ການປະຕິບັດ Deque ໂດຍນໍາໃຊ້ບັນຊີເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະຫນາດກາງ
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe ນາມຫລິ້ນກິລາ Amazon American Express DE Shaw ປັດໃຈ ສີ່ພັນ GE Healthcare ກູໂກ ກະເປົາເງິນ Oxigen Qualcomm Spotify ສະເປສີດ UHG Optum Wooker Xome ZScaler
Dequeue ບັນຊີທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ຄິວ ທິດສະດີ

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ບັນຫາ“ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Deque ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ບັນຊີເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ” ລະບຸວ່າທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ Deque ຫຼືແຖວທີ່ສົງໄສຈົບລົງໂດຍໃຊ້ສອງເທົ່າ ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ,

 1. insertFront (x): ເພີ່ມອົງປະກອບ x ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Deque
 2. insertEnd (x): ເພີ່ມອົງປະກອບ x ຢູ່ທ້າຍ Deque
 3. deleteFront (): ລົບອົງປະກອບ ໜຶ່ງ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Deque
 4. DeleteEnd (): ລຶບອົງປະກອບ ໜຶ່ງ ຈາກທ້າຍ Deque
 5. getFront (): ສົ່ງຄືນອົງປະກອບໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Deque
 6. getEnd (): ສົ່ງຄືນອົງປະກອບທີ່ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງ Deque
 7. isEmpty (): ສົ່ງຄືນວ່າ Deque ບໍ່ຫວ່າງຫລືບໍ່
 8. size (): ສົ່ງຄືນຂະ ໜາດ ຂອງ Deque
 9. erase (): ລົບສ່ວນປະກອບທັງ ໝົດ ຂອງ Deque

ຍົກຕົວຢ່າງ

insertFront(5)
insertEnd(10)
insertEnd(11)
insertFront(19)
getFront()
getEnd()
deleteEnd()
getEnd()
deleteFront()
getFront()
size()
isEmpty()
erase()
isEmpty()
19
11
10
5
2
false
true

ລະບົບວິເຄາະ

ເພື່ອປະຕິບັດ Deque ໂດຍໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງສອງຄັ້ງ. ພວກເຮົາຮັກສາສອງຈຸດຢູ່ທາງ ໜ້າ ແລະດ້ານຫລັງ, ບ່ອນທີ່ດ້ານ ໜ້າ ຊີ້ໄປທາງ ໜ້າ ຂອງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະມີຈຸດຢືນດ້ານຫລັງຈົນຮອດປາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາ integer ຂະຫນາດ, ທີ່ເກັບຮັກສາຈໍານວນຂອງຂໍ້ໃນ Deque ໄດ້.

To ໃສ່, ລົບ, ຫຼື ໄດ້ຮັບອົງປະກອບຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ ພວກເຮົາໃຊ້ ຫນ້າ ຕົວຊີ້.

To ໃສ່, ລົບ, ຫຼື ໄດ້ຮັບອົງປະກອບຈາກທີ່ສຸດ ພວກເຮົາໃຊ້ ຫລັງ ຕົວຊີ້.

ການປະຕິບັດ Deque ໂດຍນໍາໃຊ້ບັນຊີເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ

insertFront (x)

ເພື່ອປ້ອນອົງປະກອບ ໜຶ່ງ ຢູ່ດ້ານ ໜ້າ ຂອງ Deque, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ສ້າງ node ໃໝ່ ທີ່ມີຄ່າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວເອີ້ນມັນວ່າ node.
 2. ຖ້າດ້ານ ໜ້າ ບໍ່ມີທາງອອກ, ເຮັດໃຫ້ດ້ານ ໜ້າ ແລະດ້ານຫລັງເທົ່າກັບຂໍ້.
 3. ອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ໃສ່ node ກ່ອນ ໜ້າ ແລະ ໝາຍ ໃສ່ node ວ່າເປັນ ໜ້າ ໃໝ່.
 4. ຂະ ໜາດ ເພີ່ມຂື້ນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ O (1)

ລະຫັດ Pseudo

Create a new node with required value and call it node
if (front == null) {
 front = rear = node
} else {
 node.next = front
 front.prev = node
 front = node
}
size++

ໃສ່ (x)

ເພື່ອແຊກອົງປະກອບ ໜຶ່ງ ຢູ່ທ້າຍ Deque, ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ສ້າງ node ໃໝ່ ທີ່ມີຄ່າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວເອີ້ນມັນວ່າ node.
 2. ຖ້າດ້ານຫລັງແມ່ນ null, ເຮັດໃຫ້ທາງຫນ້າແລະດ້ານຫລັງເທົ່າກັບຂໍ້.
 3. ອື່ນ, ໃສ່ node ຫຼັງຈາກທາງຫລັງແລະຫມາຍ node ເປັນດ້ານຫລັງໃຫມ່.
 4. ຂະ ໜາດ ເພີ່ມຂື້ນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ O (1)

