдирүүдө. Биринчи оператор 5 өлчөмдөгү сандар деп аталган бүтүн массивди жаратат, экинчиси 2 өлчөмдөгү аттар коюлган String массивин түзөт

int[] arrNumbers = new int[5];
String[] arrNames = new String[2];

Java'да массивди кандайча инициализациялоо керек?

Массивди кантип орнотуу керек?

Массивдин инициализациясы же инстициациясы массивдин өлчөмүнө негизделген массивге баалуулуктарды берүү дегенди билдирет. Биз чогуу массивди түзүп, инициализациялай алабыз (орнотуу) (Төмөндө 1-ыкманы караңыз). Бул учурда, элементтердин саны массивдин узундугун же көлөмүн билдирет. 2-ыкмада, ар бир элементтин маанисин өзүнчө t0 беребиз. Массив индекси 0 менен башталып, массивдин көлөмү 3кө барабар болгондуктан, 3-элемент 2-позицияны ээлейт, ал n-1, ал эми n массивдин көлөмү.

//Method 1
int[] arrNumbers = {1,2,3};

//Method 2
int[] arrNumbers = new int[3];
arrNumbers[0] = 1;
arrNumbers[1] = 2;
arrNumbers[2] = 3;

Javaдагы Array элементтерине жетүү

Массив элементтерине анын индексинин маанисин колдонуп киребиз. Жалпысынан биз колдонобуз үчүн цикл же Ар бирине массив элементтерине жетүү үчүн цикл, анткени бардык элементтер бирдей типтеги жана белгиленген өлчөмгө ээ.

Мисалы: Массив элементтерин түзүү, баштоо жана кирүү

Бул жерде биз бир тилкеде бир катар саптарды түзүп, инициализациялап жатабыз жана for циклин колдонуп, ар бир элементке киребиз

public class ArrayDemo1 {

 public static void main(String[] args) {
  String[] arrMonths = {"May","June","July"};
  System.out.println("Length of array is: " + arrMonths.length);
  for(int i=0;i<arrMonths.length;i++)
  {
   System.out.println(arrMonths[i]); 
  }

 }

}
Output:
Length of array is: 3
May
June
July

Мисал: Массивди инициалдаштыруунун жана массив элементтерине жетүүнүн дагы бир ыкмасы

Төмөнкү мисалда, биз алгач бүтүн сандардын массивин жарыялайбыз жана түзөбүз, андан кийин массивдин айрым элементтерине маани беребиз. Бул жерде, массив элементтерине жетүү үчүн ар бир цикл үчүн колдонуп жатабыз.

public class ArrayDemo2 {

 public static void main(String[] args) {
  int[] numbers = new int[5];
  numbers[0] = 100;
  numbers[1] = 101;
  numbers[2] = 103;
  numbers[3] = 104;
  numbers[4] = 105;
  
  for(int i: numbers)
  {
   System.out.println(i);
  }

 }

}
Output:
100
101
103
104
105

Javaдагы массивдердин түрлөрү

Java тилинде массивдин 2 түрү бар:

 • Бир өлчөмдүү массив - Бул 1 гана катар жана 1 тилкени камтыйт. Жогорудагы мисалдардын бардыгы бир өлчөмдүү массивге таандык
 • Көп өлчөмдүү массив - Бул бир нече саптарды жана бир нече тилкелерди камтыйт. Башка сөз менен айтканда, бул бардык катарлар бирдей сандагы мамычалардан турган массив. Мисалы: 2 * 2 матрица
 • Jagged массив - Ар бир сапта ар башка тилке саны бар

Java-да көп өлчөмдүү массивдер

Көп өлчөмдүү массивдерде бир нече саптар жана мамычалар болушу мүмкүн. Биринчи [] индекси катарларды, экинчиси [] мамычаларды билдирет.

