String Methods JavaJava аркан

Java программалоо тилинде сап символдордун ырааттуулугунан башка эч нерсе эмес. Бул эң көп колдонулган объект. Java String классында ар кандай манипуляциялар үчүн колдонулган көптөгөн ыкмалар бар. Ал өзгөрүлбөйт, мааниси, маанисин өзгөртүү мүмкүн эмес. Сап символдордун массивине барабар.

Java тилкесинде сап түзүү

Биз эки түрдүү ыкманы колдонуп сап түзө алабыз:

 • String literal колдонуу
 • Жаңы ачкыч сөздү колдонуу

Сап түзмө-түз колдонуу менен сап түзүү

Бул түзүүнүн эң түз жолу аркан Java. Биз маанини кош тырмакчага камтып, сап түзө алабыз. Бул жерде String түрүндөгү "маани" өзгөрмөсү "Java language" деп аталган сапты кармайт

String value = "Java language";

Биз түзмө-түз сап түзгөндө, JVM адегенде "барлардын туруктуу бассейнин" текшерет. Эгер ал жок болсо, JVM жаңы сап инстанциясын түзөт, болбосо топтолгон нускага шилтеме гана кайтарылып берилет. Мисалы, төмөндөгү учурда эки сап объектилери бирдей мааниге ээ. Демек, 1 гана объект түзүлөт (б.а. s1) жана s2 s1ге шилтеме берет. Демек, бир эле маанидеги канча сап өзгөрмөлөрүн түзгөнүбүзгө карабастан, сап туруктуу бассейнинде 1 гана нуска түзүлөт.

"String doimiy бассейн" - бул сап объектилерин кармоо үчүн атайын эстутумдан башка эч нерсе эмес.

String s1 = "Java language"; 
String s2 = "Java language";

Javaдагы сап

Жаңы ачкыч сөздү колдонуп сап түзүү

Бирдей сап маанисине ээ болгон эки башка объектке ээ болгубуз келсе, анда жаңы төмөндө баяндалгандай ачкыч сөз. Бул учурда, JVM үйүлгөн эстутумда 2 ар кандай сап объекттерин жаратат

String s1 = new String("Java");
String s2 = new String("Java");

Javaдагы сап

String Methods Java

Java.lang.String классы ар кандай сап манипуляцияларында колдонулуучу ар кандай ыкмаларды колдойт, төмөндө баяндалгандай:

