Java ыкмалары  Java

Метод деген эмне?  

Java же функциялардагы методдор - бул аткаруунун операторлорун жана операцияларын камтыган коддордун блогу. Бул негизинен сиздин кодуңуз эмне кыла ала тургандыгын сүрөттөйт. Бул сандын квадрат тамырын табуучу sqrt (чарчы тамыр) сыяктуу математикалык функцияга окшош. Ушул сыяктуу эле, Java-да бизде белгилүү бир коддук жүрүм-турумду сүрөттөгөн функциялар же ыкмалар болушу мүмкүн. Биз ар дайым методдорду бир класстын ичинде гана жазышыбыз керек.

Java ыкмаларынын артыкчылыгы  

 • Кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү: Методдор бизге белгилүү бир функцияны чакыруу менен кодду кайра колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Бул ашыкча код жазууга жол бербейт жана кайра колдонууну жакшыртат.
 • Readability: Бул кодду дагы окула турган жана түшүнүктүү кылат, анткени биз байланышкан иш-аракеттерди бир ыкмага бириктиребиз.
 • ишенимдүүлүгүн: Методдор бизге кодду оңой сактоого жардам берет жана өзгөртүүлөр керек болгондо аны оңой эле оңдой алабыз.

Java-дагы методдордун түрлөрү  

Java класстын эки башка түрүн колдойт:

Java ыкмалары

Стандарттуу китепкананын методдору

Бул Java китепканасында бар алдын-ала аныкталган ыкмалар. Бул ыкмаларды эч өзгөрүүсүз колдонсок болот. Мисалы, бизде басма() ыкмасы система билдирүүнү басып чыгарууга мүмкүнчүлүк берген класс. Төмөндө келтирилген мисалдан көрүнүп тургандай, билдирүүнү басып чыгаруу үчүн биз ушул ыкманы колдоно алабыз.

public class StandardMethod {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("This is a standard library method");

 }

}
This is a standard library method

Колдонуучу тарабынан аныкталган методдор

Биз өзүбүздүн функцияны же ыкманы түзгөндө, аны колдонуучу аныктаган ыкма деп атайбыз. Ушул сыяктуу иш-аракеттерди функцияларга бириктирсек болот. Мисалы, кошуу () сандарды кошуучу ыкма болуп саналат. Демек, тапшырманы же функционалды аныктоо үчүн методдор колдонулат.

ошондой эле
Java Concurrency коммуналдык кызматтары

Андан кийин, Java'да колдонуучу тарабынан аныкталган ыкмаларды кантип түзүп, иштетүүгө боло тургандыгын карап көрөлү.

Метод түзүңүз  

Биз ар дайым класстын ичинде бир методду жаратышыбыз керек. Метод методду камтыйт ысым кийин кашаа().

Төмөндө ыкманы түзүү үчүн синтаксис келтирилген.

access_type return_type method_name(arguments) {
//method body
}

access_type: ал аныктайт мүмкүндүк алуу модификатору коомдук, жеке, корголгон сыяктуу.

return_type: Метод кандайдыр бир маани берсе, аныктайт. Ал жараксыз болушу мүмкүн (кайтаруу түрү жок) же String же int сыяктуу түрүн көрсөтүшү мүмкүн

method_name: Метод жүрүм-турумуна туура келген бардык жарактуу аталыштар

аргументтер: Эгерде ыкма кандайдыр бир параметрлерди же аргументтерди аткарууну талап кылса. Бул милдеттүү эмес.

