ປ່ຽນ Array ເປັນການອະນຸຍາດຕົວເລກນັບຕັ້ງແຕ່ 1 ເຖິງ N


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Capgemini ເດລີ ສີ່ພັນ MAQ o9 ວິທີແກ້ໄຂ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
Array Hash ຄະນິດສາດ ຊອກຫາ

ໃນບັນຫານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ array A ຂອງອົງປະກອບ n. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງອາເລນເປັນຕົວເລືອກຂອງຕົວເລກຈາກ 1 ເຖິງ n ໂດຍໃຊ້ການທົດແທນຂັ້ນຕ່ ຳ ໃນແຖວ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ:

2 2 3 3

ຜົນໄດ້ຮັບ:

2 1 3 4

Input:

3 2 1 7 8 3

ຜົນໄດ້ຮັບ:

3 2 1 4 5 6

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ ສຳ ລັບການປ່ຽນ Array ເຂົ້າໃນການອະນຸຍາດຕົວເລກຈາກ 1 ເຖິງ N

ຫນ້າທໍາອິດ, ພວກເຮົາຈະເກັບຮັກສາອົງປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປທັງຫມົດໃນຊຸດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາຕາຕະລາງ hash ເຊິ່ງຈະເກັບຮັກສາໄວ້ບໍ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ພິມຫລືບໍ່ແລະຖ້າພວກເຮົາໄດ້ພິມອົງປະກອບໃດ ໜຶ່ງ ແລ້ວແລະມັນຈະມາອີກໃນແຖວນັ້ນມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພິມອົງປະກອບທີ່ຫາຍໄປແທນທີ່ຈະເປັນອົງປະກອບນີ້ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະ ພິມອົງປະກອບຈາກຊຸດຂອງພວກເຮົາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລົບລ້າງອົງປະກອບນັ້ນອອກຈາກຊຸດຂອງພວກເຮົາ.

ລະບົບວິເຄາະ

 1. ສ້າງຊຸດຂອງຕົວເລກທັງ ໝົດ ຕັ້ງແຕ່ 1 ເຖິງ n;
 2. Iterate array ແລະເອົາທັງຫມົດຂອງ array array ອອກຈາກຊຸດ.
 3. ປະກາດຕາຕະລາງ hash ແລະເລີ່ມຕົ້ນຄ່າທັງ ໝົດ ຂອງມັນດ້ວຍ ຄຳ ປອມ.
 4. ປະສົມອາຫານຂອງ I ໃນຂອບເຂດ 1 ເຖິງ n-1
  • ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພິມ ໜັງ ສື arr [i] ແລ້ວພິມ [[]] ແລະ ໝາຍ ວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ hash.
  • ອື່ນຖ້າພວກເຮົາໄດ້ພິມແລ້ວ [i], ແລ້ວພິມອົງປະກອບ ທຳ ອິດຈາກຊຸດແລະເອົາອົງປະກອບນັ້ນອອກຈາກຊຸດ.
 5. ກັບຄືນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປ່ຽນ Array ເຂົ້າໃນການອະນຸຍາດຕົວເລກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເຖິງ N

ໂປຣແກຣມ C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
void makePermutation(vector<int> a, int n)
{
  set<int> s;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    s.insert(i);
  }
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (s.count(a[i]))
    {
      s.erase(a[i]);
    }
  }
  vector<bool> m(n + 1, false);
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if ((a[i] <= n) and (a[i] > 0) and (m[a[i]] == 0))
    {
      m[a[i]] = true;
      cout << a[i] << " ";
    }
    else
    {
      int missing_number = *s.begin();
      m[missing_number] = true;
      s.erase(s.begin());
      cout << missing_number << " ";
    }
  }
  return;
}
int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  vector<int> a(n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cin >> a[i];
  }
  makePermutation(a, n);
  return 0;
}
2 2 3 3
2 1 3 4

ໂຄງການ JAVA

import java.util.*;
public class Main
{
  public static void makePermutation(int[] a, int n)
  {
    Set<Integer> s = new HashSet<Integer>(); 
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      s.add(i);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      if (s.contains(a[i]))
      {
        s.remove(a[i]);
      }
    }
    boolean[] m = new boolean[n+1];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      if ((a[i] <= n) && (a[i] > 0) && (m[a[i]] == false))
      {
        m[a[i]] = true;
        System.out.print(a[i]+" ");
      }
      else
      {
        int missing_number = (s.iterator()).next();
        m[missing_number] = true;
        s.remove(missing_number);
        System.out.print(missing_number+" ");
      }
    }
    return;
  }
 public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt();
   int[] a = new int[n];
   for(int i=0;i<n;i++){
     a[i] = sc.nextInt();
   }
   makePermutation(a, n);
 }
}

5
1 5 3 7 6
1 5 3 2 4

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ ສຳ ລັບການປ່ຽນ Array ເຂົ້າໃນການອະນຸຍາດຕົວເລກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເຖິງ N

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (NlogN) ເນື່ອງຈາກວ່າການກະກຽມຊຸດຂອງອົງປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ພວກເຮົາໄດ້ປັບປ່ຽນຈາກ 1 ເຖິງ n, ແລະການແຊກແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ສະນັ້ນ, ຄວາມສັບສົນເວລາທັງ ໝົດ ແມ່ນ O (N * logN).

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

ໂອ (N) ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ທີ່ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເອົາແລະພິເສດທີ່ ກຳ ນົດໄວ້ແລະຕາຕະລາງທີ່ມີທັງຂະ ໜາດ N, ສະນັ້ນຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ O (N)

ເອກະສານ