ລະຫັດ Pseudo

Create a new node with required value and call it node
if (rear == null) {
 front = rear = node
} else {
 rear.next = node
 node.prev = rear
 rear = node
}
size++

DeleteFront ()

ເພື່ອລຶບອົງປະກອບຈາກທາງຫນ້າຂອງ Deque, ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ຖ້າທາງ ໜ້າ ບໍ່ມີອົງປະກອບທີ່ຈະລົບລ້າງ, ພຽງແຕ່ກັບມາ.
 2. ຖ້າດ້ານ ໜ້າ ເທົ່າກັບດ້ານຫລັງ, ມີພຽງ 1 node ເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ດ້ານ ໜ້າ ແລະຫລັງ.
 3. ອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ທາງຫນ້າເທົ່າກັບ front.next ແລະລຶບ front.prev
 4. ຂະ ໜາດ ຫລຸດລົງ

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

if (front == null) {
 return
}
if (front == rear) {
 front = rear = null
} else {
 temp = front
 front = front.next
 front.prev = null
 deallocate space for temp
}
size--

DeleteEnd ()

ເພື່ອລຶບອົງປະກອບ ໜຶ່ງ ຈາກທ້າຍ Deque, ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ຖ້າດ້ານຫລັງແມ່ນ null, ບໍ່ມີ node ທີ່ຈະລົບ, ພຽງແຕ່ກັບມາ.
 2. ຖ້າດ້ານຫລັງທຽບເທົ່າກັບດ້ານ ໜ້າ, ມີພຽງ node ດຽວ, ເຮັດໃຫ້ດ້ານ ໜ້າ ແລະຫລັງຫລັງ.
 3. ອື່ນເຮັດໃຫ້ທາງຫລັງເປັນ rear.prev ແລະລົບ rear.next.
 4. ຂະ ໜາດ ຫລຸດລົງ

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

if (rear == null) {
 return;
}
if (rear == front) {
 front = rear = null
} else {
 temp = rear
 rear = rear.prev
 rear.next = null
 deallocate space for temp
}
size--

getFront ()

ອົງປະກອບດ້ານ ໜ້າ ຂອງ Deque ແມ່ນຖືກຊີ້ໄປທາງ ໜ້າ, ສະນັ້ນຖ້າດ້ານ ໜ້າ ບໍ່ແມ່ນ null return front.data

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

if (front != null) {
 return front.data
}
return -1

getEnd ()

ອົງປະກອບສຸດທ້າຍຂອງ Deque ແມ່ນຖືກຊີ້ທາງດ້ານຫລັງ, ສະນັ້ນຖ້າດ້ານຫລັງບໍ່ແມ່ນ null return rear.data

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

if (rear != null) {
 return rear.data
}
return -1

isEmpty ()

ຖ້າວ່າ Deque ຫວ່າງເປົ່າທັງດ້ານ ໜ້າ ແລະດ້ານຫລັງກໍ່ຈະເປັນໂມຄະ, ສະນັ້ນຖ້າດ້ານ ໜ້າ null ກັບມາເປັນຄວາມຈິງ, ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

if (front == null) {
 return true
}
return false

ຂະ ໜາດ ()

ຂະ ໜາດ ຂອງ Deque ແມ່ນຖືກເກັບໄວ້ໃນຕົວແປທີ່ມີຊື່ວ່າ 'ຂະ ໜາດ', ສະນັ້ນພຽງແຕ່ສົ່ງຄືນຂະ ໜາດ ເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມສັບສົນເວລາ = O (1)

ລະຫັດ Pseudo

return size

ລົບລ້າງ ()

ການລົບລ້າງ Deque ໝາຍ ຄວາມວ່າການລຶບທຸກໆຂໍ້ຂອງ Deque. ການລຶບຂໍ້ທັງ ໝົດ ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້,

 1. ຕັ້ງຫລັງເປັນ null.
 2. ສ້າງເຂດຕົວຊີ້ທິດທາງຊົ່ວຄາວ, ຊີ້ໄປທາງ ໜ້າ.
 3. Traverse ໃນ Deque ແລະເຮັດຂັ້ນຕອນທີ່ 4, ນັ້ນແມ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ທາງຫນ້າບໍ່ແມ່ນ null ຂັ້ນຕອນທີ 4.
 4. ຕັ້ງ temp ເປັນທາງຫນ້າ, ດ້ານຫນ້າເປັນ front.next ແລະຈັດສັນພື້ນທີ່ສໍາລັບ temp.
 5. ສຸດທ້າຍຕັ້ງ temp ເປັນ null ແລະດ້ານ ໜ້າ ເປັນ null ແລະຕັ້ງຂະ ໜາດ ເປັນ 0.