ыкмабаяндоопараметрлер
char charAt (int index)Киргизилген саптын көрсөтүлгөн индексиндеги белгини кайтаратиндекс - саптын индекси мааниси
int codePointAt (int индекси)Белгиленген индекстеги белгинин уникоддук маанисин кайтарып беретиндекс - саптын индекси мааниси
int codePointBefore (int индекси)Белгиленген индекстин алдында турган символдун юникоддук маанисин кайтарып беретиндекс - саптын индекси мааниси
int ComparTo (String anotherstring)Белгилердин юникоддук маанисине негизделген 2 сапты салыштырат жана эгерде аргумент сабынан мурун терс маанини берет, башкача айтканда оң маанини берет. Эки сап тең болсо, кайтарым мааниси 0 болотanotherstring - сап объектиси менен салыштыруу үчүн сап
int ComparToIgnoreCase (String anotherstring)ComparTo ыкмасына окшош, ал ишти карабай коет.anotherstring - сап объектиси менен салыштыруу үчүн сап
String concat (String str)Эки сап маанисин бириктиретstr - сап объектисинин мааниси менен айкалыштыра турган сап
логикалык (CharSequence c) камтыйтСапта көрсөтүлгөн белгилердин ырааттуулугун текшерип, эгер бар болсо, чыныгы маанисин беретв - саптан табуу үчүн белгилердин ырааттуулугу
логикалык мазмунунун эквиваленттери (CharSequence c)Сапта символдуулуктун так бар экендигин текшерип, эгер бар болсо, чыныгы мааниге ээ болотв - саптан табуу үчүн белгилердин ырааттуулугу
логикалык мазмунунун эквиваленти (StringBuffer sb)Сапта көрсөтүлгөн сап буфери бар экендигин текшерип, эгер бар болсо, чыныгы маанисин беретsb - сап буферинин курамы
логикалык учтар менен (String suffix)Сап көрсөтүлгөн суффикс менен бүтөрүн текшерип, эгер бар болсо, чыныгы маанисин беретсуффикс - сапта текшерүү үчүн суффикс
логикалык барабар (Object obj)Берилген объект менен сап объектинин окшоштугун текшерип, барабар болсо, чыныгы маанисин беретobj - салыштыруу үчүн объект
логикалык equalsIgnoreCase (String str)Ишти көз жаздымда калтырып, эки сапты салыштырып, эки сап тең болсо, чыныгы маанисин беретstr - салыштыруу үчүн сап
int indexOf (int ch)Саптагы көрсөтүлгөн юникоддук белгинин биринчи пайда болуу индексин кайтаратch - символдун юникоддук мааниси
int indexOf (String str)Саптагы көрсөтүлгөн субстринанын биринчи пайда болуу индексин кайтаратstr - сапта көрсөтүлгөн субстрин мааниси
логикалык isBlank ()Чындыкты кайтарат, сап бош же бош орундарды гана камтыйт
логикалык isEmpty ()Эгер сап бош болсо (чыныгы узундугу 0 болсо), чыныгы маанисин берет
int lastindexOf (int ch)Саптагы көрсөтүлгөн юникоддук белгинин акыркы пайда болуу индексин кайтаратch - символдун юникоддук мааниси
int lastindexOf (String str)Саптагы көрсөтүлгөн субстриндин акыркы пайда болуу индексин кайтаратstr - сапта көрсөтүлгөн субстрин мааниси
int узундугу ()Жиптин узундугун кайтарып берет
логикалык матчтар (String regex)Эгер сап көрсөтүлгөн туруктуу сөз айкашына туура келсе, чыныгы маанисин беретregex - Текшерилүүчү туруктуу сөз айкашы
Сап кайталоо (int count)Санактын негизинде сапты бириктиретcount - киргизүү сабын бириктирүү жолу
Сапты алмаштыруу (char oldchar, char newchar)Белгинин бардык көрүнүштөрүн жаңы белги менен алмаштырып, жаңы сапты кайтаратoldchar - алмаштырыла турган белги
newchar - алмаштырыла турган тамга
String [] split (string regexp)Кадимки сөз айкашынын негизинде сапты бөлөт. Бул массивди кайтаратregexp - сапты бөлүү үчүн бөлүүчү
String [] split (String regexp, int limit)Кадимки сөз айкашына жана аны колдонуу керек болгон санга негизделген сапты бөлөтregexp - сапты бөлүү үчүн бөлүүчү
чеги - үлгүнү колдонууга канча жолу туура келет
логикалык башталар менен (String префикси)Берилген сап көрсөтүлгөн префикстен башталгандыгын текшерет. Эгер бар болсо, чындыкты кайтарып беретпрефикс - сапта текшерүү үчүн префикс
логикалык beginWith (String префикси, int tooffset)Берилген сап Tooffset параметринин негизинде көрсөтүлгөн префикстен башталгандыгын текшерет.префикс - сапта текшерүү үчүн префикс
tooffset - издөөнү баштоо керек болгон индекс
String strip ()Бардык боштуктар алынып салынган сапты, алдыда да, артта да кайтарат
String stripLeading ()Бардык алдыңкы боштуктар алынып салынган саптын субстрингин кайтарат
String stripTrailing ()Арткы боштуктар алынып салынган саптын субстринасын кайтарат
CharSequence subSequence (int startIndex, int endIndex)Старттын жана аяктоо индексинин негизинде саптын символ тизмегин беретstartIndex - субстринди алуу керек болгон индекс
endIndex - субстринди алуу керек болгон индекс
String subString (int startIndex)Старт индексинин негизинде саптын субстрин кайтаратstartIndex - субстринди алуу керек болгон индекс
String subString (int startIndex, int endIndex)Башталыш жана аяктоо индексинин негизинде саптын субстринасын кайтарып беретstartIndex - субстринди алуу керек болгон индекс
endIndex - субстринди алуу керек болгон индекс
char [] to CharArray ()Символдорду массивге которот
String toLowerCase ()Саптагы бардык белгилерди кичине тамгага айландырат
String toLowerCase (жергиликтүү тил)Тилдеги эрежелердин негизинде саптагы бардык белгилерди кичине тамгага айландыратжергиликтүү - колдонула турган жергиликтүү эрежелер
Сап toString ()Жиптин өзүн кайтарат
String toUpperCase ()Саптагы бардык белгилерди баш тамгага айлантат
String toUpperCase (жергиликтүү тил)Тилдеги эрежелердин негизинде саптагы бардык белгилерди баш тамгага которотжергиликтүү - колдонула турган жергиликтүү эрежелер
String trim ()Бардык алдыңкы жана акыркы боштуктар алынып салынган сапты кайтарат
String formatString (String format, Object ... args)Форматтын жана аргументтердин негизинде форматталган сапты кайтарып беретформат - формат аныктагыч
args - формат көрсөтүүчү шилтеме берген аргументтер
String join (CharSequence бөлүүчү, CharSequence ... элементтери)Бөлгүчтү колдонуп, белгилердин катар элементтерине кошулатбөлүүчү - кошулуучу бөлүүчү
элементтер - кошула турган сап элементтери
Жол маанисиOf (логикалык б)Буль аргументинин сап көрүнүшүн кайтарат. Эгер чындык өтсө, анда чындыкты кайтаратб - логикалык маани чын же жалган
String valueOf (char c)Белги аргументинин сап сунушун кайтаратс - тамга
String valueOf (char [] data)Белги массив аргументинин сап чагылдырылышын кайтаратберилиштер - символдор массиви
Жол маанисиOf (кош d)Кош аргументтин сап чагылдырылышын кайтаратd - кош маани
String valueOf (float f)Float аргументинин сап чагылдырылышын кайтаратf - флот мааниси
String valueOf (int i)Бүтүн аргументтин сап сунушун кайтаратi - бүтүн сан
Жол мааниси IIO (узун l)Узун аргументтин сап сунушун кайтаратl - узак маани
String valueOf (Object obj)Объект аргументинин сап сунушун кайтарып беретobj - объект
String valueOf (char [] data, int ofset, int count)Орун алмаштыруунун жана эсептөөнүн негизинде конкреттүү субстриндик белгилер массивинин аргументинин сап чагылдырылышын кайтарып беретберилиштер - символдор массиви
ордун басуу индекси
count - подстринанын узундугу

