ຊອກຫາຄວາມຍາວສູງສຸດຕາມ ລຳ ດັບງູ  


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Hard
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Amazon ລະຫັດປະເທດ Expedia Yandex
ການຂຽນໂປແກຼມແບບເຄື່ອນໄຫວ ມາຕຣິກເບື້ອງ

ບັນຫາ "ຊອກ ລຳ ດັບງູທີ່ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ" ລະບຸວ່າພວກເຮົາສະ ໜອງ ໃຫ້ກັບ a ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ບັນຈຸມີ integers. ໜ້າ ວຽກແມ່ນຊອກຫາ ລຳ ດັບງູທີ່ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ. ລໍາດັບທີ່ມີຕົວເລກທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງ 1, ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າລໍາດັບງູ. ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ສຳ ລັບຕົວເລກແມ່ນຕົວເລກທີ່ມັນເຫລືອແລະຂ້າງເທິງເພື່ອນບ້ານ, ເພາະວ່າມັນມີຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເວົ້າຢ່າງເປັນທາງການ, ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງຢືນຢູ່ (i, j) ຫ້ອງຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລ້ວຈຸລັງ (i, j-1), (i-1, j) ແມ່ນຢູ່ຕິດກັນກັບມັນເພາະວ່າພວກເຂົານອນຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ຍົກຕົວຢ່າງ  

3 3// dimensions of grid
1 2 3
2 4 5
1 2 1
Maximum length of the Snake Sequence is: 5
The maximum length snake sequence is: 1 2 1 2 1

ຄໍາອະທິບາຍ

ຊອກຫາຄວາມຍາວສູງສຸດຕາມ ລຳ ດັບງູPin

ວິທີການ  

ບັນຫາຂໍໃຫ້ຊອກຫາ ລຳ ດັບງູທີ່ມີຄວາມຍາວສູງສຸດແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນວັດສະດຸປ້ອນ. ວິທີການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ໂງ່ຫລືເຂັ້ມແຂງແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນຈາກແຈເບື້ອງຊ້າຍດ້ານເທິງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການ ນຳ ໃຊ້ການເອີ້ນຄືນໂດຍຜ່ານເພື່ອນບ້ານເບື້ອງຂວາແລະລຸ່ມ. ຄ້າຍຄືກັນຈາກຈຸລັງເຫຼົ່ານັ້ນໄປທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະອື່ນໆຈົນກວ່າທ່ານຈະພົບເຫັນຫ້ອງດັ່ງກ່າວວ່າການກ້າວໄປຂ້າງ ໜ້າ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກເພາະວ່າມີເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້. ການ ນຳ ໃຊ້ການເອີ້ນຄືນບ່ອນທີ່ໂດຍທົ່ວໄປພວກເຮົາມີການເອີ້ນຄືນ XNUMX ຄັ້ງ, ຄວາມສັບສົນເວລາຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງ.

ເບິ່ງ
ໃບອະນຸຍາດກໍລະນີຈົດ ໝາຍ

ແທນທີ່ຈະເປັນແນວທາງຂ້າງເທິງ, ພວກເຮົາສາມາດໄປ ນຳ ການຂຽນໂປແກຼມແບບເຄື່ອນໄຫວ ເພາະວ່າພວກເຮົາອະທິບາຍບັນຫາໂດຍໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. ຈາກນັ້ນພຽງແຕ່ຈົດບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມສັບສົນເວລາ ສຳ ລັບວິທີການຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນເລກ ກຳ ລັງແຕ່ ນຳ ໃຊ້ ການຂຽນໂປແກຼມແບບເຄື່ອນໄຫວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມັນເປັນ polynomial. ສຳ ລັບບັນຫານີ້, ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງສອງລັດກ່ອນແມ່ນດັດຊະນີແຖວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນດັດຊະນີຖັນ. ແຕ່ລະຫ້ອງໃນຕາຕະລາງ DP ຈະຂື້ນກັບຫ້ອງພຽງແຕ່ຂ້າງເທິງແລະເບື້ອງຊ້າຍຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຈຸລັງທີ່ ກຳ ລັງຖືກເລືອກໃຫ້ ຄຳ ຕອບ, ພວກເຮົາຈະຂ້າມຜ່ານຕາຕະລາງ DP ແລະອີງຕາມຜົນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າຫ້ອງໃດຖືກເກັບຂື້ນເພື່ອປະກອບເປັນ ລຳ ດັບ.