ຄວາມສັບສົນເວລາ = ໂອ (n), ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຈໍານວນຂອງຂໍ້ໃນ Deque

ລະຫັດ Pseudo

rear = null
Node temp = front
while (front != null) {
 temp = front
 front.prev = null
 front = front.next
 deallocate space for temp
}
temp = front = null
size = 0

ລະຫັດ

ລະຫັດ Java ສຳ ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Deque ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ບັນຊີເຊື່ອມໂຍງທີ່ສົງໄສ

class DequeUsingDoublyLinkedList {
  // class representing Node of a doubly linked list
  static class Node {
    int data;
    Node next, prev;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
  private static Node front = null;
  private static Node rear = null;
  private static int size = 0;

  private static void insertFront(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (front == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Add the node before front
      node.next = front;
      front.prev = node;
      // update front
      front = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }

  private static void insertEnd(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (rear == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Insert the node after rear
      rear.next = node;
      node.prev = rear;
      // update rear
      rear = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }
  private static void deleteFront() {
    if (front == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (front == rear) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete front and move front ahead
      front = front.next;
      front.prev = null;
      // Garbage Collector will automatically delete first node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static void deleteEnd() {
    if (rear == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (rear == front) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete rear and move rear backwards
      rear = rear.prev;
      rear.next = null;
      // Garbage Collector will automatically delete last node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static int getFront() {
    if (front != null) {
      // front points to first element in Deque, return its data
      return front.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static int getEnd() {
    if (rear != null) {
      // rear points to last element in Deque, return its data
      return rear.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static boolean isEmpty() {
    if (front == null) {
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  private static int size() {
    return size;
  }
  
  private static void erase() {
    // mark rear as null
    rear = null;
    // traverse the doubly linked list
    while (front != null) {
      // delete all the prev pointers
      front.prev = null;
      front = front.next;
    }
    // After this deque looks like
    // a -> b -> c -> d ..., all the previous pointers are destroyed
    // No pointer is pointing to a, so Garbage collector will delete the whole Deque
    
    // set size as 0
    size = 0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    insertFront(5);         // 5
    insertEnd(10);         // 5 <-> 10
    insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
    insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
    System.out.println(getFront());
    System.out.println(getEnd());
    deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
    System.out.println(getEnd());
    deleteFront();         // 5 <-> 10
    System.out.println(getFront());  
    System.out.println(size());
    System.out.println(isEmpty());
    erase();
    System.out.println(isEmpty());
  }
}
19
11
10
5
2
false
true

ລະຫັດ C ++ ສຳ ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Deque ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ລາຍຊື່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

// class representing a tree node
class Node {
  public:
  int data;
  Node *next;
  Node *prev;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    next = NULL;
    prev = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int x) {
  Node *node = new Node(x);
  return node;
}

// front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
Node *front = NULL;
Node *rear = NULL;
// Variable representing size of Deque
int Size = 0;

void insertFront(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (front == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Add the node before front
    node->next = front;
    front->prev = node;
    // update front
    front = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void insertEnd(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (rear == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Insert the node after rear
    node->prev = rear;
    rear->next = node;
    // update rear
    rear = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void deleteFront() {
  if (front == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete front and move front ahead
    Node *temp = front;
    front = front->next;
    front->prev = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

void deleteEnd() {
  if (rear == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete rear and move rear backwards
    Node *temp = rear;
    rear = rear->prev;
    rear->next = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

int getFront() {
  if (front != NULL) {
    return front->data;
  }
  return -1;
}

int getEnd() {
  if (rear != NULL) {
    return rear->data;
  }
  return -1;
}

int size() {
  return Size;
}

bool isEmpty() {
  if (front == NULL) {
    return true;
  }
  return false;
}

void erase() {
  // mark rear as null
  rear = NULL;
  // traverse the doubly linked list
  while (front != NULL) {
    Node *temp = front;
    // delete all the prev pointers
    front->prev = NULL;
    front = front->next;
    // Deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Set size as 0
  Size = 0;
}

int main() {
  // Example
  insertFront(5);         // 5
  insertEnd(10);         // 5 <-> 10
  insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
  insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
  cout<<getFront()<<endl;
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteFront();         // 5 <-> 10
  cout<<getFront()<<endl;   
  cout<<size()<<endl;
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  erase();
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
19
11
10
5
2
false
true