ຖານທີ່ດີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Hard
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ ກູໂກ
ການຄົ້ນຫາຖານສອງ ຄະນິດສາດ string

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ສົມມຸດວ່າພວກເຮົາໄດ້ເອົາເລກເຕັມ n, ສຳ ລັບຄ່າທັງ ໝົດ ຂອງ n ຖານ k ແມ່ນ 1 ເມື່ອຖານທີ່ດີ k> = 2. ສົມມຸດວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ string format-number 'n'. ຄຳ ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບບັນຫາຂໍໃຫ້ຊອກຫາຖານທີ່ດີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງ n ແລະສົ່ງຄືນມັນ string ຮູບແບບ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

ຖານທີ່ດີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ

String n = “15”
2

ຄຳ ອະທິບາຍ: 15 ເມື່ອຂຽນໃນຖານ 2 ແມ່ນ 1111.

String n = “20”
19

ຄຳ ອະທິບາຍ: 20 ເມື່ອຂຽນໃນຖານ 19 ແມ່ນ 11.

ສູດການຄິດໄລ່ ສຳ ລັບປັນຫາພື້ນຖານທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Set y to n-1.
2. Add the n-1 into the List.
3. From the i=2 to i< 63,
 1. Find out the val = pow of (y, 1.0 / i).
 2. From j=0 to j > - 3 and val + j > 1.
  1. Set d = val + j.
  2. And check if n % d is equal to 0.
   1. Find out this polynomial 1 + d + d ^ 2 + d ^ 3 + ... + d ^ i for d and up the current value of I and store into the sum.
  3. Check if this polynomial’s sum is equal to the n.
   1. Then add the value of d to the list.
4. Repeat the third process until the loop finishes.
5. Get the last element of the list and return that value.

ຄໍາອະທິບາຍ

ໃສ່ເລກ n ໃນ string ຮູບແບບ. ທຸກໆຕົວເລກ n ມີມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຖານເຊິ່ງແມ່ນ n-1. ເນື່ອງຈາກວ່າມູນຄ່າສາມາດປ່ຽນຈາກ 3 ຫາ 10 ^ 18 ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບໄດ້ໃນຕົວເລກສູງສຸດ 64 ຕົວ. ຖານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດອາດຈະ 2 ແລະຂື້ນໄປຫາ 63. ຖານສູງສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ແມ່ນ n-1, ສຳ ລັບຄ່າຂອງ n ໃດ, ແລະຕ່ ຳ ສຸດແມ່ນ 2.

ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຫຼຸດພື້ນຖານດັ່ງນັ້ນເພື່ອຊອກຫາການສະແດງຄວາມຍາວທີ່ສຸດຂອງທຸກໆຄົນ. ສຳ ລັບແຕ່ລະບໍ່. ຂອງຕົວເລກ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊອກຫາວ່າມັນມີພື້ນຖານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທຽບເທົ່າ. ຍ້ອນຄ່າ = m, ບັນຫານີ້ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຕົວເລກທັງ ໝົດ d ແລະ n ທີ່ພໍໃຈ,

m = 1 + d + d ^ 2 + d ^ 3 + … + d ^ i.

ກັບ 'i' ແມ່ນຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາຂ້າມຜ່ານແຖວ (ດ້ວຍເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ b ຈະຖືກຫຼຸດຜ່ອນ).

ເມື່ອທຽບກັບສົມຜົນ, ພວກເຮົາມີ ຄຳ ຕອບເປັນຄູ່ຕະຫຼອດມາ d1 = m-1. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະສະຫຼຸບຄຸນຄ່າຂອງ ຄຳ ຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃສ່ເຂົ້າໃນບັນຊີ. ຄ່າ (d1, …, dn) ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີແລະພວກເຮົາຈະເອົາມູນຄ່າສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຊອກຫາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ 1 + b + b ^ 2 + b ^ 3 + … + b ^ ຖານ.

ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມການປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຊອກຫາຄຸນຄ່າຂອງທຸກໆຕົວເລກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ວົງຈອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດແມ່ນສູງເຖິງ 62 ເພາະວ່າຕົວເລກດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນ 64 ຕົວເລກ, ແຕ່ການໃຊ້ 63 ອັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນເກີນໄປ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມເຕີມຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະພົບເຫັນມູນຄ່າ ຕຳ ່ສຸດແລະພ້ອມກັນນີ້ພວກເຮົາກໍ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການຊອກຫາຖານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດແລະເກັບເອົາຖານທີ່ລ້າສຸດ.

ລະຫັດ

ລະຫັດ C ++ ເພື່ອຊອກຫາຖານທີ່ດີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ

#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
#include<math.h>

using namespace std;

long getGetPolynomial(long, int);
string getMinGoodBase(string n)
{
  long x = stoi(n);
  vector<long> listt;
  listt.push_back(x-1);
  long y = x-1;
  for (int i = 2; i < 63; i++)
  {
    double val = pow(y, 1.0 / i);
    long value = (long) val;
    for (int j = 0; j > -3 && value + j > 1; j--)
    {
      long d = value + j;
      if (y % d == 0)
      {
        long poly = getGetPolynomial(d, i);

        if (poly == x)
        {
          listt.push_back(d);
        }
      }
    }
  }
  long end = listt[listt.size() - 1];
  string out = to_string(end);
  return out;
}
long getGetPolynomial(long d, int n)
{
  long out = 1;
  long k = 1;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    k *= d;
    out += k;
  }
  return out;
}
int main()
{
  string num="15";
  cout<<getMinGoodBase(num);
}
2

ລະຫັດ Java ເພື່ອຊອກຫາຖານທີ່ດີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

class GoodBase
{
  public static String getMinGoodBase(String n)
  {
    long x = Long.parseLong(n);
    List<Long> listt = new ArrayList<>();
    listt.add(x-1);
    long y = x-1;
    for (int i = 2; i < 63; i++)
    {
      double val = Math.pow(y, 1.0 / i);
      long value = (long) val;
      for (int j = 0; j > -3 && value + j > 1; j--)
      {
        long d = value + j;
        if (y % d == 0)
        {
          long poly = getPolynomial(d, i);

          if (poly == x)
          {
            listt.add(d);
          }
        }
      }
    }
    long end = listt.get(listt.size() - 1);
    return end+"";
  }
  public static long getPolynomial(long d, int n)
  {
    long out = 1;
    long k = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      k *= d;
      out += k;
    }
    return out;
  }
  public static void main(String args[])
  {
    String num="15";
    System.out.println(getMinGoodBase(num));
  }
}
2

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ

ໂອ (ນ2ບ່ອນທີ່ "n" ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງຊ່ອຍແນ່.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (n) ບ່ອນທີ່ "n" ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງຊ່ອຍແນ່.