ыкма органы: Методдун функционалдуулугу

Төмөндө колдонуучу аныктаган ыкманы түзүүнүн мисалы келтирилген. Бул жерде биз ыкма түздүк кошуу ал бар күчүн жоготту return type жана коомдук мүмкүндүк алуу түрү. Метод корпусунун ичинде бизде басма сөзү бар.

public class MethodExample {
 
 public void add() {
  System.out.println("Addition method");
 }

}

Методдун конвенциясын атоо  

 • Методдун аталышы ар дайым кичине тамгадан башталат
 • Бул ар дайым этиш болушу керек. Мисалы: add ()
 • Эгерде аталышта экиден ашык сөз болсо, анда этиштен кийин сын атооч же зат атооч менен башталышы керек. Мисалы: getName ()
 • Эгерде ыкманын аталышы үчүн бир нече сөз болсо, анда биринчи сөздөн башка сөздөрдүн биринчи тамгасы баш тамга менен башталышы керек. Мисалы: getAddressDetails ()

Java ыкмасын колдон  

Чакыруу ыкмасын чакырганда гана метод колдонулат. Кашаанын ичинде аргументтер менен коштолгон методдун аталышын колдонуп, ыкманы атай алабыз.

method_name(arguments);

Төмөндө ыкманы чакыруунун жөнөкөй мисалы келтирилген. Методдор класстын ичинде аныкталгандыктан, методду класс инстанциясын колдонуп гана колдоно алабыз. Бул мисалда, кошуу ыкмасы жана m класс объектиси болуп саналат.

public class MethodExample {
 
 public void add() {
  System.out.println("Addition method");
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  MethodExample m = new MethodExample();
  m.add();
 }

}
Addition method

Параметри жок жана кайтарым түрү жок ыкма  

Төмөндө эч кандай аргументтери жана кайтарым түрлөрү жок java методунун мисалы келтирилген. Метод эч кандай мааниге ээ болбогондо, биз эскертебиз күчүн жоготту кайтаруу түрү катары ачкыч сөз. Методдо аргумент жок болгондо, аны бош кашаанын ичинде белгилейбиз.

ошондой эле
Семафор Java

Биз бүтүндөй өзгөрүлмө инициализация жасайбыз х, ж конструкторун колдонуп, ушул маанини түздөн-түз ичинде колдонуңуз кошуу ыкма. Бул ыкма эч кандай параметрге ээ эмес жана кайтарым түрү жок.

public class Addition {

 int x,y;
 Addition(int x, int y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
 
 public void add() {
  int sum = x + y;
  System.out.println("Sum is: " + sum);
 }
 public static void main(String[] args) {
  Addition a = new Addition(5,8);
  a.add();
 }

}
Sum is: 13

Параметрлери бар ыкма, бирок кайтарым түрү жок  

Төмөндө келтирилген мисалда параметрлери бар ыкма чагылдырылган, бирок эч кандай мааниге ээ эмес. Ыкма айырма бүтүндөй типтеги эки параметрди кабыл алат. Демек, метод деп атасак, методдордун ичиндеги өзгөрмөлөргө берилүүчү ыкмага маанилерди беришибиз керек. Бул жерде x жана y параметрлери 4 жана 5 маанилерин алат.

public class Subtraction {
 
 public void difference(int x, int y) {
  int diff = x - y;
  System.out.println("Difference is: " + diff);
 }

 public static void main(String[] args) {
  Subtraction s = new Subtraction();
  s.difference(10, 4);
 }

}
Difference is: 6

Класстын өзгөрмөлөрүнүн жана параметрлердин өзгөрүлмөлүүлөрүнүн ортосундагы негизги айырмачылык - класстын өзгөрүлмөлөрүн бүткүл класста колдонсо болот, ал жерде параметрдин өзгөрмөлөрүн методдун чегинде гана колдонсо болот.

Кайтаруучу түрү бар, бирок параметрлери жок ыкма  

Төмөнкү мисалда, ыкма продукт бүтүн типтин маанисин кайтарып берет. Кайтарым маанисине ээ болгон бардык ыкмалар return return кайтарылууга тийиш болгон наркы менен. Бул учурда, өзгөрүлмө продукт кайтарым мааниси. Ошо сыяктуу эле, кайтаруу түрү менен бир ыкманы колдонуп жатканда, функциянын натыйжасын алган ошол эле типтеги өзгөрмө болушу керек. Демек, биз колдонобуз int prod = m.multiply().

public class Multiplication {

 int product,x, y;
 
 Multiplication(int x, int y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
 
 public int multiply() {
  product = x * y;
  return product;
 }
 public static void main(String[] args) {
  Multiplication m = new Multiplication(4,8);
  int prod = m.multiply();
  System.out.println("Product is: " + prod);
 }