Мисалы: int [] [] a = жаңы int [2] [3]

Бул массивде 2 катар жана 3 тилке бар дегенди билдирет. Төмөндө көп өлчөмдүү массивдин диаграммалык чагылдырылышы келтирилген

Массивдер Java

Саптардын көп өлчөмдүү массивдерин түзүүнүн мисалы

Төмөндөгү мисалда, көп өлчөмдүү массив элементтерин кантип түзүү, жарыялоо жана ага кирүү мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлгөн. Бул жерде, массив элементтерине түздөн-түз сап жана мамы индексин колдонобуз.

public class ArrayMulti {

 public static void main(String[] args) {
  String[][] arrNames = {{"John","Jacob"},{"Thomas","Martin"}};
  System.out.println(arrNames[0][0] + " " + arrNames[0][1]);
  System.out.println(arrNames[1][0] + " " + arrNames[1][1]);

 }

}
Output:
John Jacob 
Thomas Martin

2D массивинин мисалы

Бул жерде биз 2 саптуу жана 2 мамычадан турган 3-өлчөмдүү бүтүн сандар массивин түзүп жатабыз. Ушул массив элементтерине маанилерди цикл үчүн беребиз. 1-цикл үчүн катарларды, 2-цикл үчүн мамычаларды билдирет.

public class ArrayMulti {

 public static void main(String[] args) {
  //Declare and create multidimensional array
  int[][] arrnum = new int[2][3];
  for(int i=0;i<2;i++) {
   for(int j=0;j<3;j++) {
    //Assign values to array elements
    arrnum[i][j] = i+1;
    System.out.print(arrnum[i][j] + " ");
   }
   System.out.println();
  }

 }

}
Output:
1 1 1 
2 2 2 

Javaдагы Jagged Arrays

Бырыштуу массив - бул эки өлчөмдүү массив дагы башкача сандагы мамычаларга ээ. Башкача айтканда, ар бир катарда ар башка тилке саны бар. Кесилген массивди баштоо кадимки 2D массивинен айырмаланат.

Jagged Array инициализациясы

Массивди түзүүдө катарлардын санын көрсөтөбүз. Бул мисалда, ал 2. Кийинки 2 билдирүүдө, ар бир катар массив үчүн, мамычалардын санын көрсөтөбүз. Бул жерде 1-катарда 3 тилке, 2-катарда 4 тилке бар.

int[][] arrnum = new int[2][];
arrnum[0] = new int[3];
arrnum[1] = new int[4];

For loop үчүн баалуулуктарды ыйгаруу менен кескин массивдин мисалы

public class JaggedArray {

 public static void main(String[] args) {
  int[][] arrnum = new int[2][];
  arrnum[0] = new int[3];
  arrnum[1] = new int[4];

  int val=1;
  //Assign values
  for(int i=0;i<arrnum.length;i++) {
   for(int j=0;j<arrnum[i].length;j++) {
    arrnum[i][j] = val;
   }
  }
  
  //Print the values
  for(int i=0;i<arrnum.length;i++)
  {
   for(int j=0;j<arrnum[i].length;j++)
   {
    System.out.print(arrnum[i][j] + " ");
   }
   System.out.println();
  }
 }

}
Output:
1 1 1 
1 1 1 1 

Массивди түзүү учурунда баалуулуктарды инициализациялоо менен массивдин массивдүү мисалы

public class JaggedArray {

 public static void main(String[] args) {
  int[][] arr = {{4,5,6},{1,2},{7,9,8}};
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
   for(int j=0;j<arr[i].length;j++) {
    System.out.print(arr[i][j] + " ");
   }
   System.out.println();
  }
 }
}
Output:
4 5 6 
1 2 
7 9 8 

Java Array Methods

Төмөндө Java'дагы Arrays колдогон түз ыкмалар келтирилген

ыкмабаяндоо
бош клон ()Шилтемелер көчүрүлбөгөн учурдагы массивдин маанилерин клондойт
Логикалык барабар (Object 0)Башка бир объекттин учурдагы объектке барабар экендигин текшерет
Class getClass ()Класстын атын кайтарат
Сап toString ()Объектинин сап өкүлчүлүгүн кайтарат
int узундугу ()Массивдин узундугун кайтарып берет

Java Array өзгөчө учурлары

Arrays in Java ыргытат төмөндөгү өзгөчө учур:

 • ArrayIndexOutOfBoundsException: Бул биз көрсөткөн индекстин мааниси массивдин узундугунан чоң болгондо же ал терс болгондо болот. Бул негизинен маани берүүдө же массив элементтерине кирүүдө пайда болот.