Мисал: Java программасы массив белгилеринен сап түзүүгө

Төмөнкү мисалда биз согуштук тизме жаңы ачкыч сөздү колдонуп Javaдагы сапка символдорду.

public class StringDemo1 {

 public static void main(String[] args) {
  char[] c = {'j','a','v','a'};
  String s = new String(c);
  System.out.println(s);
  
 }

}
Output:
java

Мисалы: length (), charAt () жана indexOf () ыкмаларын колдонуу

Төмөнкү мисалда белгилерди белгилүү бир индекстен алуу, саптын узундугун алуу жана белгилүү бир белгинин индексин алуу жолдору көрсөтүлгөн.

public class StringDemo2 {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = new String("Java tutorial");
  System.out.println("The character at index 6 is : " + s1.charAt(6));
  System.out.println("The length of the input string is : " + s1.length());
  System.out.println("The index of letter 'v' is : " + s1.indexOf('v'));
 }

}
Output:
The character at index 6 is : u
The length of the input string is : 13
The index of letter 'v' is : 2

Мисалы: ComparTo (), contentEquals () жана камтыган () колдонуу

Бул мисалда Javaдагы 2 сапты салыштыруу көрсөтүлгөн

 1. ComparTo () бул жерде оң бүтүн сандарды кайтарат, анткени киргизүү сабы аргумент сабын ийгиликтүү улантат.
 2. comparToIgnoreCase () 0ду кайтарат, анткени эки сап тең иштин маанисине карабастан бирдей.
 3. contains () true кайтарат, анткени киргизүү сабында аргумент сабы камтылган
 4. contentEquals () жалганды кайтарат, анткени киргизүү сабында так аргумент сабы жок.
public class StringDemo2 {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = new String("Java tutorial");
  System.out.println("Comparison of input string with argument is : " + s1.compareTo("C++"));
  System.out.println("Comparison of input string with argument ignoring case is : " + s1.compareToIgnoreCase("JAVA TUTORIAL"));
  System.out.println("Output of contains method: " + s1.contains("tutorial"));
  System.out.println("Output of contentEquals method: " + s1.contentEquals("Java"));
  }
}
Output:
Comparison of input string with argument is : 7
Comparison of input string with argument ignoring case is : 0
Output of contains method: true
Output of contentEquals method: false

Мисал: Барабарды колдонуу ()

Мазмуну бирдей болгонуна карабастан, иш дал келбегендиктен, 1-жыйынтык жалган. Мазмунга жана регистрге дал келгендиктен, 2-жыйынтык чын.