}
Product is: 32

Параметр жана кайтарым түрү менен ыкма  

Бул мисалда, ыкма moreNumber параметрлерине жана кайтарым маанисине ээ. Демек, ыкманы чакырганда аргументтерди өткөрүп, ошондой эле ыкмадан кайтарым маанисин берүү үчүн өзгөрмө болушу керек. Бул учурда, x жана y баалуулуктар бар 47 жана 29 тиешелүүлүгүнө жараша жана өзгөрүлмө кайтаруу макс ыкмасынан. Усулду колдонуп жатканда, бизде өзгөрмө бар Наркы ушул ыкманын натыйжасын алат.

public class Compare {

 int max;
 
 public int greaterNumber(int x, int y) {
  if(x > y)
   max = x;
  else
   max = y;
  
  return max;
 }
 public static void main(String[] args) {
  Compare c = new Compare();
  int value = c.greaterNumber(47, 29);
  System.out.println("Greater value is: " + value);
 }

}
Greater value is: 47

Статикалык Java методу  

Биз көргөнбүз Java Static ачкыч сөзү колдонмосун колдоно алабыз static ыкмалары үчүн ачкыч сөз. Бул учурда, бизге статикалык ыкманы иштетүү үчүн эч кандай класс объектисинин кереги жок жана түздөн-түз ыкманын атын колдонуп чалса болот.

public class MethodExample {
 
 public static void add() {
  System.out.println("Addition method");
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  add();
 }

}
Addition method

Instance методдору  

Методдор non-static жана бир класска таандык деп аталат instance ыкма. Бул методдор функцияны чакыруу үчүн объектини же класстык мисалды талап кылат. Бул кандайдыр бир нерсени талап кылбаган статикалык ыкмалардан айырмаланып турат.

ошондой эле
Javaда ListIterator

Бул мисалда, мисал ыкмасы менен статикалык ыкманы чакыруунун айырмасын түшүнө алабыз. кошуу бир статикалык ыкма жана кемитүү болгон инстанция методу.

public class MethodExample {
 
 //Static method
 public static void add() {
  System.out.println("Addition method");
 }
 
 //Instance method
 public void subtract() {
  System.out.println("Subtraction method");
 }
 public static void main(String[] args) {
  MethodExample m = new MethodExample();
  
  //Invoking a static method
  add();
  
  //Invoking an instance method
  m.subtract();
 }

}

Мисал методдорунун түрлөрү

 • Accessor методу: Бул ыкманы экземплярдын өзгөрмөлөрүн окуу үчүн колдонобуз. Негизинен, бул ыкмалардын префикси бар алуу. Accessor ыкмаларын ошондой эле деп атоого болот алуучулар жеке өзгөрүлмө маанилерин окуу.
 • Мутатор ыкмасы: Бул ыкманы мисалдын өзгөрүлмө маанисин өзгөртүү үчүн колдонобуз. Аларда префикс бар коюлган. Булар ошондой эле деп аталат жөнгө салуучулар жана жеке өзгөрүлмө маанилерин орнотуу үчүн колдонулат.

Бул методдор ар кандай класстардагы жеке өзгөрүлмөлөрдү окуу жана жаңыртуу үчүн колдонулат.

мисал:

public class InstanceMethodDemo {
 
 private String name;
 
 //Getter method
 public String getName() {
  return name;
 }
 
 //Setter method
 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }

 public static void main(String[] args) {
  

 }

}

Абстрактуу ыкма  

Абстракттуу ыкма функция декларациясына гана ээ жана аныктамасы жок. Бул ыкма денесин камтыбайт дегенди билдирет. Абстракцияны ишке ашыруу үчүн абстрактуу ыкмаларды колдонобуз. Абстракттуу класс абстрактуу методдорду камтыйт. Абстракттуу классты жайылтуучу класс абстрактуу методдун функционалдуулугун ишке ашырат.

abstract class class_name
{
 //abstract method
 abstract void method_name();
}

 

шилтеме