ລະຫັດ  

ລະຫັດ C ++ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຍາວຂອງງູສູງສຸດ

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n=3, m=3;
 int grid[n][m] =
 {
  {1, 2, 3},
  {2, 4, 5},
  {1, 2, 1}
 };

 int dp[n][m];
 int mx = 0, en_i = -1, en_j = -1;
 for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<m;j++){
      dp[i][j] = 1;
      if(i>0 && abs(grid[i-1][j]-grid[i][j]) == 1)
        dp[i][j] = max(dp[i-1][j]+1, dp[i][j]);
      if(j>0 && abs(grid[i][j-1]-grid[i][j]) == 1)
        dp[i][j] = max(dp[i][j-1]+1, dp[i][j]);
      if(dp[i][j] > mx){
        mx = dp[i][j];
        en_i = i;
        en_j = j;
      }
    }
 }
 cout<<"Maximum length of the Snake Sequence is: "<<mx<<endl;
 cout<<"The maximum length snake sequence is: ";
 int l_i = -1, l_j = -1;
 while(en_i != l_i || en_j != l_j){
    cout<<grid[en_i][en_j]<<" ";
    l_i = en_i, l_j = en_j;
    if(en_i > 0 && dp[en_i][en_j] == dp[en_i-1][en_j] + 1)
      en_i--;
    else if(en_j > 0 && dp[en_i][en_j] == dp[en_i][en_j-1] + 1)
      en_j--;
 }
}
Maximum length of the Snake Sequence is: 5
The maximum length snake sequence is: 1 2 1 2 1

ລະຫັດ Java ເພື່ອຊອກຫາ ລຳ ດັບງູທີ່ມີຄວາມຍາວສູງສຸດ

import java.util.*;
class Main{
 public static void main(String[] args)
 {
   int n=3, m=3;
  int grid[][] =
  {
   {1, 2, 3},
   {2, 4, 5},
   {1, 2, 1}
  };

  int dp[][] = new int[n][m];
  int mx = 0, en_i = -1, en_j = -1;
  for(int i=0;i<n;i++){
     for(int j=0;j<m;j++){
       dp[i][j] = 1;
       if(i>0 && Math.abs(grid[i-1][j]-grid[i][j]) == 1)
         dp[i][j] = Math.max(dp[i-1][j]+1, dp[i][j]);
       if(j>0 && Math.abs(grid[i][j-1]-grid[i][j]) == 1)
         dp[i][j] = Math.max(dp[i][j-1]+1, dp[i][j]);
       if(dp[i][j] > mx){
         mx = dp[i][j];
         en_i = i;
         en_j = j;
       }
     }
  }
  System.out.println("Maximum length of the Snake Sequence is: "+mx);
  System.out.print("The maximum length snake sequence is: ");
  int l_i = -1, l_j = -1;
  while(en_i != l_i || en_j != l_j){
     System.out.print(grid[en_i][en_j]+" ");
     l_i = en_i; l_j = en_j;
     if(en_i > 0 && dp[en_i][en_j] == dp[en_i-1][en_j] + 1)
       en_i--;
     else if(en_j > 0 && dp[en_i][en_j] == dp[en_i][en_j-1] + 1)
       en_j--;
  }
 	}
}
Maximum length of the Snake Sequence is: 5
The maximum length snake sequence is: 1 2 1 2 1

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ  

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (N * M), ບ່ອນທີ່ N ແລະ M ແມ່ນ ຈຳ ນວນແຖວແລະຖັນຕາມ ລຳ ດັບ. ຄວາມສັບສົນຂອງເວລາແມ່ນຂື້ນກັບຂະ ໜາດ ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເພາະວ່າມັນ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການຄິດໄລ່ ຈຳ ນວນຈຸລັງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເດີນທາງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທັງ ໝົດ.

ເບິ່ງ
ພິມ n ເງື່ອນໄຂຂອງ Newman-Conway Sequence

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (N * M), ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ DP ທີ່ມີຂະ ໜາດ ເທົ່າກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປ້ອນເຂົ້າ.