Массивди көчүрүү

System классынын методикалык массивинин жардамы менен элементтерди бир массивден башкасына көчүрө алабыз.

Массив синтаксисин көчүрүү

public void arraycopy (Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);

көчүрүлө турган src булагы массив объектиси

srcPos - баштапкы массивдеги баштапкы абал

көчүрүлө турган көздөгөн массив объектиси

destPos - көздөгөн массивдеги баштапкы абал

узундук - көчүрүлө турган массив элементтеринин саны

Массивди көчүрүүнүн мисалы

Төмөнкү мисалда, биз 4 элементти баштапкы массивден көздөгөн массивге көчүрүп жатабыз. Демек, чыгарылыш "java" басып чыгарат

public class ArrayCopy {

 public static void main(String[] args) {
  char[] a = {'d','l','h','y','j','a','v','a','g','r','t'};
  char[] b = new char[4];
  
  System.arraycopy(a, 4, b, 0, 4);
  System.out.println(String.valueOf(b));

 }

}
Output:
java

Массивди ыкмага өткөрүү

Java-да, массив объектисин андан ары манипуляциялоо же башка операцияларды жүргүзүү ыкмасына өткөрүп бере алабыз. Төмөндөгү мисалда кантип бүтүндөй сандардын массив объектисин методго өткөрүп, массивдин бардык элементтерин кошууну аткара алабыз.

public class ArrayDemo3 {

 public static void main(String[] args) {
  int[] num = {5,7,3,2,8};
  add(num);

 }
 
 public static void add(int[] num) {
  int sum = 0;
  for(int i=0;i<num.length;i++) {
   sum = sum + num[i];
  }
  System.out.println("Sum of array elements is : " + sum);
 }

}
Output:
Sum of array elements is : 25

Массивди ыкмадан кайтаруу

Биз, ошондой эле мүмкүн массивди кайтаруу керектүү операцияны аткаргандан кийин ыкмадан негизги ыкмага объект.

public class ArrayDemo4 {

 public static void main(String[] args) {
  String[] arr = getArrayValues();
  for(String cities:arr) {
   System.out.println(cities);
  }
   

 }
 
 public static String[] getArrayValues() {
  String[] arrCities = {"Chennai","Bangalore","Delhi"};
  return arrCities;
 }

}
Output:
Chennai
Bangalore
Delhi

Массив манипуляциялары

Arrays in Java java.util пакетине таандык. Төмөндө айтылгандай java.util.Array классы колдогон бир нече операциялар бар:

 • Array классынын copyOfRange методун колдонуп, элементтердин диапазонун бир массивден экинчи массивге көчүрө алабыз
 • Индекстин негизинде белгилүү бир маанидеги массивди издөө (Бинардык издөө)
 • Барабар методун колдонуп, теңдикти текшерүү үчүн массивдер менен салыштырыңыз
 • Толтуруу методун колдонуп, индекстеги белгилүү бир маанини жайгаштыруу үчүн массивди толтуруңуз
 • Массивди сорттоо методун колдонуу менен сорттоо

Колдонуучу аныктаган объектти колдонуп массив түзүү

Java-да, биз колдонуучунун аныкталган объектисин түзө алабыз, мисалы, биз кандай саптар массивин, бүтүн санды түзөбүз. Бул Студент массивин кандайча түзүп, массив объектисин инициализациялай алабыз.

public class ArrayDemo5 {

 public static void main(String[] args) {
  Student[] s = new Student[2];
  s[0] = new Student(111,"Ajit");
  s[1] = new Student(112,"Biju");
 }

}
 class Student{
 public int rollno;
 public String name;
 public Student(int rno,String n) {
  rollno = rno;
  name = n;
 }
}

жыйынтыктоо

Бул окуу куралы Javaдагы Arrays классынын, Javaдагы массивдердин түрлөрүнүн, жарыялоонун, ар кандай иллюстрациялар менен массивдердин инициализациясынын кеңири сүрөттөмөсүн берет.

шилтеме