Эки мазмунунун айырмасы башка болгондуктан, үчүнчү чыгышы жалган

public class StringDemo3 {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = "java tutorial";
  String s2 = "Java Tutorial";
  String s3 = "java tutorial";
  String s4 = "Tutorial cup";
  System.out.println(s1.equals(s2));
  System.out.println(s1.equals(s3));
  System.out.println(s1.equals(s4));
 }

}
Output:
false
true
false

Мисал: кылдарды бириктирүү

Concat () колдонуп Javaдагы 2 сапты бириктире алабыз Java ыкмасы String class. "+", Ошондой эле, адатта, басма сөзүндө колдонулган 2 же андан көп сапты бириктирүү үчүн колдонулат. 2 кылды бириктиргенде, кылдын ортосуна боштук кошулбайт. Төмөнкү мисалда, s3 сапында s1 жана s2 белгилери камтылган, ал басылып чыгууда жаңы сап менен кошо колдонулат.

Ошондой эле Java (кошуу) ыкмасы менен 2 сапты бириктире алабыз. Бул аргументте берилген сөздөрдү бөлүүчү менен кошот.

public class StringConcat {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = "Hello,";
  String s2 = "how are you";
  String s3 = s1.concat(s2);
  System.out.println(s3 + " today");
  System.out.println(s1.join(",", "welcome","to","tutorialcup"));
 }

}
Output:
Hello,how are you today
welcome,to,tutorialcup

Мисал: Java программасы, баш тамга менен кичине регистрдин ортосунда сапты конверттөө

public class StringCase {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = "Welcome to tutorialcup";
  System.out.println("Convert to lower case: " + s1.toLowerCase());
  System.out.println("Convert to upper case: " + s1.toUpperCase());

 }

}
Output:
Convert to lower case: welcome to tutorialcup
Convert to upper case: WELCOME TO TUTORIALCUP

Мисалы: Javaда субстринди колдонуу

Биз Java'дагы саптын бир бөлүгүн субстринг ыкма. Индекстин мааниси 0 ден башталат.

public class StringDemo3 {

 public static void main(String[] args) {
  String s1 = "java tutorial";
  System.out.println(s1.substring(3));
  System.out.println(s1.substring(1, 10));
 }

}
Output:
a tutorial
ava tutor

Мисалы: Бөлүүнү жана алмаштырууну колдонуу

Split - Javaда дагы көп колдонулган String ыкмасы. Бул мисалда, алгач "" бөлгүчүн колдонуп, киргизилген сапты бөлдүк. Демек, бул ар бир сөздү өзүнчө басып чыгарат. Андан кийин, биз бөлгүчкө негизделип, бирок чеги 2 деп белгилеп, ал эки сап массивинин маанисине бөлүнөт.

Алмаштыруунун 1-мисалында жеке мүнөздү алмаштырабыз. Кийинкиде, биз белгилердин ырааттуулугун алмаштырабыз.

public class StringDemo4 {

 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Welcome to java programming";
  System.out.println("Split output using delimiter:");
  //Split using only delimiter
  String[] arrval = str1.split(" ");
  for(int i=0;i<arrval.length;i++) {
   System.out.println(arrval[i]);
  }
  System.out.println("\nSplit output using delimiter and limit:");
  //Split using delimiter and limit
  String[] arrval2 = str1.split(" ", 2);
  for(int i=0;i<arrval2.length;i++) {
   System.out.println(arrval2[i]);
  }
  
  System.out.println("\nReplace output with character:");
  //Replace character
  String str2 = str1.replace('j', 'J');
  System.out.println(str2);
  System.out.println("\nReplace output with character sequence:");
  String str3 = str1.replace("java", "javascript");
  System.out.println(str3);
 }

}


Output:
Split output using delimiter:
Welcome
to
java
programming

Split output using delimiter and limit:
Welcome
to java programming

Replace output with character:
Welcome to Java programming

Replace output with character sequence:
Welcome to javascript programming

Мисалы: Java Format сабы

Биз каалаганын форматтай алабыз маалыматтардын түрү формат ыкмасын колдонуп сапка. Бул жерде, мисал катары ("% s"), float (% f ") жана буль ("% b ") колдонуп жатабыз.

public class StringFormat {

 public static void main(String[] args) {
  String str = "Java";
  String formatstring1 = String.format("Programming language is %s",str);
  String formatstring2 = String.format("Float value is %f", 55.6789);
  String formatstring3 = String.format("Boolean value is %b", true);
  System.out.println(formatstring1);
  System.out.println(formatstring2);
  System.out.println(formatstring3);
 }

}
Output:
Programming language is Java
Float value is 55.678900
Boolean value is true

жыйынтыктоо

Бул окуу куралында сиз Javaдагы String, аны түзүүнүн ар кандай жолдору жана ар кандай сап ыкмалары жөнүндө мисалдар менен таанышып чыктыңыз.

шилтеме